Nástroj Qfecheck.exe ověřuje instalaci oprav hotfix v systémech Windows 2000 a Windows XP

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Support for Windows Server 2003 ended on July 14, 2015

Microsoft ended support for Windows Server 2003 on July 14, 2015. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Tento článek byl dříve publikován CZ282784
Souhrn
Společnost Microsoft vydala nástroj příkazového řádku s názvem Qfecheck.exe, který správcům sítě umožňuje dokonalejší sledování a ověřování nainstalovaných oprav hotfix systémů Windows 2000 a Windows XP. Tento nástroj přináší následující výhody:
 • Nástroj pomáhá zákazníkům, kteří se mylně domnívali, že nainstalovali aktualizaci správně, a nyní mají potíže. Dříve bylo zjišťování oprav nainstalovaných v počítači poněkud obtížné. Tento jednoduchý nástroj snadno zjistí a vytvoří seznam všech nainstalovaných oprav podle čísla článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base. Zákazníci mohou ověřit, zda nainstalovali příslušnou sadu oprav, ještě před vyžádáním náročné podpory nebo před případným neplánovaným přerušením provozu.
 • Mnoho společností může zjistit standardní sadu oprav vyžadovaných pro všechny servery v určitém datovém středisku. Za účelem zajištění konzistentní instalace oprav hotfix systému Windows 2000 a Windows XP na mnoha serverech umožňuje uvedený nástroj vytvářet pro každý počítač v organizaci protokoly obsahující seznamy nainstalovaných oprav. Jakmile jsou protokoly vytvořeny, můžete snadno zkontrolovat jejich konzistenci.
 • Z důvodu potíží se sítí, potíží se samotnou aktualizací nebo s následnou aktualizací, která nesprávně přepíše předchozí opravu, může velmi zřídka dojít k poškození aktualizace nebo chybnému odebrání aktualizace. Tento nástroj ověřuje nejen instalaci požadovaných oprav, ale také jejich aktuálnost.
 • Společnost Microsoft zjistila významnou souvislost mezi údržbou konzistentní platformy v rámci organizací a celkovou stabilitou a dobou provozu těchto systémů. Společnost Microsoft věří, že pravidelná kontrola počítačů pomocí tohoto nástroje představuje pro zákazníky vhodný způsob dosažení vyšší spolehlivosti počítačů.
Další informace
Nástroj Qfecheck.exe určuje nainstalované opravy hotfix přečtením informací uložených v následujícím klíči registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates
Na základě informací o verzi souboru uložených v tomto klíči každou nainstalovanou opravou hotfix zkontroluje nástroj Qfecheck.exe nainstalované binární soubory a ověří, zda údaje v registru souhlasí.

Nástroj Qfecheck.exe zjistí následující typy chyb:
 • Soubory po opravě hotfix, jejichž nainstalovaný binární soubor není aktuální.

  Nástroj Qfecheck přečte klíč registru spojený s každou aktualizací a porovná číslo verze zaznamenané v registru s aktuální verzí stejného souboru, který je nainstalován. Pokud je aktuální verze nižší než verze zaznamenaná v registru, zobrazí nástroj Qfecheck chybu.
 • Aktuální soubory opravy hotfix, které nejsou platné podle nainstalovaných katalogů.

  U každého souboru nainstalovaného opravou hotfix zkontroluje nástroj Qfecheck, zda aktuální katalogy v počítači obsahují informace, podle nichž by daný soubor ověřoval program Ochrana souborů systému Windows. Jestliže je soubor platný na základě informací o opravě hotfix v registru, ale neshoduje se s informacemi v nainstalovaných katalozích, zobrazí nástroj Qfecheck chybu.

  Poznámka: Pokud by byl v takovém případě aktivován program Ochrana souborů systému Windows, byl by soubor po opravě hotfix vrácen na předchozí verzi.
Po spuštění zobrazuje nástroj Qfecheck informace v okně příkazového řádku. Jestliže nastavíte záznam výsledků nástroje Qfecheck do souboru protokolu s přepínačem /l a nezadáte umístění, bude soubor protokolu uložen v aktuální složce. Jako umístění lze zadat jakoukoli platnou cestu, včetně cesty ve formátu UNC (Universal Naming Convention). Nástroj Qfecheck nezaznamenává informace do protokolu událostí.

Pokud verze nástroje Qfecheck v systému Windows 2000 zjistí, že některé soubory nejsou v systémovém katalogu platné, prostudujte si následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
281767 K dispozici je aktualizovaný soubor Sp2.cat umožňující vyřešení problémů s verzemi u oprav hotfix vydaných po aktualizaci Service Pack 1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Postup získání nástroje Qfecheck.exe

Systém Windows XP Home a Windows XP Professional

Ve službě Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:
Datum vydání: 18. ledna 2002

Další informace o stahování souborů podpory společnosti Microsoft naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Systém Windows 2000

Ve službě Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:
Datum vydání: 18. ledna 2002

Další informace o stahování souborů podpory společnosti Microsoft naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Syntaxe příkazů nástroje Qfecheck.exe

Nástroj QFECheck lze spustit v každé jazykové verzi systému Windows. Jeho textový výstup je však k dispozici pouze v angličtině.
QFECHECK [/l[:location] /v /q /?]  /l  Protokolování výstupu do souboru <název_počítače>.log v aktuální    složce. Uložení souboru protokolu do zadaného     umístění.  /v  Podrobný výstup  /q  Tichý režim  /?  Nápověda					

Příklady výstupu nástroje Qfecheck

Systém Windows 2000 bez aktualizací Service Pack nebo oprav hotfix:
Windows 2000 Hotfix Validation Report for \\WinAdvSrv (Zpráva o ověřování oprav hotfix v systému Windows 2000 pro: \\WinAdvSrv)
Report Date: 1/7/2001 9:9pm (Datum zprávy: 1. 7. 2001, 21:09)

Current Service Pack Level: (Aktuální úroveň aktualizace Service Pack:)

Hotfixes Identified:No Hotfixes found on system. (Zjištěné opravy hotfix: V systému nebyly nalezeny žádné opravy hotfix.)
Systém Windows 2000 Service Pack 1 (SP1) bez nainstalovaných oprav hotfix:
Windows 2000 Hotfix Validation Report for \\WinAdvSrv (Zpráva o ověřování oprav hotfix v systému Windows 2000 pro: \\WinAdvSrv)
Report Date: 1/7/2001 9:39pm (Datum zprávy: 1. 7. 2001, 21:39)

Current Service Pack Level: Service Pack 1 (Aktuální úroveň aktualizace Service Pack: Service Pack 1)

Hotfixes Identified:No Hotfixes found on system. (Zjištěné opravy hotfix: V systému nebyly nalezeny žádné opravy hotfix.)
Systém Windows 2000 SP1 s nainstalovanou opravou Q274835:
Windows 2000 Hotfix Validation Report for \\WinAdvSrv (Zpráva o ověřování oprav hotfix v systému Windows 2000 pro: \\WinAdvSrv)
Report Date: 1/7/2001 9:54pm (Datum zprávy: 1. 7. 2001, 21:54)

Current Service Pack Level: Service Pack 1 (Aktuální úroveň aktualizace Service Pack: Service Pack 1)

Hotfixes Identified: (Zjištěné opravy hotfix:)
Q274835: Current on system. (Aktuální v systému)
Systém Windows 2000 SP1 s nainstalovanou opravou hotfix, správným binárním souborem a nesprávným katalogem:
Windows 2000 Hotfix Validation Report for \\WinAdvSrv (Zpráva o ověřování oprav hotfix v systému Windows 2000 pro: \\WinAdvSrv)
Report Date: 1/9/2001 2:49pm (Datum zprávy: 1. 9. 2001, 14:49)

Current Service Pack Level: Service Pack 1 (Aktuální úroveň aktualizace Service Pack: Service Pack 1)

Hotfixes Identified: (Zjištěné opravy hotfix:)
Q267866: Current on system. (Aktuální v systému)
Q272743: This hotfix should be reinstalled. (Tato oprava hotfix by měla být přeinstalována.)
Zadání parametru /v (podrobný výstup):
Windows 2000 Hotfix Validation Report for \\WinAdvSrv (Zpráva o ověřování oprav hotfix v systému Windows 2000 pro: \\WinAdvSrv)
Report Date: 1/11/2001 9:24pm (Datum zprávy: 1. 11. 2001, 21:24)

Current Service Pack Level: Service Pack 1 (Aktuální úroveň aktualizace Service Pack: Service Pack 1)

Hotfixes Identified: (Zjištěné opravy hotfix:)
Q267866: Current on system. (Aktuální v systému)
Q272743: This hotfix should be reinstalled. (Tato oprava hotfix by měla být přeinstalována.)

The following files are not valid in the system catalog: (V systémovém katalogu nejsou platné následující soubory:)
C:\WINNT\SYSTEM32\TELNET.EXE
C:\WINNT\SYSTEM32\DLLCACHE\TELNET.EXE
Systém Windows 2000 SP1 s nainstalovanou opravou hotfix a neaktuálním binárním souborem:
Windows 2000 Hotfix Validation Report for \\WinAdvSrv (Zpráva o ověřování oprav hotfix v systému Windows 2000 pro: \\WinAdvSrv)
Report Date: 1/9/2001 10:54pm (Datum zprávy: 1. 9. 2001, 22:54)

Current Service Pack Level: Service Pack 1 (Aktuální úroveň aktualizace Service Pack: Service Pack 1)

Hotfixes Identified: (Zjištěné opravy hotfix:)
Q267866: Current on system. (Aktuální v systému)
Q272743: This hotfix should be reinstalled. (Tato oprava hotfix by měla být přeinstalována.)
Zadání parametru /v (podrobný výstup):
Windows 2000 Hotfix Validation Report for \\WinAdvSrv (Zpráva o ověřování oprav hotfix v systému Windows 2000 pro: \\WinAdvSrv)
Report Date: 1/11/2001 9:30pm (Datum zprávy: 1. 11. 2001, 21:30)

Current Service Pack Level: Service Pack 1 (Aktuální úroveň aktualizace Service Pack: Service Pack 1)

Hotfixes Identified: (Zjištěné opravy hotfix:)
Q267866: Current on system. (Aktuální v systému)
Q272743: This hotfix should be reinstalled. (Tato oprava hotfix by měla být přeinstalována.)

The following files are incorrect for this hotfix: (Následující soubory nejsou pro tuto opravu hotfix správné:)
C:\WINNT\SYSTEM32\TELNET.EXE
C:\WINNT\SYSTEM32\DLLCACHE\TELNET.EXE

Další informace

Všechny soubory systému Windows 2000 a Windows XP jsou chráněny programem Ochrana souborů systému Windows. Opravy hotfix mohou obsahovat aktualizace těchto souborů, jako jsou například soubory ASP nebo CHM. Nástroj Qfecheck uvedené soubory neověřuje, protože s nimi nejsou spojeny žádné informace katalogu v počítači.

Nástroj Qfecheck.exe je umístěn ve složce %SystemRoot%\System32. Integritu opravy hotfix nelze ověřit pouhou instalací. Chcete-li provést ověření, otevřete okno příkazového řádku a spusťte nástroj Qfecheck.exe.

K dispozici je také verze nástroje Qfecheck.exe pro systém Windows 95. V systému Windows 2000 a Windows XP tuto verzi nepoužívejte. Další informace o verzi pro systém Windows 95 získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
145990 Nástroj pro informace o aktualizacích systému Windows 95 (Qfecheck.exe) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
kbSetup qfecheck exe kbregistry kbqfe
Vlastnosti

ID článku: 282784 - Poslední kontrola: 10/26/2007 20:06:00 - Revize: 6.3

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbbug kbfix kbgraphxlinkcritical kbqfe kbwin2000sp3fix kbenv kbsetup kboswin2000fix kbwinxpsp1fix kbhotfixserver kbproductlink KB282784
Váš názor