Pravidla dopravní a poštovní schránky Exchange Online nebo v místní Exchange Server nefungují očekávaným způsobem

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 2829319
PROBLÉM
Může nastat následující problémy v Exchange Online nebo v místní Exchange Server:
 • Nefungují dopravní pravidla a pravidla poštovní schránky pro poštovní schránku. Však při spuštění ručně těchto pravidel v poštovní schránce, pracují správně.
 • E-mailu, která je doručena do poštovní schránky JournalingReportNdrTo v organizaci není deníkovou podle očekávání.
 • Pro uživatele nejsou odesílány automatické odpovědi, například zprávy mimo kancelář.
ŘEŠENÍ
Chcete-li tento problém vyřešit, nastavte JournalingReportNdrTo na vyhrazené poštovní schránky bez dopravy pravidlo nebo pravidlo pro poštovní schránku. Nebo nastavit na externí adresu JournalingReportNdrTo. V Exchange Online můžete toto nastavení konfigurovat pomocí portálu služeb Office 365 a Exchange Online PowerShell. V Exchange Server místně můžete toto nastavení konfigurovat pomocí prostředí Exchange Management Shell.

Exchange Online

Pomocí portálu služeb Office 365
 1. Na portálu služeb Office 365 vyberte e-mailovou adresu v poli použít. Na další obrazovce vyberte mail kontakt, který má externí poštovní schránky.

  Poznámka: Je-li kontakt poštovní schránky pro všechny příčiny přestává přijímat e-mailu nebo zcela, sestavy deníku budou ztraceny.
 2. Připojení k serveru Exchange Online z místního počítače pomocí vzdáleného PowerShell. Další informace o tomto postupu naleznete v tématu Připojení k serveru Exchange Online pomocí vzdáleného PowerShell.
 3. Spusťte následující rutinu:
  set-transportconfig -JournalingReportNdrTo <user@contoso.com>
  V tomto příkladu <user@contoso.com></user@contoso.com> Zástupný symbol představuje e-mailovou adresu uživatele.

  Pokud vyberete schránce sady Office 365 ve vaší organizaci, zobrazí následující zpráva:
  Upozornění: Všechny zprávy do poštovní schránky JournalingReportNdrTo nesmí být deníkovou a ji nebude respektovat pravidla nastavení dopravní a poštovní schránky. Je doporučeno vytvořit vyhrazené poštovní schránky pro nastavení JournalingReportNdrTo nebo jej nastavte na externí adresy.
 4. Chcete-li nastavit hodnotu, klepněte na tlačítko Vybrat adresua klepněte na tlačítko Procházet vyberte vyhrazené poštovní schránky. Nebo vyberte externí kontakt zaslání nondelivery zprávy (NDR).
 5. Klepněte na tlačítko Uložit.

  Poznámka: Pokud hodnota JournalingReportNdrTo je nastaven zpět na <> </>, riskujete ztrátu sestava deníku v případě odmítnout sestava deníku cíl ukládání do deníku. Proto doporučujeme, abyste nastavení této hodnoty na vyhrazené poštovní schránky nebo na externí adresu.
Pomocí prostředí PowerShell Online Exchange
 1. Připojení k serveru Exchange Online z místního počítače pomocí vzdáleného PowerShell. Další informace o tomto postupu naleznete v tématu Připojení k serveru Exchange Online pomocí vzdáleného PowerShell.
 2. Spusťte následující rutinu:
  set-transportconfig -JournalingReportNdrTo <user@contoso.com>
  V tomto příkladu <user@contoso.com></user@contoso.com> zástupný symbol představuje e-mailovou adresu uživatele.

  Pokud vyberete schránce sady Office 365 ve vaší organizaci, zobrazí následující zpráva:
  Upozornění: Všechny zprávy do poštovní schránky JournalingReportNdrTo nesmí být deníkovou a ji nebude respektovat pravidla nastavení dopravní a poštovní schránky. Je doporučeno vytvořit vyhrazené poštovní schránky pro nastavení JournalingReportNdrTo nebo jej nastavte na externí adresy.
Ve službách Office 365
 1. Přihlásit pomocí účtu správce https://Portal.Office.com.
 2. Na globální navigační panel klepněte na položku Správcea potom klepněte na položku Exchange.
 3. Klepněte na tlačítko Správa kompatibilitya potom klepněte na tlačítko Pravidla deníku. Zkontrolujte hodnotu nastavení odesílání deníku nedoručitelné zprávy .
 4. Klepnutím Vyberte adresua potom klepněte na tlačítko Procházet vyberte vyhrazené poštovní schránky. Nebo vybrat kontakt k odesílání těchto zpráv o nedoručitelnosti na externí.
 5. Klepněte na tlačítko Uložit.
Poznámka: Pokud vrátí hodnotu JournalingReportNdrTo na <> </>, riskujete ztrátu sestava deníku v případě odmítnout sestava deníku cíl ukládání do deníku. Proto doporučujeme nastavit tuto hodnotu na vyhrazené poštovní schránky nebo na externí adresu.

V prostorách Exchange Server

 1. Otevřete prostředí Exchange Management Shell a potom spusťte následující rutiny:
  Get-TransportConfig | fl JournalingReportNdrTo*
 2. Zkontrolujte, zda příslušné poštovní schránky ve výstupu.
 3. Spusťte následující rutinu:
  Set-TransportConfig  –JournalingReportNdrTo <EmailAddress>
  Poznámka: Doporučujeme nastavit hodnotu <EmailAddress>vyhrazené poštovní schránky nebo externí adresy. Pokud nastavíte hodnotu <> </>, sestava deníku mohou být ztraceny, pokud cíl ukládání do deníku odmítá sestava deníku.</EmailAddress>
 4. Spusťte následující rutinu:
  Get-TransportConfig | fl JournalingReportNdrTo*
 5. Ověřte, zda příslušné poštovní schránky není uveden ve výstupu.
Stále potřebujete pomoc? Přejděte Komunity Office 365Web nebo Server Exchange fór TechNet.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 2829319 - Poslední kontrola: 10/01/2015 23:33:00 - Revize: 9.0

Microsoft Exchange Online, Exchange Server 2016 Enterprise Edition, Exchange Server 2016 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard

 • o365 o365e o365a o365022013 o365m kbmt KB2829319 KbMtcs
Váš názor