Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Popis nového nástroje příkazového řádku Defrag.exe, který je součástí systému Windows XP

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek popisuje nástroj příkazového řádku Defrag.exe, který je součástí systému Windows XP. Nástroj příkazového řádku Defrag.exe je určen speciálně pro skriptování a pro použití správci systémů. Chcete-li pomocí systému Windows defragmentovat svazek, postupujte takto:
  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Tento počítač a potom klepněte na příkaz Otevřít.
  2. Klepněte pravým tlačítkem myši na svazek, který chcete defragmentovat, a pak klepněte na příkaz Vlastnosti.
  3. Klepněte na kartu Nástroje a pak na tlačítko Defragmentovat.
  4. Klepněte na tlačítko Defragmentovat.
  5. Klepnutím na tlačítko Zobrazit zprávu zobrazíte Výsledky defragmentace, které obsahují podrobné informace o defragmentovaném svazku.
Další informace o omezeních nástroje Defragmentace disku v systému Windows naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
314848 Defragmentace svazků disku v systému Windows XP
Další informace
Nástroj příkazového řádku Defrag.exe v místních svazcích vyhledá a konsoliduje fragmentované spouštěcí soubory, datové soubory a složky.

Při ukládání souborů není celý soubor nebo složka nutně uložena v souvislém prostoru. Soubory jsou ukládány na první dostupné místo ve svazku. Poté, co byla velká část svazku použita k uložení souborů a složek, jsou nové soubory ukládány po kouscích rozmístěných po celém svazku. Po odstranění souborů nebo složek zůstávají prázdná místa, která se náhodně plní při ukládání nových souborů nebo složek.

Nástroj Defrag (Defrag.exe) naleznete ve složce %SystemRoot%\System32. Defragmentovat můžete svazky disků formátované systémem souborů FAT, FAT32 nebo NTFS. Nástroj Defrag funguje také s dynamickými a základními disky.

Parametry příkazového řádku a jejich vysvětlení

Použití

defrag svazek [-a] [-f][-v] [-?]

parametry

svazek
Písmeno jednotky nebo přípojný bod svazku, který má být defragmentován.

-a
Pouze analýza

-f
Vynutí defragmentaci svazku bez ohledu na to, zda je potřeba a zda je v něm dostatek volného místa.

-v
Podrobný výstup

-?
Zobrazí text nápovědy.

Poznámka: Aby mohl nástroj Defrag svazek úplně a dostatečně defragmentovat, musí na něm být alespoň 15 procent volného místa. Nástroj Defrag tento prostor použije jako oblast k seřazení fragmentů souborů. Pokud je na svazku méně než 15 procent volného místa, nástroj Defrag jej defragmentuje pouze částečně.

Proces defragmentace můžete přerušit stisknutím kombinace kláves CTRL+C na příkazovém řádku.
Vlastnosti

ID článku: 283080 - Poslední kontrola: 12/05/2015 23:27:12 - Revize: 2.3

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbenv KB283080
Váš názor