Při pokusu o odebrání Exchange Server 2003 nebo Exchange 2000 Server zobrazí chybová zpráva: "0x80072030 (8240): nenachází na serveru takový objekt"

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:283089
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Při pokusu o odebrání serveru Microsoft Exchange 2000 nebo 2003 Microsoft Exchange Server z počítače nebo při pokusu o odebrání součásti Exchange Server vyskytnout jeden nebo oba následující příznaky:
 • Zobrazí se následující chybová zpráva:
  Instalační program zjistil chybu při kontrole předpoklady pro součásti "Exchange Messaging a spolupráce služby":
  0x80072030 (8240): na serveru není žádný takový objekt.
 • V drive je zaznamenána informace podobná následující informace: soubor protokolu průběh instalace Server \Exchange:
  [09:45:08] Attempting to create the SRS DOB [checking whether SRS is installed].[09:45:11] ScPRQ_ServerIsNotHomeServerForPostmasterOfNonEmptyOrg (K:\admin\src\udog\excommon\prereq.cxx:2683)      Error code 0X80072030 (8240): There is no such object on the server.[09:45:11] CCompServer::ScCheckPrerequisites (K:\admin\src\udog\exsetdata\components\server\compserver.cxx:1014)      Error code 0X80072030 (8240): There is no such object on the server.[09:45:11] CComExchSetupComponent::ScCheckPrerequisites (K:\admin\src\udog\BO\comboifaces.cxx:1312)      Error code 0X80072030 (8240): There is no such object on the server.[09:45:11] CComExchSetupComponent::ScCheckPrerequisites (K:\admin\src\udog\BO\comboifaces.cxx:1312)      Error code 0X80072030 (8240): There is no such object on the server.[09:45:11] === IGNORING PREVIOUS ERRORS === HrSetProblemOnInstallAction, while calling ScCheckPrerequisites (K:\admin\src\udog\BO\comboifaces.cxx:1127)      The operation has completed successfully.[09:45:11] Setup encountered an error while checking prerequisites for the component "Microsoft Exchange 2000":0X80072030 (8240): There is no such object on the server.[09:45:32] Setup encountered an error while checking prerequisites for the component "Microsoft Exchange 2000":0X80072030 (8240): There is no such object on the server.
Příčina
Tento problém nastane v případě splnění následujících podmínek:
 • Odebrat klepněte v seznamu pro součást Microsoft Exchange nejvyšší úrovně.
 • Instalační program Exchange rozpozná existující poštovní schránky na jeden nebo více úložišť poštovních schránek Exchange Server.
Pokud chcete odebrat pouze součást Exchange Server, musíte změnit namísto Odebrat klepnout v seznamu pro součást Microsoft Exchange.

Pokud klepněte na tlačítko Odebrat v seznamu pro součást Microsoft Exchange instalační program Exchange Určuje, zda existují všechny poštovní schránky na úložiště poštovních schránek.

Poznámka: Ve výchozím nastavení má účet Postmaster Exchange Server. Adresa SMTP tohoto účtu je "postmaster @ domain. com. „ Proto i Pokud uživatelské poštovní schránky zůstat na úložiště poštovních schránek, poštovní schránky účtu Postmaster může být přítomen.

Při pokusu o odebrání Exchange Server instalační program Exchange Určuje, zda jsou určité požadavky splněny, než instalační program odebere Exchange Server. Pokud poštovní schránky účtu Postmaster není k dispozici, instalační program nezbytné ověření je úspěšné.

Pokud poštovní schránky účtu Postmaster je k dispozici, je nezbytné ověření úspěšné, pokud jsou splněny následující podmínky:
 • Poštovní účet Postmaster má homeMDB atribut, který odkazuje na aktuální server Exchange.
 • Toto je poslední serveru Exchange v organizaci.
Jinak je nezbytné ověření neúspěšné. V tomto případě se instalační program nemůže odebrat Exchange Server.
Řešení
Chcete-li tento problém vyřešit, použijte jednu z následujících metod, která je vhodná pro danou situaci.

Metoda 1: Odebrat bez odebrání Exchange Server určité součásti Exchange Server

Postupujte takto:
 1. Spusťte Exchange Server instalační program a potom postupujte podle kroků v Microsoft Exchange Installation Wizard k dialogové okno Výběr Component.
 2. V seznamu Akce pro součást Microsoft Exchange klepněte na tlačítko změnit.
 3. Pro každou součást Exchange Server, který chcete odebrat v seznamu klepněte na tlačítko Odebrat a potom klepněte na tlačítko Další.
 4. Postupujte podle zbývajících kroků Microsoft Exchange Installation Wizard upravte instalaci Exchange Server.

Metoda 2: Odebrat Exchange Server

Exchange Server odebrat z počítače, postupujte takto.

Krok A: odebrat všechny poštovní schránky uživatele z poštovní schránky ukládání

Postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte dsa.msc a klepněte na tlačítko OK.
 2. V Active Directory Users a Computers snap-in vyhledejte uživatelské účty, které mají poštovní schránky, které jsou přidruženy k instanci Exchange Server se pokoušíte odebrat.

  Chcete-li zjistit, které server Exchange hostitelem poštovní schránky, který je přidružen určitý uživatelský účet, postupujte takto:
  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na uživatelský účet a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
  2. V dialogovém okně UserAccount vlastnosti klepněte na kartu Obecné Exchange.
  3. V poli Mailbox store vyhledejte název serveru Exchange a potom klepněte na tlačítko OK.
 3. V adresářové službě Active Directory odeberte atributy Exchange Server pro každého uživatele, kteří mají poštovní schránky, jehož hostitelem je instance Exchange Server, který chcete odebrat. Postupujte takto:
  1. Pravým tlačítkem myši klepněte na uživatele a klepněte na položku Exchange úlohy.

   Poznámka: V tomto kroku můžete vybrat více uživatelů.
  2. V dialogovém okně Vítá vás Průvodce Exchange úlohy klepněte na tlačítko Další.
  3. V dialogovém okně Dostupné úlohy klepněte na příkaz Odebrat atributy Exchange a potom klepněte na tlačítko Další.

   Důležité: Tento krok předpokládá, že chcete odebrat poštovních schránek Exchange Server. Pokud chcete přesunout poštovní schránky na jiný server pomocí Průvodce Mailbox přesunout Exchange namísto odebrání atributy pro Exchange Server.
  4. V dialogovém okně Odebrat atributy Exchange zkontrolujte upozornění a potom klepněte na tlačítko Další.
  5. V dialogovém okně dokončení úkolů průvodce Exchange klepněte na tlačítko Dokončit.

Krok B: Přesunout poštovní schránky Postmaster na jiný server

Pomocí nástroje Active Directory Service Interfaces (ADSI) upravit přesunout poštovní schránky Postmaster různých serveru Exchange.

Upozornění Jestliže používáte modul snap-in ADSI Edit, nástroj LDP nebo jakéhokoli klienta LDAP verze 3 a nesprávně upravíte atributy objektů služby Active Directory, můžete způsobit vážné problémy. Tyto problémy mohou vést k přeinstalaci systému Microsoft Windows 2000 Server či Microsoft Windows Server 2003 nebo serveru Microsoft Exchange 2000 Server či Microsoft Exchange Server 2003. V některých případech může být nutné přeinstalovat systém Windows i server Exchange. Společnost Microsoft nezaručuje, že potíže způsobené nesprávnou úpravou atributů objektů služby Active Directory bude možné vyřešit. Úpravu těchto atributů provádíte na vlastní nebezpečí.
Poznámka: Nástroj ADSI je součástí nástrojů podpory systému Microsoft Windows. Chcete-li nainstalovat nástroje podpory systému Windows v počítači se systémem Microsoft Windows 2000 Server, poklepejte na Setup.exe ve složce Support\Tools na disku CD-ROM systému Windows 2000 Server.

Chcete-li nainstalovat nástroje podpory systému Windows v počítači se systémem Microsoft Windows Server 2003, poklepejte na SUPTOOLS.MSI ve složce Support\Tools na disku CD-ROM systému Windows Server 2003.

Přesunout poštovní schránky Postmaster, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz adsiedit.msc a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. V modulu snap-in ADSI Edit Microsoft Management Console (MMC) rozbalte Konfigurace [servername. domain. com], rozbalte CN = Configuration, DC = domain, DC = com, rozbalte CN = Services, rozbalte CN = Microsoft Exchange, rozbalte CN = OrganizationName a potom rozbalte CN = globální nastavení.
 3. Klepněte pravým tlačítkem myši CN = doručení zpráv a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 4. V CN = vlastnosti doručování zpráv dialogové okno, klepněte v seznamu atributymsExchangeAdminMailbox a potom klepněte na tlačítko Upravit.
 5. Poznámka: hodnota, která je zobrazena v dialogovém okně Editor atributů řetězce. Tato hodnota se podobá následující hodnotu:
  CN = správce, CN = Uživatelé, DC = domain, DC = com
  Tato hodnota odkazuje na účet, se kterým je spojena poštovní schránky Postmaster.
 6. Do pole Hodnota zadejte nebo vložte cestu LDAP uživatel poštovní schránky, který je umístěn na jiném serveru Exchange a klepněte dvakrát na tlačítko OK.

  Poznámka: Zkontrolujte cestu LDAP cílového uživatele nebo určit, které server Exchange hostitelem poštovní schránky určitého uživatele, postupujte takto:
  1. Rozbalte v nástroji ADSI Domain [servername, domain. com], rozbalte DC = domain, DC = com a potom klepněte na tlačítko CN = Uživatelé.

   Poznámka: Pokud určitý uživatelský účet je umístěn v kontejneru než kontejneru Users, tuto cestu podle potřeby upravit.
  2. Klepněte pravým tlačítkem myši na uživatelský účet a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
  3. V CN = username vlastnosti dialogové okno, klepněte v seznamu atributyhomeMDB a klepněte na tlačítko Upravit.
  4. Poznámka: název serveru Exchange Server, zobrazí se v dialogovém okně Editor atributů řetězce a potom klepněte na tlačítko Storno.
  5. V seznamu atributydistinguishedName klepněte a potom klepněte na tlačítko Upravit. Toto je cesta LDAP uživatele.

   Vložit tuto cestu do pole Hodnota atributu msExchAdminMailbox Změna umístění poštovní schránky Postmaster.
 7. Ukončete nástroj ADSI.
Další informace
Další informace o odebrání Exchange atributy pro Exchange Server 2003 klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
823170Jak použít možnost odebrat atributy Exchange
Další informace o tom, jak zjistit, zda uživatelé Active Directory poštovní schránky Exchange 2000 Server klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
279220Jak zjistit poštovní uživatelé používat LDP
XADM odinstalování exch2kp2w poštovní schránky Exchange 2000 2003 systému

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 283089 - Poslední kontrola: 12/05/2015 23:27:35 - Revize: 3.3

Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbsetup kbtshoot kberrmsg kbprb KB283089 KbMtcs
Váš názor