Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Část 3: Často kladené dotazy týkající se rozpoznávání řeči a rukopisu

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Tento článek byl dříve publikován CZ283160
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek představuje Část 3 ze tří částí článku Často kladené dotazy týkající se rozpoznávání řeči a rukopisu v aplikaci Microsoft Word. Tato část obsahuje často kladené dotazy týkající se rozpoznávání rukopisu.

Další informace o rozpoznávání řeči naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
283159 Část 2: Často kladené dotazy týkající se rozpoznávání řeči a rukopisu
Obecné informace o rozpoznávání řeči a rukopisu naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
278927 Část 1: Často kladené dotazy týkající se rozpoznávání řeči a rukopisu
Další informace

Rozpoznávání rukopisu

Funkce rozpoznávání rukopisu je určena pro ruční zápis textu do aplikací sady Microsoft Office. Rozpoznávání rukopisu umožňuje uživateli zapisovat text do aplikací pomocí myši nebo specializovaného zařízení (tabletu).

Zadaný text může být převeden na strojopisný text a vložen do dokumentu ve stejném formátu, jako má stávající text. V aplikacích Microsoft Word a Microsoft Outlook můžete zadaný text ponechat ve formátu ručně psaného textu. Ručně psané poznámky v počítači Handheld PC nebo Pocket PC mohou být při postupu podle pokynů dodaných s kapesním počítačem převedeny do aplikace Word.

Dotazy a odpovědi

 1. Jaké jazyky jsou podporované funkcemi rozpoznávání rukopisu?

  Rozpoznávání rukopisu je k dispozici pro zjednodušenou čínštinu, tradiční čínštinu, angličtinu, japonštinu a korejštinu v sadě Microsoft Office.
 2. Proč se při rozpoznávání rukopisu mění rukopisný text na normální text?

  V aplikacích Microsoft Word a Microsoft Outlook můžete zadat text ve formátu ručně psaného textu. V ostatních aplikacích sady Microsoft Office můžete rukopis vkládat pouze jako text. Panely Psací plocha a Psát kamkoli nabízí možnost výběru mezi ručně psaným textem a normálním textem. Pokud se zapisovaný text mění na normální text, klepnutím na ikonu s lahvičkou inkoustu změníte formát na ručně psaný text.
 3. Mohu převést rukopis převedený na text zpět na ručně psaný text?

  Ano. Klepněte na požadovaný textový objekt a poté klepněte na tlačítko Oprava na panelu Jazyk nebo v dialogu Rukopis panelu Psát kamkoli . Poslední zobrazenou položkou (za předpokladu, že je zaškrtnuté políčko Vložit lingvistická data ) je objekt ručně psaného textu. Klepnutím na tento objekt převedete text na formát ručně psaného textu. Stejným postupem můžete převést ručně psaný text na normální text.

  Poznámka : Ve výchozím nastavení je aplikace Word nastavena jako editor e-mailu pro aplikaci Outlook. Pokud toto nastavení zrušíte, nebudete moci v aplikaci Outlook vkládat text ve formátu ručně psaného textu.
 4. Proč není rozpoznáván můj rukopis?

  K těmto potížím může občas docházet, protože rozpoznávání písma je velmi složité. Postupujte podle následujících pokynů:
  • Pište celá slova bez přestávek mezi jednotlivými písmeny.
  • Nechávejte mezi slovy mezery.
  • Pište čitelněji a větší písmena.
 5. Proč je můj ručně psaný text příliš malý nebo příliš velký?

  Velikost vloženého ručně psaného textu je určena velikostí písma v místě, kam ručně psaný text vkládáte. Pokud chcete změnit velikost ručně psaného textu, změňte velikost písma v místě vložení.
 6. Proč není po klepnutí na tlačítkoPsát kamkoli vkládán zadaný text tam, kde zapisuji?

  Po klepnutí na toto tlačítko můžete psát kdekoli na obrazovce, ale text je vkládán do místa vložení, které může být jinde, než píšete. Pokud chcete vkládat text na jiné místo, posuňte před zápisem místo vložení na požadované místo. Použijte tlačítka Nahoru a Dolů na panelu Psát kamkoli nebo myš nebo navigační klávesy na klávesnici.
 7. Mohu změnit rychlost rozpoznávání rukopisu?

  Rychlost rozpoznávání rukopisu je možné změnit. Klepněte na tlačítko Rukopis na panelu Jazyk a poté klepněte na položku Linkovaný papír nebo Psát kamkoli . Dále klepněte na příkaz Možnosti a poté na kartu Obecné . Ve skupině Rozpoznávání posuňte posuvník doleva nebo doprava.
 8. Je k dispozici nějaký přesnější způsob vkládání rukopisu, nebo musím používat panelPsát kamkoli ?

  Možnost Psací plocha umožňuje psát v režimu Linkovaný papír, který je poté vložen do dokumentu do místa vložení. Mezi způsoby zápisu je možné přepínat pomocí ikon ve spodní části panelu. Klepnutím na příkaz Psací plocha v nabídce Psát kamkoli můžete přepnout do tohoto režimu.
 9. Jaké další možnosti mi poskytuje rozpoznávání rukopisu?

  Kromě možnosti rozpoznávání rukopisu ve dvou režimech a schopnosti převádět rukopis na text nebo objekt ručně psaného textu máte k dispozici funkci kreslení, pomocí které můžete do dokumentů vkládat vlastní kreslené objekty.
 10. Proč se po klepnutí na pravé tlačítko myši zobrazí v místní nabídce příkaz Možnosti rozpoznávání rukopisu?

  Možnosti rozpoznávání rukopisu odpovídají funkci Oprava na panelu Jazyk . Obě otevírají dialog Oprava a umožňují vybírat alternativní slova a měnit režim zobrazení mezi textem a ručně psaným textem.

  Pokud se tento příkaz zobrazí v místní nabídce po klepnutí pravým tlačítkem myši na slovo, bylo dané slovo zadáno pomocí rozpoznávání rukopisu a jsou k němu přidružena lingvistická data.

  Poznámka : Objekty ve formátu ručně psaného textu si při uložení uchovávají lingvistická data i tehdy, když je zrušeno zaškrtnutí políčka Vložit lingvistická data na kartě Uložit (v nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti ). Pokud je objekt ve formátu ručně psaného textu zobrazen jako text, chcete zmenšit velikost souboru a odebrat možnost "Alternativy rozpoznávání rukopisu", můžete uložit soubor bez této možnosti. Další informace o této možnosti naleznete v nápovědě online.
inf WD2002
Vlastnosti

ID článku: 283160 - Poslední kontrola: 12/05/2015 23:29:19 - Revize: 2.1

Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdta kbhowto KB283160
Váš názor