Popis kumulativní aktualizace 5.0.8308.420 službě Lync Server 2013, hlavní součásti: červenec 2013

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 2835432
Souhrn
Tento článek popisuje Server 2013 službě Lync společnosti Microsoft, součásti základní problémy, které jsou opraveny v kumulativní aktualizaci vydanou červenci 2013.
Tento článek obsahuje následující informace o kumulativní aktualizaci:
 • Problémy vyřešené v kumulativní aktualizaci.
 • Požadavky pro instalaci této kumulativní aktualizace
 • Zda musí restartovat počítač po instalaci kumulativní aktualizace
 • Zda je kumulativní aktualizace nahrazuje další kumulativní aktualizace
 • Zda je nutné provést změny v registru
 • Tato kumulativní aktualizace obsahuje soubory
Číslo verze této aktualizace je 5.0.8308.420.
Úvod

Problémy, které tato aktualizace řeší

Tato kumulativní aktualizace řeší následující problémy:
 • 2846479 Generálním ředitelstvím pro uživatele nelze připojit konverzační skupiny ve službě Lync Server 2013 prostředí
 • 2846484 Unhanded výjimky se vyskytují ve službě Lync Server 2013 trvalá konverzace SDK aplikace
 • 2846485 Dlouhá prodleva při vytvoření mnoha konferencí ve stejnou dobu ve službě Lync Server 2013 prostředí
Tato aktualizace řeší také problémy, které jsou již uvedeny v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
2781550 Popis kumulativní aktualizace 5.0.8308.291 službě Lync Server 2013, hlavní součásti: únor 2013
Další informace
Instalace aktualizací pro 2013 službě Lync Server, který má únor, 2013 kumulativní aktualizace nainstalována, je nutné provést následující krok 1-2.

Chcete-li nainstalovat aktualizace pro RTM 2013 službě Lync Server, je nutné provést následující kroky 1-5.

Krok 1: Instalace kumulativní aktualizace

Důležité Zachování funkčnosti fondu službě Lync Server 2013 Enterprise Edition, ujistěte se, že připraven je vrácena hodnota stavu fondu při spuštění rutiny Get-CsPoolUpgradeReadiness a zda máte odpovídající číslo 2013 službě Lync Server front-end serverů se službou. Naleznete v části "Inovace nebo aktualizace přední konec servery" a "Plánování pro the Management z přední konec fondy" v následujícím tématu TechNet k určení hodnoty stavu fondu před instalací kumulativní aktualizace.Instalační program kumulativní aktualizace serveru platí všechny aktualizace pro příslušný server roli v jedné operaci. Chcete-li použít instalační program kumulativní aktualizace serveru, postupujte takto.

Poznámka: Pokud je zapnutý nástroj Řízení uživatelských účtů (UAC), je nutné spustit instalační program kumulativní aktualizace serveru pomocí zvýšených oprávněních a ujistěte se, zda jsou všechny aktualizace nainstalovány správně.

Chcete-li stáhnout instalační program kumulativní aktualizace serveru, přejděte na následující web Microsoft Download Center:
Ke staženíStáhněte balíček aktualizace.

Službě Lync Server 2013 Enterprise fondy

Servery front-end ve fondu Enterprise Edition jsou uspořádány do upgradu domén. Tyto inovace domény jsou podmnožiny servery front-end ve fondu. Inovace domén jsou automaticky vytvořeny topologie Tvůrce.

Inovace domén je nutné inovovat současně a je třeba upgradovat každý server front-end v každé doméně upgrade. Chcete-li to provést, brát jeden server v režimu offline upgrade domény, upgrade serveru a znovu ji. Opakujte tento postup pro každý server v doméně upgrade. Přesvědčte se, zda záznamu, které upgradu domény a servery, které jste provedli upgrade.
Inovace nebo aktualizace servery front-end

Pokud chcete upgradovat servery front-end, postupujte takto:
 1. Na serveru front-end ve fondu spusťte následující rutinu:

  Get-CsPoolUpgradeReadinessState

  Pokud hodnoty Stav fondu je zaneprázdněn, počkejte 10 minut a poté zkuste znovu spustit rutinu Get-CsPoolUpgradeReadinessState . Pokud se zobrazí nejméně třikrát za sebou po Počkejte 10 minut mezi jednotlivými pokusy, nebo pokud výsledky InsufficientActiveFrontEnds pro hodnoty Stav fondu, je problém s fondem zaneprázdněn . Pokud tento problém nelze vyřešit, bude pravděpodobně nutné kontaktovat Odborná pomoc společnosti Microsoft. Pokud tento fond je spárováno se jiného fondu front-end v topologii pro zotavení po havárii, musí převzít záložního fondu fondu a potom aktualizovat tyto servery v tomto fondu. Další informace o převzetí do fondu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Pokud hodnoty Stav fondu je připraven, přejděte ke kroku 2.
 2. Rutina Get-CsPoolUpgradeReadinessState také vrátí informace o inovaci domén ve fondu a o tom, které servery front-end jsou v každé doméně upgrade. Pokud platí hodnota ReadyforUpgrade pro inovace domény, která obsahuje Server, který chcete provést upgrade,můžete provést upgrade serveru. Chcete-li to provést, musí postupujte takto:
  1. Zastavení pomocí nového připojení na servery front-end Stop CsWindowsServices-bezproblémové rutina.
  2. Spusťte instalační program kumulativní aktualizace serveru pomocí uživatelského rozhraní nebo pomocí příkazu Upgrade přední end servery přidružené k upgradu domény.

   Poznámka: Jestliže provedete upgrade nebo během naplánované serveru aktualizovat servery front-end, můžete spuštěním rutiny v kroku 2, aniž by -bezproblémové parametr. Přesněji řečeno spuštěním rutiny jako Stop CsWindowsService. Tuto akci okamžitě vypne services a serveru nečeká, dokud není splněna každou existující požadavek na službu.

   Poznámka: Uživatelské rozhraní poskytuje jasné označení, které jsou nainstalovány aktualizace po klepnutí na tlačítko Instalovat aktualizace.

   Chcete-li spustit instalační program, spusťte následující příkaz:

   LyncServerUpdateInstaller.exe

   PoznámkyNásledující text popisuje parametry, které lze použít spolu s příkazem LyncServerUpdateInstaller.exe :
   • Přepínač /silentmode použije všechny použitelné aktualizace na pozadí.
   • /Silentmode /forcereboot přepínače použije všechny použitelné aktualizace na pozadí a potom automaticky restartuje server na konci procesu instalace v případě potřeby.
   • Přepínač /extractall extrahuje z instalačního programu aktualizace a uloží do podsložky s názvem "Extrahováno" ve složce, ve kterém jste spustili příkaz aktualizace.
  3. Restartujte serverech a ujistěte se, že přijímá nová připojení.

Službě Lync Server 2013 Standard Edition a další role

Chcete-li spustit instalační program kumulativní aktualizace serveru, použijte uživatelské rozhraní nebo spuštění příkazového řádku.

Poznámka: Uživatelské rozhraní poskytuje jasné označení, které jsou nainstalovány aktualizace po klepnutí na tlačítko Instalovat aktualizace.

Chcete-li spustit instalační program, spusťte následující příkaz:

LyncServerUpdateInstaller.exe

Poznámky Následující text popisuje parametry, které lze použít spolu s příkazem LyncServerUpdateInstaller.exe :
 • Přepínač /silentmode použije všechny použitelné aktualizace na pozadí.
 • Přepínač /silentmode /forcereboot použije všechny použitelné aktualizace na pozadí a potom automaticky restartuje server na konci procesu instalace v případě potřeby.
 • Přepínač /extractall extrahuje z instalačního programu aktualizace a uloží do podsložky s názvem "Extrahováno" ve složce, ve kterém jste spustili příkaz aktualizace.

Krok 2: Použití aktualizací databáze back-end

Po instalaci aktualizace pro základní součásti role serveru na serveru front-end službě Lync Server 2013 Enterprise Edition nebo na službě Lync Server 2013 Standard Edition serveru, jsou aktualizované soubory databáze SQL poklesl na počítači s nainstalovanou rolí server základní součásti. Chcete-li použít změny v databázi, je třeba spustit příslušné rutiny spustit příslušný rutin, které jsou popsány v kroku 2.

Poznámka:Aktualizovat parametr není vyžadován, při spuštění rutiny CsDatabase nainstalovat aktualizaci databází 2013 službě Lync Server.

Službě Lync Server 2013 Standard Edition

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn SE.FQDN -Verbose

Poznámka: Na serveru službě Lync Server 2013 Standard Edition, je třeba spustit rutiny.

Službě Lync Server 2013 Enterprise Edition

Je nutné provést několik úkonů konfigurace, v závislosti na typu back-end serverem službě Lync Server 2013 Enterprise Edition, které používáte.

Poznámka: Pokud trvalé Chat je použít pro kolokaci (Persistent Chat služby front-end a back-end databáze běží na stejném serveru), je nutné spustit následující příkaz, spolu s ExcludeCollocatedStoresparametr.

Poznámka: Pokud zrcadlení databáze je povoleno databáze back-end, jsme důrazně doporučujeme používat rutiny Invoke-CsDatabaseFailover-NewPrincipal primární a ověřte, zda je primární server zaregistrovaný objekt pro všechny databáze před spuštěním rutiny Nainstalovat CsDatabase .

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn FEBE.FQDN -Verbose

Databáze Chat trvalé službě Lync Server 2013

Pokud s databázemi SQL být použít pro kolokaci trvalé služby Chat, spusťte následující příkaz:

Install-CsDatabase -DatabaseType PersistentChat -SqlServerFqdn PChatBE.fqdn -SqlInstanceName DBInstance -Verbose

Službě Lync Server 2013 sledování/archivace trvalé konverzace databáze

Při sledování 2013 službě Lync Server, archivace/trvalá konverzace databáze jsou nasazeny na samostatné databáze SQL, spusťte následující příkaz:

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn SQLServer.FQDN -Verbose

Krok 3:Použít Centrální správu databáze aktualizovat

Poznámka: Není nutné aktualizovat Centrální správa databáze v následujících případech:
 • Centrální správa úložiště je adresami ve službě Lync Server 2010 Standard Edition, Server nebo fondu organizace, nespouštějte rutiny Nainstalovat CsDatabase CentralManagementDatabase .
 • Pokud je centrální správa úložiště adresami ve službě Lync Server 2013 Standard Edition, Server nebo podnikový skupinu, která byla dříve aktualizována kumulativní aktualizace službě Lync Server 2013 únor 2013.
Po službě Lync Server 2013 Enterprise Edition serveru front-end nebo službě Lync Server 2013 Standard Edition Server back-end systémy aktualizovány, spustit následující rutinu pro aktualizaci centrálního úložiště správy:

Install-CsDatabase -CentralManagementDatabase -SqlServerFqdn CMS.FQDN -SqlInstanceName DBInstanceName -Verbose

Poznámka: V prostředí koexistence obsahuje službě Lync Server 2010 a 2013 službě Lync Server, ve kterém se nachází Centrální správa služby ve službě Lync Server 2010 fondu nelze spustit rutiny Nainstalovat CsDatabase CentralManagementDatabase . Pokud přesunete do fondu 2013 službě Lync Server později Centrální správa služby máte spuštění rutiny Nainstalovat CsDatabase CentralManagementDatabase změn.

Krok 4: Povolení služby Mobility

Povolení služby Mobility, spusťte následující rutinu:
Povolit CsTopology

Krok 5: Povolte Unified Communications webové rozhraní API

Rozhraní API webové komunikace (UCWA) jednotné povolení, musí spustit nástroj Bootstrapper.exe znovu na ředitele 2013 službě Lync Server servery, servery Standard Edition a Enterprise Edition servery front-end na které součásti web components nainstalovali a aktualizován. Příkaz ke spuštění nástroje je takto:

%ProgramFiles%\Microsoft Lync Server 2013\Deployment\Bootstrapper.exe

Požadavky

Neexistují žádné požadavky pro instalaci této kumulativní aktualizace.

Informace o registru

Chcete-li použít jednu kumulativní aktualizace v tomto balíčku, nemáte provádět žádné změny registru.

Požadavek na restartování

Bude pravděpodobně třeba restartovat počítač po instalaci této kumulativní aktualizace.

Informace o nahrazení aktualizace

Tato kumulativní aktualizace nahrazuje následující kumulativní aktualizaci:
2781550 Popis kumulativní aktualizace 5.0.8308.291 službě Lync Server 2013, hlavní součásti: únor 2013

Informace o instalaci balíčku aktualizace

Této kumulativní aktualizace spusťte OcsCore.msp v počítačích, které jsou následující role serveru:
 • 2013 Službě Lync Server - Server Standard Edition
 • Server front-end službě Lync Server 2013 - Enterprise Edition-
 • Službě Lync Server 2013 - ředitel
 • 2013 Službě Lync Server – Server okraj
 • Službě Lync Server 2013 - zprostředkování samostatný Server
 • Službě Lync Server 2013 - monitorovací Server
 • 2013 Službě Lync Server - Server pro archivaci
 • Službě Lync Server 2013 - nástroje pro správu
 • Službě Lync Server 2013 - trvalé konverzačního serveru
 • Službě Lync Server 2013 - důvěryhodné aplikační Server

Informace o souboru

Tato kumulativní aktualizace nemusí obsahovat všechny soubory nutné k plné aktualizaci produktu na nejnovější verzi. Tato kumulativní aktualizace obsahuje pouze soubory nutné k opravě problémů, které jsou uvedeny v tomto článku.

Po instalaci kumulativní aktualizace, bude mít globální verze této kumulativní aktualizace má atributy souborů nebo novější atributy souborů, které jsou uvedeny v následující tabulce:
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatformaPožadavek na aktualizaci SP
Cdrdb.SQLNení k dispozici1,280,76731. Května 1310:02Není k dispoziciSP
Component_gac_microsoft.RTC.internal.Storage.dll5.0.8308.420781,49631. Května 1312:06x86SP
Dbcommon.SQLNení k dispozici27,21513. Března 139:26Není k dispoziciSP
Dbrtc.SQLNení k dispozici1,981,82231. Května 1310:12Není k dispoziciSP
File_bootstrapper.Resources.dll.de_de5.0.8308.021,14431. Května 1312:26Není k dispoziciSP
File_bootstrapper.Resources.dll.es_es5.0.8308.021,14431. Května 1312:20Není k dispoziciSP
File_bootstrapper.Resources.dll.fr_fr5.0.8308.021,14431. Května 1312:20Není k dispoziciSP
File_bootstrapper.Resources.dll.it_it5.0.8308.021,14431. Května 1312:20Není k dispoziciSP
File_bootstrapper.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.021,14431. Května 1312:21Není k dispoziciSP
File_bootstrapper.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.021,14431. Května 1312:21Není k dispoziciSP
File_bootstrapper.Resources.dll.pt_br5.0.8308.021,14431. Května 1312:21Není k dispoziciSP
File_bootstrapper.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.021,65631. Května 1312:21Není k dispoziciSP
File_bootstrapper.Resources.dll.zh_cn5.0.8308.021,14431. Května 1312:21Není k dispoziciSP
File_bootstrapper.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.021,14431. Května 1312:21Není k dispoziciSP
File_clsagent.exe5.0.8308.420334,43231. Května 1312:22x86SP
File_clscontroller.exe5.0.8308.420261,23231. Května 1312:28x86SP
File_clscontroller.Resources.dll.de_de5.0.8308.42026,77631. Května 1312:28Není k dispoziciSP
File_clscontroller.Resources.dll.es_es5.0.8308.42026,77631. Května 1312:28Není k dispoziciSP
File_clscontroller.Resources.dll.fr_fr5.0.8308.42026,77631. Května 1312:28Není k dispoziciSP
File_clscontroller.Resources.dll.it_it5.0.8308.42026,77631. Května 1312:28Není k dispoziciSP
File_clscontroller.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.42027,28831. Května 1312:29Není k dispoziciSP
File_clscontroller.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.42026,26431. Května 1312:29Není k dispoziciSP
File_clscontroller.Resources.dll.pt_br5.0.8308.42026,77631. Května 1312:29Není k dispoziciSP
File_clscontroller.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.42029,33631. Května 1312:29Není k dispoziciSP
File_clscontroller.Resources.dll.zh_cn5.0.8308.42025,24031. Května 1312:29Není k dispoziciSP
File_clscontroller.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.42025,24031. Května 1312:30Není k dispoziciSP
File_clsformat.dll5.0.8308.301702,00813. Března 1311:15x64SP
File_cpsdyn.SQLNení k dispozici19,38831. Května 138:02Není k dispoziciSP
File_default.tmxNení k dispozici#########31. Května 1311:30Není k dispoziciSP
File_default.XMLNení k dispozici1,418,10431. Května 1311:30Není k dispoziciSP
File_deploy.exe5.0.8308.420736,85631. Května 1312:21x86SP
File_deploy.Resources.dll.de_de5.0.8308.420254,59231. Května 1312:21Není k dispoziciSP
File_deploy.Resources.dll.es_es5.0.8308.420254,59231. Května 1312:21Není k dispoziciSP
File_deploy.Resources.dll.fr_fr5.0.8308.420255,61631. Května 1312:22Není k dispoziciSP
File_deploy.Resources.dll.it_it5.0.8308.420254,08031. Května 1312:22Není k dispoziciSP
File_deploy.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.420258,17631. Května 1312:22Není k dispoziciSP
File_deploy.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.420254,59231. Května 1312:23Není k dispoziciSP
File_deploy.Resources.dll.pt_br5.0.8308.420254,08031. Května 1312:23Není k dispoziciSP
File_deploy.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.420269,44031. Května 1312:24Není k dispoziciSP
File_deploy.Resources.dll.zh_cn5.0.8308.420249,47231. Května 1312:24Není k dispoziciSP
File_deploy.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.420249,47231. Května 1312:25Není k dispoziciSP
File_gac_deviceupdate.Resources.dll.de_de5.0.8308.031,38431. Května 1312:30Není k dispoziciSP
File_gac_deviceupdate.Resources.dll.es_es5.0.8308.031,38431. Května 1312:30Není k dispoziciSP
File_gac_deviceupdate.Resources.dll.fr_fr5.0.8308.031,38431. Května 1312:20Není k dispoziciSP
File_gac_deviceupdate.Resources.dll.it_it5.0.8308.031,38431. Května 1312:20Není k dispoziciSP
File_gac_deviceupdate.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.031,38431. Května 1312:20Není k dispoziciSP
File_gac_deviceupdate.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.031,38431. Května 1312:20Není k dispoziciSP
File_gac_deviceupdate.Resources.dll.pt_br5.0.8308.031,38431. Května 1312:20Není k dispoziciSP
File_gac_deviceupdate.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.031,38431. Května 1312:20Není k dispoziciSP
File_gac_deviceupdate.Resources.dll.zh_cn5.0.8308.030,87231. Května 1312:21Není k dispoziciSP
File_gac_deviceupdate.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.030,87231. Května 1312:21Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Admin.authenticationhelper.dll5.0.8308.420177,37631. Května 1312:26x86SP
File_gac_microsoft.RTC.Admin.authenticationhelper.dll.de_de5.0.8308.42023,82431. Května 1312:26Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Admin.authenticationhelper.dll.es_es5.0.8308.42023,82431. Května 1312:27Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Admin.authenticationhelper.dll.fr_fr5.0.8308.42023,82431. Května 1312:27Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Admin.authenticationhelper.dll.it_it5.0.8308.42023,31231. Května 1312:27Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Admin.authenticationhelper.dll.ja_jp5.0.8308.42023,82431. Května 1312:28Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Admin.authenticationhelper.dll.ko_kr5.0.8308.42023,31231. Května 1312:28Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Admin.authenticationhelper.dll.pt_br5.0.8308.42023,31231. Května 1312:28Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Admin.authenticationhelper.dll.ru_ru5.0.8308.42024,33631. Května 1312:28Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Admin.authenticationhelper.dll.zh_cn5.0.8308.42022,80031. Května 1312:28Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Admin.authenticationhelper.dll.zh_tw5.0.8308.42022,80031. Května 1312:29Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Chat.Endpoint.dll5.0.8308.4201,203,88031. Května 1312:07x86SP
File_gac_microsoft.RTC.clscontrollerlib.Resources.dll.de_de5.0.8308.42027,36031. Května 1312:30Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.clscontrollerlib.Resources.dll.es_es5.0.8308.42027,36031. Května 1312:30Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.clscontrollerlib.Resources.dll.fr_fr5.0.8308.42027,87231. Května 1312:30Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.clscontrollerlib.Resources.dll.it_it5.0.8308.42027,36031. Května 1312:26Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.clscontrollerlib.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.42028,89631. Května 1312:26Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.clscontrollerlib.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.42027,87231. Května 1312:26Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.clscontrollerlib.Resources.dll.pt_br5.0.8308.42027,36031. Května 1312:27Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.clscontrollerlib.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.42029,40831. Května 1312:27Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.clscontrollerlib.Resources.dll.zh_cn5.0.8308.42026,84831. Května 1312:27Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.clscontrollerlib.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.42026,33631. Května 1312:27Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll5.0.8308.420374,00031. Května 1312:28x86SP
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll.de_de5.0.8308.42025,36831. Května 1312:28Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll.es_es5.0.8308.42025,36831. Května 1312:28Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll.fr_fr5.0.8308.42025,88031. Května 1312:28Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll.it_it5.0.8308.42024,85631. Května 1312:29Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll.ja_jp5.0.8308.42025,88031. Května 1312:29Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll.ko_kr5.0.8308.42025,36831. Května 1312:29Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll.pt_br5.0.8308.42024,85631. Května 1312:29Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll.ru_ru5.0.8308.42026,90431. Května 1312:29Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll.zh_cn5.0.8308.42024,34431. Května 1312:22Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll.zh_tw5.0.8308.42024,34431. Května 1312:23Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.collaborationnet.dll5.0.8308.4204,666,04031. Května 1312:23x86SP
File_gac_microsoft.RTC.internal.clscommon.dll5.0.8308.420379,58431. Května 1312:29x86SP
File_gac_microsoft.RTC.internal.clscontrollerlib.dll5.0.8308.420325,81631. Května 1312:30x86SP
File_gac_microsoft.RTC.internal.Setup.xamluilib.Resources.dll.de_de5.0.8308.0145,67231. Května 1312:25Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.internal.Setup.xamluilib.Resources.dll.es_es5.0.8308.0145,67231. Května 1312:25Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.internal.Setup.xamluilib.Resources.dll.fr_fr5.0.8308.0145,67231. Května 1312:25Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.internal.Setup.xamluilib.Resources.dll.it_it5.0.8308.0145,67231. Května 1312:26Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.internal.Setup.xamluilib.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.0145,67231. Května 1312:26Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.internal.Setup.xamluilib.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.0145,67231. Května 1312:26Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.internal.Setup.xamluilib.Resources.dll.pt_br5.0.8308.0145,67231. Května 1312:27Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.internal.Setup.xamluilib.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.0145,67231. Května 1312:27Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.internal.Setup.xamluilib.Resources.dll.zh_cn5.0.8308.0145,67231. Května 1312:27Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.internal.Setup.xamluilib.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.0145,67231. Května 1312:27Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.internal.ucwa.clientmodel.dll5.0.8308.420635,61631. Května 1312:27x86SP
File_gac_microsoft.RTC.internal.ucwa.resourcecontract.dll5.0.8308.420391,41631. Května 1312:27x86SP
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.Resources.dll.de_de5.0.8308.048,88831. Května 1312:28Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.Resources.dll.es_es5.0.8308.047,86431. Května 1312:28Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.Resources.dll.fr_fr5.0.8308.050,93631. Května 1312:28Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.Resources.dll.it_it5.0.8308.047,86431. Května 1312:29Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.051,44831. Května 1312:29Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.049,40031. Května 1312:29Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.Resources.dll.pt_br5.0.8308.047,86431. Května 1312:29Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.056,56831. Května 1312:21Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.Resources.dll.zh_cn5.0.8308.044,79231. Května 1312:22Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.044,28031. Května 1312:22Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.archjournal.Resources.dll.de_de5.0.8308.024,32031. Května 1312:28Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.archjournal.Resources.dll.es_es5.0.8308.024,32031. Května 1312:28Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.archjournal.Resources.dll.fr_fr5.0.8308.024,83231. Května 1312:28Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.archjournal.Resources.dll.it_it5.0.8308.024,32031. Května 1312:28Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.archjournal.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.024,83231. Května 1312:28Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.archjournal.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.024,83231. Května 1312:29Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.archjournal.Resources.dll.pt_br5.0.8308.024,32031. Května 1312:29Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.archjournal.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.025,34431. Května 1312:29Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.archjournal.Resources.dll.zh_cn5.0.8308.023,80831. Května 1312:29Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.archjournal.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.023,80831. Května 1312:29Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Common.dll5.0.8308.420378,04031. Května 1312:06x86SP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Common.Resources.dll.de_de5.0.8308.42049,38431. Května 1312:21Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Common.Resources.dll.es_es5.0.8308.42047,84831. Května 1312:22Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Common.Resources.dll.fr_fr5.0.8308.42049,89631. Května 1312:22Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Common.Resources.dll.it_it5.0.8308.42047,84831. Května 1312:22Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Common.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.42051,94431. Května 1312:22Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Common.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.42048,36031. Května 1312:23Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Common.Resources.dll.pt_br5.0.8308.42047,33631. Května 1312:23Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Common.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.42057,57631. Května 1312:23Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Common.Resources.dll.zh_cn5.0.8308.42043,75231. Května 1312:24Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Common.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.42043,75231. Května 1312:24Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Core.de_de5.0.8308.420842,97631. Května 1312:21Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Core.es_es5.0.8308.420842,97631. Května 1312:21Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Core.fr_fr5.0.8308.420846,04831. Května 1312:22Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Core.it_it5.0.8308.420841,44031. Května 1312:23Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Core.ja_jp5.0.8308.420851,16831. Května 1312:23Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Core.ko_kr5.0.8308.420845,02431. Května 1312:24Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Core.pt_br5.0.8308.420841,44031. Května 1312:25Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Core.ru_ru5.0.8308.420864,48031. Května 1312:26Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Core.zh_cn5.0.8308.420834,78431. Května 1312:26Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Core.zh_tw5.0.8308.420834,78431. Května 1312:27Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.dll5.0.8308.420151,74431. Května 1312:19x86SP
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.Resources.dll.de_de5.0.8308.42043,76031. Května 1312:20Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.Resources.dll.es_es5.0.8308.42043,24831. Května 1312:20Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.Resources.dll.fr_fr5.0.8308.42047,34431. Května 1312:20Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.Resources.dll.it_it5.0.8308.42043,75231. Května 1312:20Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.42047,34431. Května 1312:20Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.42045,29631. Května 1312:20Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.Resources.dll.pt_br5.0.8308.42042,73631. Května 1312:21Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.42050,41631. Května 1312:21Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.Resources.dll.zh_cn5.0.8308.42041,20031. Května 1312:21Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.42040,68831. Května 1312:21Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.de_de5.0.8308.420444,66431. Května 1312:27Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.dll5.0.8308.4202,321,10431. Května 1312:09x86SP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.es_es5.0.8308.420441,59231. Května 1312:28Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.fr_fr5.0.8308.420450,29631. Května 1312:28Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.it_it5.0.8308.420440,05631. Května 1312:28Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.ja_jp5.0.8308.420457,97631. Května 1312:28Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.ko_kr5.0.8308.420445,68831. Května 1312:28Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.powershellhost.dll5.0.8308.420241,93631. Května 1312:29x86SP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.pt_br5.0.8308.420439,03231. Května 1312:29Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.ru_ru5.0.8308.420483,06431. Května 1312:29Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.zh_cn5.0.8308.420422,13631. Května 1312:21Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.zh_tw5.0.8308.420421,62431. Května 1312:21Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.dll5.0.8308.4207,080,60831. Května 1312:08x86SP
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll5.0.8308.42040,18431. Května 1312:29x86SP
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll.de_de5.0.8308.42020,25631. Května 1312:29Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll.es_es5.0.8308.42020,25631. Května 1312:29Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll.fr_fr5.0.8308.42020,76831. Května 1312:29Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll.it_it5.0.8308.42020,25631. Května 1312:29Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll.ja_jp5.0.8308.42020,25631. Května 1312:30Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll.ko_kr5.0.8308.42020,25631. Května 1312:30Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll.pt_br5.0.8308.42020,25631. Května 1312:22Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll.ru_ru5.0.8308.42020,76831. Května 1312:22Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll.zh_cn5.0.8308.42020,25631. Května 1312:22Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll.zh_tw5.0.8308.42020,25631. Května 1312:22Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Resources.dll.de_de5.0.8308.420588,48831. Května 1312:25Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Resources.dll.es_es5.0.8308.420580,80831. Května 1312:25Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Resources.dll.fr_fr5.0.8308.420618,18431. Května 1312:26Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Resources.dll.it_it5.0.8308.420570,05631. Května 1312:26Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.420636,10431. Května 1312:26Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.420587,46431. Května 1312:27Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Resources.dll.pt_br5.0.8308.420572,10431. Května 1312:27Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.420730,31231. Května 1312:27Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Resources.dll.zh_cn5.0.8308.420512,20031. Května 1312:27Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.420512,20031. Května 1312:28Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.writableconfig.de_de5.0.8308.42036,10431. Května 1312:21Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.writableconfig.es_es5.0.8308.42036,10431. Května 1312:22Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.writableconfig.fr_fr5.0.8308.42037,12831. Května 1312:22Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.writableconfig.it_it5.0.8308.42035,59231. Května 1312:23Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.writableconfig.ja_jp5.0.8308.42038,15231. Května 1312:24Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.writableconfig.ko_kr5.0.8308.42036,61631. Května 1312:25Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.writableconfig.pt_br5.0.8308.42035,08031. Května 1312:25Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.writableconfig.ru_ru5.0.8308.42042,24831. Května 1312:26Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.writableconfig.zh_cn5.0.8308.42034,05631. Května 1312:26Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.writableconfig.zh_tw5.0.8308.42034,05631. Května 1312:27Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.data.dll5.0.8308.420407,70431. Května 1312:19x86SP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.data.Resources.dll.de_de5.0.8308.42029,37631. Května 1312:25Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.data.Resources.dll.es_es5.0.8308.42029,37631. Května 1312:25Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.data.Resources.dll.fr_fr5.0.8308.42029,88831. Května 1312:26Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.data.Resources.dll.it_it5.0.8308.42029,37631. Května 1312:26Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.data.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.42030,40031. Května 1312:26Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.data.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.42029,88831. Května 1312:27Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.data.Resources.dll.pt_br5.0.8308.42029,37631. Května 1312:27Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.data.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.42032,44831. Května 1312:27Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.data.Resources.dll.zh_cn5.0.8308.42028,35231. Května 1312:28Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.data.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.42028,35231. Května 1312:28Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Management.Resources.dll.de_de5.0.8308.067,80031. Května 1312:22Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Management.Resources.dll.es_es5.0.8308.066,77631. Května 1312:23Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Management.Resources.dll.fr_fr5.0.8308.070,87231. Května 1312:23Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Management.Resources.dll.it_it5.0.8308.066,26431. Května 1312:23Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Management.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.073,43231. Května 1312:24Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Management.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.067,80031. Května 1312:24Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Management.Resources.dll.pt_br5.0.8308.066,26431. Května 1312:24Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Management.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.081,62431. Května 1312:24Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Management.Resources.dll.zh_cn5.0.8308.060,12031. Května 1312:24Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.rgs.Management.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.060,63231. Května 1312:24Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.Server.Infrastructure.dll5.0.8308.420386,76831. Května 1312:25x86SP
File_gac_microsoft.RTC.Server.mcuinfrastructure.dll5.0.8308.4202,583,25631. Května 1312:25x86SP
File_gac_microsoft.RTC.Server.udclib.dll5.0.8308.420480,93631. Května 1312:26x86SP
File_gac_microsoft.RTC.serverconfiguration.Resources.dll.de_de5.0.8308.023,28031. Května 1312:21Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.serverconfiguration.Resources.dll.es_es5.0.8308.023,28031. Května 1312:21Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.serverconfiguration.Resources.dll.fr_fr5.0.8308.023,28031. Května 1312:21Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.serverconfiguration.Resources.dll.it_it5.0.8308.022,76831. Května 1312:22Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.serverconfiguration.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.023,28031. Května 1312:22Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.serverconfiguration.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.023,28031. Května 1312:22Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.serverconfiguration.Resources.dll.pt_br5.0.8308.023,28031. Května 1312:23Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.serverconfiguration.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.023,79231. Května 1312:23Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.serverconfiguration.Resources.dll.zh_cn5.0.8308.022,76831. Května 1312:24Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.serverconfiguration.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.022,76831. Května 1312:24Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.dll5.0.8308.4201,828,56031. Května 1312:22x86SP
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.Resources.dll.de_de5.0.8308.420438,00831. Května 1312:22Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.Resources.dll.es_es5.0.8308.420438,52031. Května 1312:23Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.Resources.dll.fr_fr5.0.8308.420445,68831. Května 1312:23Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.Resources.dll.it_it5.0.8308.420438,00831. Května 1312:24Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.420449,27231. Května 1312:25Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.420439,03231. Května 1312:25Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.Resources.dll.pt_br5.0.8308.420434,93631. Května 1312:25Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.420469,24031. Května 1312:25Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.Resources.dll.zh_cn5.0.8308.420423,67231. Května 1312:26Není k dispoziciSP
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.420423,67231. Května 1312:26Není k dispoziciSP
File_installcsdatabase.exe5.0.8308.301225,36813. Března 1311:14x86SP
File_localocscmdlets.Format.ps1xmlNení k dispozici356,40531. Května 1312:20Není k dispoziciSP
File_lync.psd1Není k dispozici10,56531. Května 1312:26Není k dispoziciSP
File_microsoft.RTC.collaborationnet.Resources.dll.de_de5.0.8308.420143,58431. Května 1312:24Není k dispoziciSP
File_microsoft.RTC.collaborationnet.Resources.dll.es_es5.0.8308.420137,95231. Května 1312:24Není k dispoziciSP
File_microsoft.RTC.collaborationnet.Resources.dll.fr_fr5.0.8308.420145,12031. Května 1312:24Není k dispoziciSP
File_microsoft.RTC.collaborationnet.Resources.dll.it_it5.0.8308.420137,95231. Května 1312:24Není k dispoziciSP
File_microsoft.RTC.collaborationnet.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.420154,84831. Května 1312:25Není k dispoziciSP
File_microsoft.RTC.collaborationnet.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.420141,53631. Května 1312:26Není k dispoziciSP
File_microsoft.RTC.collaborationnet.Resources.dll.pt_br5.0.8308.420138,46431. Května 1312:25Není k dispoziciSP
File_microsoft.RTC.collaborationnet.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.420177,88831. Května 1312:26Není k dispoziciSP
File_microsoft.RTC.collaborationnet.Resources.dll.zh_cn5.0.8308.420120,03231. Května 1312:26Není k dispoziciSP
File_microsoft.RTC.collaborationnet.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.420120,54431. Května 1312:26Není k dispoziciSP
File_microsoft.RTC.Management.Core.dll5.0.8308.4201,949,36031. Května 1312:06x86SP
File_microsoft.RTC.Management.dbsetup.dll5.0.8308.420151,74431. Května 1312:19x86SP
File_microsoft.RTC.Management.Deployment.Bootstrapper.de_de5.0.8308.027,44031. Května 1312:22Není k dispoziciSP
File_microsoft.RTC.Management.Deployment.Bootstrapper.es_es5.0.8308.027,44031. Května 1312:23Není k dispoziciSP
File_microsoft.RTC.Management.Deployment.Bootstrapper.fr_fr5.0.8308.027,95231. Května 1312:23Není k dispoziciSP
File_microsoft.RTC.Management.Deployment.Bootstrapper.it_it5.0.8308.027,44031. Května 1312:23Není k dispoziciSP
File_microsoft.RTC.Management.Deployment.Bootstrapper.ja_jp5.0.8308.028,46431. Května 1312:24Není k dispoziciSP
File_microsoft.RTC.Management.Deployment.Bootstrapper.ko_kr5.0.8308.027,44031. Května 1312:24Není k dispoziciSP
File_microsoft.RTC.Management.Deployment.Bootstrapper.pt_br5.0.8308.027,44031. Května 1312:24Není k dispoziciSP
File_microsoft.RTC.Management.Deployment.Bootstrapper.ru_ru5.0.8308.030 00031. Května 1312:24Není k dispoziciSP
File_microsoft.RTC.Management.Deployment.Bootstrapper.zh_cn5.0.8308.026,41631. Května 1312:25Není k dispoziciSP
File_microsoft.RTC.Management.Deployment.Bootstrapper.zh_tw5.0.8308.026,41631. Května 1312:25Není k dispoziciSP
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XMLNení k dispozici#########31. Května 137:59Není k dispoziciSP
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.de_deNení k dispozici#########31. Května 137:45Není k dispoziciSP
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.es_esNení k dispozici#########31. Května 137:45Není k dispoziciSP
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.fr_frNení k dispozici#########31. Května 137:46Není k dispoziciSP
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.it_itNení k dispozici#########31. Května 137:46Není k dispoziciSP
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.ja_jpNení k dispozici#########31. Května 137:47Není k dispoziciSP
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.ko_krNení k dispozici#########31. Května 137:47Není k dispoziciSP
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.pt_brNení k dispozici#########31. Května 137:47Není k dispoziciSP
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.ru_ruNení k dispozici#########31. Května 137:48Není k dispoziciSP
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.zh_cnNení k dispozici#########31. Května 137:48Není k dispoziciSP
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.XML.zh_twNení k dispozici#########31. Května 137:48Není k dispoziciSP
File_microsoft.RTC.Management.writableconfig.dll5.0.8308.4201,830,11231. Května 1312:07x86SP
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XMLNení k dispozici467,92531. Května 137:59Není k dispoziciSP
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XML.de_deNení k dispozici497,14631. Května 137:44Není k dispoziciSP
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XML.es_esNení k dispozici489,55331. Května 137:45Není k dispoziciSP
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XML.fr_frNení k dispozici499,68731. Května 137:45Není k dispoziciSP
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XML.it_itNení k dispozici492,84731. Května 137:45Není k dispoziciSP
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XML.ja_jpNení k dispozici541,06831. Května 137:45Není k dispoziciSP
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XML.ko_krNení k dispozici489,80031. Května 137:45Není k dispoziciSP
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XML.pt_brNení k dispozici494,48731. Května 137:45Není k dispoziciSP
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XML.ru_ruNení k dispozici589,42631. Května 137:45Není k dispoziciSP
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XML.zh_cnNení k dispozici446,11531. Května 137:45Není k dispoziciSP
File_microsoft.RTC.rgs.Management.dllhelp.XML.zh_twNení k dispozici444,53631. Května 137:45Není k dispoziciSP
File_ocsumutil.Resources.dll.de_de5.0.8308.0129,16031. Května 1312:28Není k dispoziciSP
File_ocsumutil.Resources.dll.es_es5.0.8308.0129,16031. Května 1312:28Není k dispoziciSP
File_ocsumutil.Resources.dll.fr_fr5.0.8308.0130,18431. Května 1312:28Není k dispoziciSP
File_ocsumutil.Resources.dll.it_it5.0.8308.0129,16031. Května 1312:28Není k dispoziciSP
File_ocsumutil.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.0130,69631. Května 1312:28Není k dispoziciSP
File_ocsumutil.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.0128,64831. Května 1312:28Není k dispoziciSP
File_ocsumutil.Resources.dll.pt_br5.0.8308.0128,13631. Května 1312:28Není k dispoziciSP
File_ocsumutil.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.0136,32831. Května 1312:28Není k dispoziciSP
File_ocsumutil.Resources.dll.zh_cn5.0.8308.0126,08831. Května 1312:28Není k dispoziciSP
File_ocsumutil.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.0126,60031. Května 1312:28Není k dispoziciSP
File_remoteocscmdlets.Format.ps1xmlNení k dispozici360,91731. Května 1312:24Není k dispoziciSP
File_reportdata.de_de.XMLNení k dispozici#########31. Května 1312:31Není k dispoziciSP
File_reportdata.en_US.XMLNení k dispozici#########13. Března 139:06Není k dispoziciSP
File_reportdata.es_es.XMLNení k dispozici#########31. Května 1312:34Není k dispoziciSP
File_reportdata.fr_fr.XMLNení k dispozici#########31. Května 1312:36Není k dispoziciSP
File_reportdata.it_it.XMLNení k dispozici#########31. Května 1312:38Není k dispoziciSP
File_reportdata.ja_jp.XMLNení k dispozici#########31. Května 1312:39Není k dispoziciSP
File_reportdata.ko_kr.XMLNení k dispozici#########31. Května 1312:20Není k dispoziciSP
File_reportdata.pt_br.XMLNení k dispozici#########31. Května 1312:22Není k dispoziciSP
File_reportdata.ru_ru.XMLNení k dispozici#########31. Května 1312:29Není k dispoziciSP
File_reportdata.zh_cn.XMLNení k dispozici#########31. Května 1312:27Není k dispoziciSP
File_reportdata.zh_tw.XMLNení k dispozici#########31. Května 1312:25Není k dispoziciSP
File_reportsetup.exe5.0.8308.301498,25613. Března 1311:17x86SP
File_reportsetup.Resources.dll.de_de5.0.8308.30120,62431. Května 1312:21Není k dispoziciSP
File_reportsetup.Resources.dll.es_es5.0.8308.30120,62431. Května 1312:21Není k dispoziciSP
File_reportsetup.Resources.dll.fr_fr5.0.8308.30120,62431. Května 1312:22Není k dispoziciSP
File_reportsetup.Resources.dll.it_it5.0.8308.30120,62431. Května 1312:22Není k dispoziciSP
File_reportsetup.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.30120,62431. Května 1312:23Není k dispoziciSP
File_reportsetup.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.30120,62431. Května 1312:23Není k dispoziciSP
File_reportsetup.Resources.dll.pt_br5.0.8308.30120,62431. Května 1312:23Není k dispoziciSP
File_reportsetup.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.30120,62431. Května 1312:24Není k dispoziciSP
File_reportsetup.Resources.dll.zh_cn5.0.8308.30120,11231. Května 1312:24Není k dispoziciSP
File_reportsetup.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.30120,11231. Května 1312:24Není k dispoziciSP
File_rgsconfig_schema.SQLNení k dispozici25,78731. Května 1310:08Není k dispoziciSP
File_rgsdyn.SQLNení k dispozici19,28631. Května 1310:54Není k dispoziciSP
File_rtcsres.dll.de_de5.0.8308.3011,531,95213. Března 1311:14Není k dispoziciSP
File_rtcsres.dll.en_US5.0.8308.3011,287,21613. Března 1311:12Není k dispoziciSP
File_rtcsres.dll.es_es5.0.8308.3011,530,94413. Března 1311:13Není k dispoziciSP
File_rtcsres.dll.fr_fr5.0.8308.3011,575,47213. Března 1311:14Není k dispoziciSP
File_rtcsres.dll.it_it5.0.8308.3011,501,23213. Března 1311:13Není k dispoziciSP
File_rtcsres.dll.ja_jp5.0.8308.301777,77613. Března 1311:14Není k dispoziciSP
File_rtcsres.dll.ko_kr5.0.8308.301749,61613. Března 1311:14Není k dispoziciSP
File_rtcsres.dll.pt_br5.0.8308.3011,447,98413. Března 1311:14Není k dispoziciSP
File_rtcsres.dll.ru_ru5.0.8308.3011,416,75213. Března 1311:15Není k dispoziciSP
File_rtcsres.dll.zh_cn5.0.8308.301531,52013. Března 1311:16Není k dispoziciSP
File_rtcsres.dll.zh_tw5.0.8308.301545,32813. Března 1311:15Není k dispoziciSP
File_xds_replica_1_to_2.SQLNení k dispozici2,26213. Března 1310:34Není k dispoziciSP
File_xds_replica_2_to_1.SQLNení k dispozici2,21313. Března 1310:34Není k dispoziciSP
Mgcschema.SQLNení k dispozici18,71231. Května 1310:13Není k dispoziciSP
Mgcsprocs.SQLNení k dispozici187,54731. Května 1310:13Není k dispoziciSP
Mgcupgrade.SQLNení k dispozici7,08631. Května 1310:13Není k dispoziciSP
Qoedb.SQLNení k dispozici785,25113. Března 139:14Není k dispoziciSP
Rtcabdb.SQLNení k dispozici141,51031. Května 1310:11Není k dispoziciSP
Odkazy
Další informace o terminologii aktualizace softwaru najdete kliknutím na následující číslo článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
Další informace o nejnovějších aktualizacích pro 2013 službě Lync Server klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
2809243 Aktualizace službě Lync Server 2013

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 2835432 - Poslední kontrola: 09/27/2013 15:18:00 - Revize: 1.0

Microsoft Lync Server 2013

 • atdownload kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2835432 KbMtcs
Váš názor