Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

POSTUPY: Správa zařízení v systému Windows XP

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Souhrn
V tomto článku je popsáno, jak lze pomocí Správce zařízení spravovat zařízení v systému Microsoft Windows XP.

Správa zařízení pomocí Správce zařízení

Správce zařízení poskytuje grafické zobrazení hardwaru nainstalovaného v počítači a také ovladačů zařízení a prostředků přidružených k danému hardwaru. Správce zařízení představuje centrální bod pro změnu způsobu konfigurace hardwaru a jeho spolupráce s mikroprocesorem počítače.

Při správě zařízení a jejich ovladačů pomocí Správce zařízení je nutné mít následující oprávnění (všechna tato oprávnění jsou udělena členům skupiny Administrators):
 • oprávnění k zavádění a uvolňování ovladačů,
 • oprávnění potřebná ke kopírování souborů do adresáře system32\drivers,
 • oprávnění potřebná k zápisu nastavení do registru.
Správce zařízení umožňuje provádět následující akce:
 • zjistit, zda hardware v počítači funguje správně,
 • změnit nastavení konfigurace hardwaru,
 • rozpoznat ovladače zařízení zavedené pro jednotlivá zařízení a získat informace o každém ovladači zařízení,
 • změnit upřesňující nastavení a vlastnosti zařízení,
 • nainstalovat aktualizované ovladače zařízení,
 • zakázat, povolit a odinstalovat zařízení,
 • přeinstalovat předchozí verzi ovladače,
 • zjistit konflikty zařízení a ručně nakonfigurovat nastavení prostředků,
 • vytisknout souhrn zařízení nainstalovaných v počítači.
Správce zařízení obvykle slouží ke kontrole stavu hardwaru počítače a k aktualizaci ovladačů zařízení v počítači. Zkušení uživatelé s dokonalou znalostí hardwaru počítače mohou pomocí diagnostických funkcí Správce zařízení řešit konflikty zařízení a měnit nastavení prostředků.

Chcete-li získat přístup ke Správci zařízení, použijte některou z následujících metod:
 • Klepněte na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit a zadejte příkaz devmgmt.msc.
 • Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu Tento počítač, klepněte na příkaz Spravovat a potom na položku Správce zařízení.
 • Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu Tento počítač, klepněte na příkaz Vlastnosti, na kartu Hardware a potom na tlačítko Správce zařízení.
 • Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz:
  start devmgmt.msc
Chcete-li získat přístup ke Správci zařízení v místním nebo vzdáleném počítači, postupujte podle následujících kroků:
 1. Klepněte na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit a zadejte příkaz mmc.
 2. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Přidat nebo odebrat modul snap-in (nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+M), klepněte na tlačítko Přidat a potom na položku Správce zařízení.
Při použití tohoto postupu je vytvořen zástupce Správce zařízení, pomocí něhož můžete Správce zařízení spustit.

Zobrazení informací o ovladači zařízení

Chcete-li získat informace o ovladači určitého zařízení, postupujte podle následujících kroků:
 1. Poklepejte na typ zařízení, které chcete zobrazit.
 2. Pravým tlačítkem myši klepněte na konkrétní zařízení a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Na kartě Ovladač klepněte na tlačítko Podrobnosti.

Prohlížení informací o ovladači zařízení

Tyto informace pomáhají při zjišťování verze ovladače zařízení. Vedle digitálně podepsaných ovladačů zařízení je zobrazena ikona.

Ovladače zařízení systému Windows a soubory operačního systému jsou digitálně podepsány společností Microsoft, což zaručuje jejich kvalitu. Digitální podpis společnosti Microsoft je zárukou toho, že příslušný soubor pochází od daného výrobce a že nebyl při procesu instalace jiného programu přepsán ani změněn.

Ovladače zařízení, které nejsou digitálně podepsané, jsou v závislosti na konfiguraci počítače systémem Windows ignorovány, při jejich zjištění je zobrazeno varování (výchozí chování) nebo je znemožněna jejich instalace.

Zobrazení a charakteristiky

K dispozici jsou následující možnosti zobrazení:
 • Zařízení podle typu: Jsou zobrazena nainstalovaná zařízení podle typu (například monitory nebo myši). Název připojení je uveden pod typem.
 • Zařízení podle připojení: Jsou zobrazena zařízení podle způsobu připojení v počítači. Každé zařízení je uvedeno pod hardwarem, ke kterému je připojeno. Pokud je například uvedena karta SCSI (Small Computer System Interface), jsou zařízení připojená k této kartě uvedena pod ní.
 • Prostředky podle typu: Je zobrazen stav všech přidělených prostředků podle typu zařízení používajících tyto prostředky. Jde o tyto prostředky: přímý přístup do paměti (DMA), kanály, vstupně-výstupní porty, požadavek na přerušení (IRQ) a paměťové adresy.
 • Prostředky podle připojení: Je zobrazen stav všech přidělených prostředků podle typu připojení. Jde o tyto prostředky: kanály DMA, vstupně-výstupní porty, IRQ a paměťové adresy.
 • Zobrazit skrytá zařízení: Jsou zahrnuta zařízení, která nejsou typu Plug and Play (zařízení s dřívějšími ovladači zařízení systému Windows).

Aktualizace nebo změna ovladače zařízení

Zajistěte, aby byly v systému Windows XP zavedeny nejnovější ovladače všech zařízení. Výrobci své ovladače často aktualizují, aby odstranili případně problémy a využili funkcí operačního systému. Tyto ovladače jsou obvykle k dispozici na webech příslušných výrobců. Soubory ovladačů mnoha zařízení jsou k dispozici také na webech společnosti Microsoft.

Před aktualizací zařízení pomocí stažených souborů ovladačů si přečtěte pokyny výrobce. Stažené soubory ovladačů jsou často zkomprimovány do samospouštěcího souboru, který je třeba před použitím ovladače extrahovat. V Průvodci aktualizací hardwaru vyberte klepnutím možnost Z diskety a po klepnutí na tlačítko Procházet vyhledejte soubory ovladačů.

Instalace nového ovladače pomocí Správce zařízení

 1. Poklepejte na typ zařízení, které chcete aktualizovat nebo změnit.
 2. Pravým tlačítkem myši klepněte na konkrétní ovladač zařízení, který chcete aktualizovat nebo změnit.
 3. Klepnutím na příkaz Aktualizovat ovladač spusťte Průvodce aktualizací hardwaru. Postupujte podle pokynů průvodce.

Obnovení předchozí verze ovladače

Tuto funkci lze využít v případě, že po instalaci ovladače dojde k potížím (pokud se například při přístupu k danému zařízení zobrazí chybová zpráva, dojde k nesprávnému chování zařízení nebo nelze spustit systém Windows).

Systém Windows XP umožňuje obnovit předchozí funkční ovladač zařízení:
 1. Pravým tlačítkem myši klepněte na zařízení, jehož předchozí verzi ovladače chcete obnovit, a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 2. Klepněte na kartu Ovladač.
 3. Klepněte na tlačítko Vrátit změny ovladače.

Odstraňování potíží

Pokud je určité zařízení zakázáno, jde obvykle o výsledek akce uživatele a nemusí to znamenat, že dochází k potížím s daným zařízením. Někdy však uživatelé zakáží určité zařízení proto, že způsobuje potíže. Měli byste se je tedy pokusit povolit a zjistit, zda negativně neovlivňuje jiná zařízení.

Dochází-li k potížím s určitým zařízením, je v poli ve skupinovém rámečku Stav zařízení uveden typ problému. Je zobrazen kód problému nebo číslo (nebo oba údaje) a navrhované řešení. Pokud zavoláte na linku odborné pomoci, může být toto číslo užitečné při zjišťování a diagnostice daného problému.

Při odstraňování potíží se zařízením je nutné postupovat podle kroků specifických pro dané zařízení. Jestliže je v poli ve skupinovém rámečku Stav zařízení uvedeno, že dochází k potížím, spusťte klepnutím na tlačítko Poradce při potížích poradce systému Windows XP při potížích s příslušným typem zařízení. Odpovězte na zobrazované dotazy a zadejte potřebné informace.

Pokud se vám nepodaří odstranit problém pomocí poradce při potížích, obraťte se na výrobce.Odkazy
Další informace získáte v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
244601 Poradce při potížích s neznámými zařízeními ve Správci zařízení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
125174 Vysvětlení kódů chyb generovaných Správcem zařízení
133240 Odstraňování konfliktů zařízení pomocí Správce zařízení
304514 Konfigurace Správce zařízení pro zobrazení podrobných informací (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
310126 POSTUPY: Konfigurace zařízení pomocí Správce zařízení v systému Windows (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
devmgmt msc
Vlastnosti

ID článku: 283658 - Poslední kontrola: 09/07/2005 14:37:31 - Revize: 2.0

 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • kbenv kbhardware kbhowtomaster KB283658
Váš názor