Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Je k dispozici aktualizace pro rozhraní .NET Framework 4 (říjen 2013)


Tato aktualizace je k dispozici pro následující operační systémy:
  • Windows XP Service Pack 3
  • Windows Server 2003 Service Pack 2
  • Windows Vista Service Pack 2
  • Windows Server 2008 Service Pack 2
  • Windows 7 Service Pack 1
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
StáhnoutStáhnout aktualizaci pro rozhraní .NET Framework 4
Potvrzení o nepřítomnosti virů
Společnost Microsoft zkontrolovala tento soubor na výskyt virů a ke kontrole použila nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložen na zabezpečených serverech, které pomáhají zabraňovat v provádění neoprávněných změn.

Požadavky
Instalace této aktualizace vyžaduje, aby byla v počítači nainstalována Instalační služba systému Windows verze 3.1 nebo novější.
Požadavek na restartování
Po instalaci této aktualizace softwaru je třeba restartovat počítač, pokud jsou některé z ovlivněných souborů používány. Před instalací této aktualizace doporučujeme ukončit všechny aplikace využívající rozhraní .NET Framework.
Potíže, které tato aktualizace odstraňuje

Problém 1

Předpokládejme, že použijete prohlížeč zařízení Amazon Kindle Fire 2 pro přístup k webové stránce ASP.NET. Pokud na této webové stránce aktivujete událost postback (zpětné vystavení), může se zobrazit následující chybová zpráva JavaScript:
Došlo k chybě skriptu, __doPostBack nedefinováno

Poznámka: K těmto potížím může dojít i u jiných zařízení, pokud prohlížeč není technologií ASP.NET rozpoznán.

Informace třetích stran – právní omezení

Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.

Problém 2

Při přístupu k webové stránce ASP.NET pomocí aplikace Windows Internet Explorer 11 se obsah webové stránky vykreslí nesprávně.

Poznámka: K těmto potížím dochází, protože aplikace Internet Explorer 11 není technologií ASP.NET rozpoznána jako Internet Explorer.

Problém 3

Po kliknutí na ovládací prvek ImageButton umístěný uvnitř panelu aktualizace na webové stránce ASP.NET pomocí aplikace Internet Explorer 10 nebo novější dojde k selhání operace částečného zpětného vystavení. Událost kliknutí na straně server navíc není aktivována.

Poznámka: Je-li schéma definičního souboru prohlížeče ASP.NET ve webové aplikaci upraveno, může tato aktualizace porušit vlastní úpravu. Pro vrácení zpět k původnímu chování je k dispozici následující konfigurační přepínač:
<appSettings> <add key="aspnet:UseLegacyBrowserCaps" value="true" /> </appSettings>

Problém 4

Po stisknutí klávesy Tabulátor k přepnutí fokusu mezi ovládacím prvkem nabídky a jiným ovládacím prvkem na webové stránce ASP.NET v aplikaci Internet Explorer 11 se zobrazí následující chybová zpráva jazyka JavaScript:
Chyba: SCRIPT5007: Nelze načíst hodnotu vlastnosti toLowerCase: Objekt má hodnotu Null nebo není definován.

Poznámka: Spustíte-li po dokončení instalace aktualizace nástroj pro registraci prohlížeče technologie ASP.NET (Aspnet_regbrowsers.exe), bude obnoveno původní chování.
Další informace
Přepínače příkazového řádku pro tuto aktualizaci
Seznamte se s různými přepínači příkazového řádku podporovanými touto aktualizací.
Informace o nahrazení aktualizace
Tato aktualizace nahrazuje vydané balíčky oprav hotfix v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:


Odinstalace této opravy hotfix
Tuto aktualizaci je možné odebrat pomocí položky Přidat nebo odebrat programy nebo pomocí ovládacího panelu Programy a funkce.
Informace o souborech
Globální verze této opravy hotfix má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souborech jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.

Složka služby GDR

Pro všechny podporované verze systému Windows pro platformu x86
File nameFile versionFile sizeDateTime
ServiceModelReg.exe4.0.30319.1016192,67211-Sep-201313:06
aspnet_wp.exe4.0.30319.101633,43211-Sep-201312:50
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.10161,867,44011-Sep-201312:50
System.Web.dll4.0.30319.10165,254,29611-Sep-201312:50
webengine.dll4.0.30319.101615,00011-Sep-201312:50
webengine4.dll4.0.30319.1016496,28011-Sep-201312:50
Pro všechny podporované verze systému Windows pro platformu IA64
File nameFile versionFile sizeDateTime
ServiceModelReg.exe4.0.30319.1016545,44011-Sep-201314:19
ServiceModelReg.exe4.0.30319.1016192,67211-Sep-201313:06
aspnet_wp.exe4.0.30319.101681,04811-Sep-201314:04
aspnet_wp.exe4.0.30319.101633,43211-Sep-201312:50
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.10161,867,44011-Sep-201312:50
System.Web.dll4.0.30319.10164,843,67211-Sep-201314:03
System.Web.dll4.0.30319.10165,254,29611-Sep-201312:50
webengine.dll4.0.30319.101626,26411-Sep-201314:04
webengine.dll4.0.30319.101615,00011-Sep-201312:50
webengine4.dll4.0.30319.10161,341,59211-Sep-201314:04
webengine4.dll4.0.30319.1016496,28011-Sep-201312:50
Pro všechny podporované verze systému Windows pro platformu x64
File nameFile versionFile sizeDateTime
ServiceModelReg.exe4.0.30319.1016261,79211-Sep-201313:40
ServiceModelReg.exe4.0.30319.1016192,67211-Sep-201313:06
aspnet_wp.exe4.0.30319.101641,62411-Sep-201313:24
aspnet_wp.exe4.0.30319.101633,43211-Sep-201312:50
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.10161,867,44011-Sep-201312:50
System.Web.dll4.0.30319.10165,224,08811-Sep-201313:24
System.Web.dll4.0.30319.10165,254,29611-Sep-201312:50
webengine.dll4.0.30319.101616,53611-Sep-201313:24
webengine.dll4.0.30319.101615,00011-Sep-201312:50
webengine4.dll4.0.30319.1016721,56011-Sep-201313:24
webengine4.dll4.0.30319.1016496,28011-Sep-201312:50

Složka služby LDR

Pro všechny podporované verze systému Windows pro platformu x86
File nameFile versionFile sizeDateTime
ServiceModelReg.exe4.0.30319.2026192,67211-Sep-201322:56
aspnet_wp.exe4.0.30319.202633,43211-Sep-201318:42
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.20261,867,44011-Sep-201318:43
System.Web.dll4.0.30319.20265,258,39211-Sep-201318:42
webengine.dll4.0.30319.202615,00011-Sep-201318:42
webengine4.dll4.0.30319.2026496,28011-Sep-201318:42
Pro všechny podporované verze systému Windows pro platformu IA64
File nameFile versionFile sizeDateTime
ServiceModelReg.exe4.0.30319.2026545,44012-Sep-201306:49
ServiceModelReg.exe4.0.30319.2026192,67211-Sep-201322:56
aspnet_wp.exe4.0.30319.202681,04811-Sep-201319:15
aspnet_wp.exe4.0.30319.202633,43211-Sep-201318:42
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.20261,867,44011-Sep-201318:43
System.Web.dll4.0.30319.20264,847,25611-Sep-201319:15
System.Web.dll4.0.30319.20265,258,39211-Sep-201318:42
webengine.dll4.0.30319.202626,26411-Sep-201319:15
webengine.dll4.0.30319.202615,00011-Sep-201318:42
webengine4.dll4.0.30319.20261,342,61611-Sep-201319:15
webengine4.dll4.0.30319.2026496,28011-Sep-201318:42
Pro všechny podporované verze systému Windows pro platformu x64
File nameFile versionFile sizeDateTime
ServiceModelReg.exe4.0.30319.2026261,79212-Sep-201306:27
ServiceModelReg.exe4.0.30319.2026192,67211-Sep-201322:56
aspnet_wp.exe4.0.30319.202641,62411-Sep-201319:00
aspnet_wp.exe4.0.30319.202633,43211-Sep-201318:42
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.20261,867,44011-Sep-201318:43
System.Web.dll4.0.30319.20265,228,18411-Sep-201319:01
System.Web.dll4.0.30319.20265,258,39211-Sep-201318:42
webengine.dll4.0.30319.202616,53611-Sep-201319:00
webengine.dll4.0.30319.202615,00011-Sep-201318:42
webengine4.dll4.0.30319.2026721,56011-Sep-201319:00
webengine4.dll4.0.30319.2026496,28011-Sep-201318:42
Vlastnosti

ID článku: 2836939 - Poslední kontrola: 01/31/2014 21:44:00 - Revize: 4.0

Microsoft .NET Framework 4.0

  • kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbfix atdownload kbconsumer kbquadranttechsupp KB2836939
Váš názor
html>>>