U databází s chybějícími odkazy dochází k chybám funkcí aplikace Visual Basic for Applications (VBA)

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Náročnost: Vyžaduje základní schopnosti v oblasti maker, kódování a práce v různých prostředích.

Tento článek platí pro databáze aplikace Microsoft Access (MDB) a projekty aplikace Microsoft Access (ADP).

Verzi tohoto článku pro aplikaci Microsoft Access 2000 naleznete pod číslem 208218.
Verzi tohoto článku pro aplikaci Microsoft Access 97 naleznete pod číslem 160870.
Příznaky
Pokud máte proceduru obsahující funkci aplikace Visual Basic for Applications a databáze obsahuje odkaz na chybějící knihovnu objektů nebo typů, pravděpodobně se při kompilaci modulů nebo spuštění procedury zobrazí jedna z následujících chybových zpráv:

Chybová zpráva 1

Databáze nebo projekt aplikace Microsoft Access obsahuje chybějící nebo poškozený odkaz na soubor <název_souboru>.

* Chcete-li zajistit správnou činnost databáze, opravte daný odkaz.

* Postup při opravě odkazu získáte klepnutím na tlačítko Nápověda.

Chybová zpráva 2

Chyba kompilace:
Nelze najít projekt nebo knihovnu.
Příčina
Databáze obsahuje odkaz na databázi, knihovnu typů nebo knihovnu objektů označenou v dialogovém okně References (Odkazy) jako MISSING: (NENALEZENO:) <název_odkazu>.
Řešení
Chcete-li odebrat chybějící odkaz, postupujte podle následujících pokynů:
 1. Otevřete databázi.
 2. Stisknutím kombinace kláves ALT+F11 spusťte aplikaci Visual Basic Editor.
 3. V nabídce Tools (Nástroje) klepněte na příkaz References (Odkazy).
 4. Klepnutím zrušte zaškrtnutí políčka pro knihovnu typů nebo objektů označenou jako MISSING: (NENALEZENO:) <název_odkazu>.
Alternativou k odebrání odkazu je obnovení odkazovaného souboru v cestě, které je určena v dialogovém okně References (Odkazy). Pokud je odkazovaný soubor uložen v novém umístění, zrušte zaškrtnutí políčka u odkazu MISSING: (NENALEZENO:) <název_odkazu> a následně vytvořte nový odkaz na soubor v nové složce.

POZNÁMKA: V aplikaci Access Runtime nelze zobrazit odkazy z nabídky. Následující článek však obsahuje informace o tom, jak zobrazit odkazy pomocí kódu:
209849 Jak procházet odkazy a zobrazovat jejich vlastnosti (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace

Kroky pro předvedení tohoto chování

 1. Otevřete ukázkovou databázi Northwind.mdb.
 2. Vytvořte nový formulář, který není založen na tabulce ani dotazu.
 3. V nabídce Vložit klepněte na příkaz Ovládací prvek ActiveX.
 4. V seznamu Vyberte ovládací prvek ActiveX klepněte na možnost Ovládací prvek Kodak Image Edit a potom klepněte na tlačítko OK.
 5. Uložte formulář jako frmReference a zavřete ho.
 6. Zavřete soubor Northwind.mdb a ukončete aplikaci Access.
 7. Vyhledejte a přejmenujte soubor ImgEdit.ocx na ImgEdit.old.
 8. Spusťte aplikaci Access a otevřete soubor Northwind.mdb.
 9. Otevřete modul Startup v návrhovém zobrazení.
 10. V nabídce Debug (Ladit) klepněte na příkaz Compile Northwind (Zkompilovat databázi Northwind). Zobrazí se obě chybové zprávy uvedené v části Příznaky tohoto článku.
 11. Klepněte na tlačítko OK. Zobrazí se dialogové okno References (Odkazy). V dialogovém okně Available References (Odkazy k dispozici) je vybrán následující odkaz:
  MISSING: (NENALEZENO:) Ovládací prvek Kodak Image Edit					
 12. V dialogovém okně Available References (Odkazy k dispozici) klepněte na tlačítko Cancel (Storno).
 13. Vyhledejte a přejmenujte soubor ImgEdit.old na ImgEdit.ocx.
 14. Opakujte krok 10 a všimněte si, že chybová zpráva se již nezobrazí.
Odkazy
Další informace o jiných potížích, které by mohly způsobit zobrazení první chybové zprávy, najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
275110 Při otevření dotazu odkazujícího na funkci se zobrazuje chybová zpráva Nedefinovaná funkce ve výrazu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Now Time Date Left Right Mid Str Format Trim LTrim RTrim prb nelze najít projekt nebo knihovnu OfficeErrorMessages 10017 ACC2002 reviewdocid
Vlastnosti

ID článku: 283806 - Poslední kontrola: 11/27/2007 18:58:33 - Revize: 5.3

Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbproductlink kbfunctions kbvba kberrmsg kbprb KB283806
Váš názor