Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Po dokončení instalace aktualizace zabezpečením 2823324 se v systému Windows 7 zobrazí ID události 55 nebo chyba Stop 0xc000021a

Příznaky
Společnost Microsoft zkoumá chování, kdy se po instalaci aktualizace zabezpečení 2823324 může stát, že systémy se nezotaví po restartování nebo se nenačtou aplikace. Doporučujeme zákazníkům tuto aktualizaci odinstalovat. V rámci dalších opatření společnost Microsoft odebrala po dobu ověřování odkazy ke stažení aktualizace 2823324.

Příklady příznaků

JazykText chybové zprávy
LibovolnýV systémovém protokolu se zobrazí následující ID události:

Typ události: Chyba
Zdroj události: Ntfs
Kategorie události: Disk
ID události: 55
Datum: Datum
Čas: Čas
Uživatel: Není k dispozici
Počítač: název_počítače
Popis:
Struktura systému souborů disku je poškozena a je nepoužitelná. Je nutné na svazku E: spustit nástroj chkdsk.


Poznámka: Písmeno svazku se může lišit. Nástroj Chkdsk se spustí, ale nenalezne žádné potíže k opravě.
Libovolný
STOP: c000021a {Závažná chyba systému}
Proces systému spuštění správce relace neočekávaně skončil se stavem 0xc000003a (0x00000000, 0x00000000))
Systém byl vypnut.


Poznámka: Pokud dochází k potížím, které jsou zde popsány, bude stav vždy 0xC000003a.
AngličtinaSystém Windows se nepodařilo spustit. Příčinou mohou být nedávné změny hardwaru nebo softwaru. Chcete-li potíže odstranit, postupujte následujícím způsobem:

1. Vložte instalační disk systému Windows a restartujte počítač.
2. Vyberte nastavení jazyka a pak klikněte na tlačítko Další.
3. Klikněte na tlačítko Opravit tento počítač.

Stav: 0xc000000e
Informace: Výběr svazku se nezdařil, protože k požadovanému zařízení nelze získat přístup.
PortugueseMensagem de Erro 1

STOP: c000021a {Fatal System Error}
The Session Manager Initialization system process terminated unexpectedly with a status of 0xC000003a (0x00000000 0x00000000).
The system has shutdown.

Mensagem de Erro 2

O Windows nao foi iniciado com exito. Uma alteraçao recente de hardware ou software pode ter causado o problema. Para corrigir o problema:
1. Insira o disco de instalaçao do Windows w reinicie o computador.
2. Escolha as configuraçoes do seu idioma e clique em "Avançar".
3. Clique em "Reparar o seu computador".
Se voce nao tiver o disco, entre em contato com o administrador do sistema ou fabricante do computador para obter assistencia.

Status: 0xc000000e
Informaçoes: A seleçao da inicializaçao falhou porque um dispositivo necessário está inacessível.
K této chybě dochází velmi brzy po spuštění systému a není vytvořen soubor Memory.dmp. 

Po dokončení instalace aktualizace zabezpečení 2823324 může program Kaspersky Anti-Virus for Windows Workstations nebo Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers verze 6.0.4.1424 a 6.0.4.1611 zobrazit chybovou zprávu podobnou následující zprávě: 

Licence není platná.


Proto některé nebo všechny komponenty ochrany Kaspersky přestanou fungovat.
Prohlášení
Společnost Microsoft vydala aktualizaci zabezpečení 2840149. Tato aktualizace zabezpečení řeší potíže popsané v aktualizaci zabezpečení 2823324. Aktualizace zabezpečení 2823324 byla nahrazena aktualizací zabezpečení 2840149. 

Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
2840149 MS13-036: Popis aktualizace zabezpečení pro ovladač systému souborů v režimu jádra systému Windows (ntfs.sys): 9. dubna 2013 (Tento text může být v angličtině)
Řešení
Doporučujeme, aby zákazníci odinstalovali aktualizaci zabezpečení 2823324 a pak nainstalovali aktualizaci zabezpečení update 2840149. Tento článek poskytuje několik metod pro odinstalaci této aktualizace. 

Scénář A: Kroky pro zotavení počítačů, v nichž byla nainstalována aktualizace zabezpečení 2823324 a které nyní nelze spustit

Následující možnosti poskytují různé metody pro obnovení počítače do stavu, v němž byl před instalací této aktualizace zabezpečení:

Možnost 1: Obnovení posledního bodu obnovení pomocí funkce Obnovení systému

 1. Zobrazte okno Možnosti obnovení systému. Postupujte takto: Restartujte počítač a opakovaně klepněte na klávesu F8, než se zobrazí logo systému Windows. Pokud se zobrazí logo systému Windows, zopakujte akci. Počkejte, až se zobrazí přihlašovací obrazovka systému Windows, a pak restartujte počítač. Před restartováním počítače je třeba vyjmout z počítače všechny diskety a disky CD a DVD.

  Poznámka: Pokud nelze zobrazit okno Možnosti obnovení systému, přejděte k části Možnost 4.
 2. Vyberte možnost Opravit tento počítač.
 3. Vyberte jazyka a pak se přihlaste k počítači.

  Poznámka: Pokud neznáte místní heslo, je třeba spuštění provést pomocí spouštěcích médií DVD nebo USB systému Windows 7. Potom vyberte možnost Možnosti obnovení systému.
 4. Z nabídky vyberte možnost Obnovení systému
 5. Obnovte poslední bod obnovení. Tím se odinstaluje aktualizace zabezpečení 2823324.
 6. Restartujte počítač v normálním režimu.

Možnost 2: Obnovení posledního bodu obnovení pomocí příkazového řádku

 1. Zobrazte okno Možnosti obnovení systému. Postupujte takto: Restartujte počítač a opakovaně klepněte na klávesu F8, než se zobrazí logo systému Windows. Pokud se zobrazí logo systému Windows, zopakujte akci. Počkejte, až se zobrazí přihlašovací obrazovka systému Windows, a pak restartujte počítač. Před restartováním počítače je třeba vyjmout z počítače všechny diskety a disky CD a DVD.

  Poznámka: Pokud nelze zobrazit okno Možnosti obnovení systému, přejděte k části Možnost 4.
 2. Vyberte možnost Opravit tento počítač.
 3. Vyberte jazyka a pak se přihlaste k počítači.

  Poznámka: Pokud neznáte místní heslo, je třeba spuštění provést pomocí spouštěcích médií DVD nebo USB systému Windows 7. Potom vyberte možnost Možnosti obnovení systému.
 4. Z nabídky vyberte možnost Příkazový řádek:
 5. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz:
  dism /image:C:\ /cleanup-image /revertpendingactions
 6. Restartujte počítač v normálním režimu.

Možnost 3: Odinstalace aktualizace zabezpečení 2823324 pomocí příkazového řádku

 1. Zobrazte okno Možnosti obnovení systému. Postupujte takto: Restartujte počítač a opakovaně klepněte na klávesu F8, než se zobrazí logo systému Windows. Pokud se zobrazí logo systému Windows, zopakujte akci. Počkejte, až se zobrazí přihlašovací obrazovka systému Windows, a pak restartujte počítač. Před restartováním počítače je třeba vyjmout z počítače všechny diskety a disky CD a DVD.

  Poznámka: Pokud nelze zobrazit okno Možnosti obnovení systému, přejděte k části Možnost 4.
 2. Vyberte možnost Opravit tento počítač.
 3. Vyberte jazyka a pak se přihlaste k počítači.

  Poznámka: Pokud neznáte místní heslo, je třeba spuštění provést pomocí spouštěcích médií DVD nebo USB systému Windows 7. Potom vyberte možnost Možnosti obnovení systému.
 4. Z nabídky vyberte možnost Příkazový řádek:
 5. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz:
  dism /image:C:\ /get-packages
 6. Vyhledejte výsledky pro aktualizaci zabezpečení 2823324.
 7. Zkopírujte název balíčku a vložte jej, jak je uvedeno:
  dism /image:C:\ /remove-package /PackageName:Package_for_KB2823324~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1
 8. Zobrazí se zpráva o úspěšném dokončení odinstalace.
 9. Restartujte počítač v normálním režimu.

Možnost 4: Odinstalace aktualizace zabezpečení 2823324 pomocí staženého balíčku od společnosti Microsoft

Společnost Microsoft zpřístupnila prostřednictvím webu služby spustitelnou bitovou kopii ISO, s cílem pomoci zákazníkům, kteří mají po dokončení instalace aktualizace zabezpečení 2823324 potíže s restartováním systému. Zákazníci, kteří nemohou po dokončení instalace aktualizace 2823324 restartovat systém, mohou stáhnout tuto bitovou kopii a vytvořit spouštěcí jednotku DVD nebo USB. Potom mohou použít tuto jednotku DVD nebo USB ke spuštění systému, odinstalaci aktualizace zabezpečení 2823324 a uvedení systému do běžného provozního stavu.Poznámka: Bitová kopie ISO představuje takový způsob distribuce softwaru, aby bylo možné bitovou kopii zapsat nebo „vypálit“ na vyměnitelná spouštěcí média, jako je například disk DVD.
 1. Stažení balíčku ISO z webu služby Stažení softwaru:
  StáhnoutStáhnout balíček ISO

 2. Po stažení balíčku ISO vypalte ze souboru ISO disk CD nebo DVD.
 3. Vložte disk CD nebo DVD do příslušného počítače a restartujte jej.
 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a po dokončení odinstalace vyjměte disk a restartujte počítač. 
Po restartování počítače bude automatická odinstalace aktualizace zabezpečení 2823324 dokončena.

Scénář B: Kroky pro zotavení počítačů, v nichž byla nainstalována aktualizace zabezpečení 2823324 a které dosud nebyly restartovány

Následující možnosti poskytují různé způsoby odinstalace této aktualizace zabezpečení: V případě počítačů, v nichž byla nainstalována aktualizace zabezpečení 2823324, ale které dosud nebyly restartovány, použijte postup popsaný v článku 927392 znalostní báze Microsoft Knowledge Base a odinstalujte tuto opravu hotfix pomocí syntaxe příkazového řádku, která je popsána v tomto článku.

Možnost 1: Ruční odinstalace aktualizace zabezpečení

 1. Otevřete okno Ovládací panely, klikněte na položku Programy a potom klikněte na položku Zobrazit nainstalované aktualizace.
 2. Vyberte položku Aktualizace zabezpečení pro systém Microsoft Windows (KB2823324) a pak tuto aktualizaci zabezpečení odinstalujte kliknutím na tlačítko Odinstalovat.

Možnost 2: Začlenění odinstalace z příkazového řádku do vlastního skriptu

Pokud tato situace ovlivňuje více počítačů a chcete k odebrání aktualizace vzdáleně spustit skript, můžete k bezobslužnému odebrání této aktualizace zabezpečení použít následující příkaz:
wusa.exe /uninstall /kb:2823324 /quiet /norestart

Možnost 3: Vzdálené spuštění skriptu s využitím nástroje PSEXEC

Pokud tato situace ovlivňuje více počítačů a chcete k odebrání aktualizace vzdáleně spustit skript, můžete k bezobslužnému odebrání této aktualizace zabezpečení použít následující příkaz:
Psexec -d -s \\remotemachine wusa.exe /uninstall /kb:2823324 /quiet /norestart
Další informace
V době, kdy společnost Microsoft pracuje na řešení potíží popsaných v tomto článku, není aktualizace zabezpečení MS13-036 (KB 2823324) nabízena službou Windows Update. 
Vlastnosti

ID článku: 2839011 - Poslední kontrola: 04/25/2013 13:24:00 - Revize: 14.0

Windows 7 Service Pack 1, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Basic, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 Service Pack 2

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2839011
Váš názor