Vytvoření vodoznaků v aplikacích Word 2002 a Word 2003

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Tento článek byl dříve publikován CZ285055
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Verzi tohoto článku pro aplikaci Microsoft Word 98 naleznete v článku 180977.

Verzi tohoto článku pro aplikace Microsoft Word 97 a Word 2000 naleznete v článku 211324.

OBSAH ÚLOHY

Souhrn
Vodoznaky slouží k vytištění textu nebo grafiky pod textem dokumentu. Vodoznaky jsou průhledné a jakýkoli text nebo vložený objekt vytištěný přes vodoznak je tedy jasně viditelný.

Tento článek popisuje postup vytvoření textového nebo obrázkového vodoznaku v dokumentu aplikace Microsoft Word.

Zpět na začátek

Přidání textového vodoznaku

Chcete-li do dokumentu aplikace Word přidat textový vodoznak pomocí příkazu Tištěný vodoznak, postupujte takto:
 1. Spusťte aplikaci Word.
 2. V nabídce Formát přejděte na položku Pozadí a poté klepněte na příkaz Tištěný vodoznak.
 3. V dialogovém okně Tištěný vodoznak klepněte na přepínač Vodoznak z textu.
 4. Do pole Text zadejte text Můj vodoznak.
 5. V poli Písmo klepněte na možnost Century Gothic.
 6. V poli Velikost klepněte na možnost Auto.
 7. V poli Barva klepněte na možnost Tyrkysová.
 8. Klepnutím zaškrtněte políčko Poloprůhledná (výchozí nastavení).
 9. Klepněte na možnost Šikmo v řádku Rozložení.
 10. Klepněte na tlačítko OK. Na listu dokumentu se objeví vodoznak, který jste právě vytvořili.
Zpět na začátek

Přidání obrázkového vodoznaku

Chcete-li do dokumentu aplikace Word přidat obrázkový vodoznak pomocí příkazu Tištěný vodoznak, postupujte takto:
 1. Otevřete nový dokument aplikace Word.
 2. V nabídce Formát přejděte na položku Pozadí a poté klepněte na příkaz Tištěný vodoznak.
 3. V dialogovém okně Tištěný vodoznak klepněte na možnost Vodoznak z obrázku.
 4. Klepněte na tlačítko Vybrat obrázek.
 5. Vyhledejte a vyberte požadovaný obrázek a poté klepněte na tlačítko Vložit.
 6. V poli Měřítko klepněte na možnost Auto.
 7. Klepnutím zaškrtněte políčko Zesvětlit (výchozí nastavení).
 8. Klepněte na tlačítko OK. Na listu dokumentu se objeví vodoznak, který jste právě vytvořili.
POZNÁMKY
 • Pokud zaškrtnete políčko Zakázat funkce podporované ve verzích vyšších než (klepněte na příkaz Možnosti v nabídce Nástroje a poté klepněte na kartu Ukládání), příkaz Tištěný vodoznak nebude k dispozici.
 • Pokud si dokument prohlížíte v rozložení webové stránky, vodoznak se nezobrazí.
Zpět na začátek
Odkazy
Další informace o postupu při přidávání vodoznaku do dokumentu zobrazíte klepnutím na příkaz Nápověda pro Microsoft Word v nabídce Nápověda, zadáním textu přidání pozadí nebo vodoznaku do pole v Pomocníkovi Office nebo v Průvodci odpověďmi a klepnutím na tlačítko Hledat.
Další informace o postupu při odebrání vodoznaku z dokumentu zobrazíte klepnutím na příkaz Nápověda pro Microsoft Word v nabídce Nápověda, zadáním textu odebrání pozadí nebo vodoznaku do pole v Pomocníkovi Office nebo v Průvodci odpověďmi a klepnutím na tlačítko Hledat.
Další informace o řešení potíží s vodoznaky zobrazíte klepnutím na příkaz Nápověda pro Microsoft Word v nabídce Nápověda, zadáním textu poradce při potížích s pozadím a vodoznaky do pole v Pomocníkovi Office nebo v Průvodci odpověďmi a klepnutím na tlačítko Hledat.
Zpět na začátek
OfficeKBHowTo inf
Vlastnosti

ID článku: 285055 - Poslední kontrola: 12/05/2015 23:49:13 - Revize: 2.1

Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbgraphic KB285055
Váš názor