Při spuštění programu Easy CD Creator v systému Windows XP se zobrazí chybové zprávy

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Po upgradu systémů Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Druhé vydání, Microsoft Windows Millennium Edition (ME) nebo Microsoft Windows 2000 na systém Microsoft Windows XP se při pokusu o spuštění programu Easy CD Creator nebo Direct CD mohou zobrazit následující chybové zprávy:
Direct CD 3

Nainstalovaný ovladač způsobuje potíže se stabilitou systému.
Ovladač bude zakázán. Požádejte výrobce ovladače o aktualizaci, která je kompatibilní s touto verzí systému Windows.

Chcete-li program spustit, klepněte na tlačítko Pokračovat. Další informace získáte po klepnutí na tlačítko Podrobnosti.
Klepnete-li na tlačítko Pokračovat, může se zobrazit následující zpráva:
directcd.exe – Chyba aplikace

Správná inicializace aplikace (0xc0000142) se nezdařila. Klepnutím na tlačítko OK můžete aplikaci ukončit.
Při pokusu o spuštění programu Easy CD Creator 4 se může zobrazit následující chybová zpráva:
Easy CD Creator 4

Easy CD Creator 4 má v této verzi systému Windows známé potíže s kompatibilitou. Aktualizaci kompatibilní s touto verzí systému Windows získáte od společnosti Roxio, Inc.

Chcete-li program spustit, klepněte na tlačítko Pokračovat. Další informace získáte po klepnutí na tlačítko Podrobnosti.
Klepnete-li na tlačítko Pokračovat, může se zobrazit následující zpráva:
Adaptec CD Copier

CD Copier cannot find Easy CD Creator. Please reinstall Easy CD Creator. (Program CD Copier nemůže najít program Easy CD Creator. Přeinstalujte program Easy CD Creator.)

Ok
Klepnete-li na tlačítko OK, může se zobrazit následující chybová zpráva:
Adaptec CD Copier

CD Copier could not locate a supported CD-ROM reader. You will not be able to make disc-to-disc copies. (Program CD Copier nenalezl podporované čtecí zařízení disků CD-ROM. Nebude možné kopírovat z disku na disk.)

Ok
Příčina
K tomuto chování dochází, protože některé verze produktů společnosti Roxio nejsou kompatibilní se systémem Windows XP.
Řešení
Chcete-li vyřešit tento problém, obraťte se na společnost Roxio a požádejte o plně kompatibilní verzi programu Easy CD Creator. Tomuto problému se můžete vyhnout provedením upgradu na verzi Easy CD Creator 5.1.

Poznámka: Tento postup nelze použít k instalaci programu Direct CD.
 1. Stáhněte aktualizaci 5.1 programu Easy CD Creator 5.0x. Je k dispozici na následujícím webu společnosti Roxio:Poznámka: Chcete-li využívat technickou podporu společnosti Roxio, je třeba upgradovat program Easy CD Creator 4.0x na verzi Easy CD Creator 5.0 či novější.
 2. Lze buď poklepat na soubor Setup.exe, nebo vložit instalační disk CD-ROM a klepnout na možnost Install Easy CD Creator (Nainstalovat program Easy CD Creator).
 3. Klepněte na tlačítko Next (Další).
 4. Klepněte na tlačítko I accept the terms of the License Agreement (Přijímám podmínky licenční smlouvy) a pak klepněte na tlačítko Next (Další).
 5. Klepněte na možnost Custom (Vlastní) a potom na tlačítko Next (Další).
 6. Klepněte na součást Direct CD a potom na tlačítko Next (Další).
 7. Klepněte na možnost This feature will not be available (Tato funkce nebude k dispozici) a potom klepněte na tlačítko Next (Další).
 8. Klepněte na tlačítko Install (Nainstalovat) a potom na tlačítko Finish (Dokončit).
 9. Když se zobrazí výzva, abyste restartovali počítač, klepněte na tlačítko No (Ne) (počítač nerestartujte).
 10. Poklepejte na aktualizaci 5.1.
 11. Klepněte na tlačítko Yes (Ano) a potom na tlačítko Update (Aktualizovat).
 12. Klepnutím na tlačítko Yes (Ano) restartujte počítač.
Prohlášení
Toto chování je záměrné.
Další informace
Další informace naleznete na následujícím webu společnosti Roxio: Společnost Microsoft se vám snaží usnadnit získání technické podpory poskytnutím informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto kontaktní informace se mohou bez upozornění změnit. Společnost Microsoft neručí za správnost kontaktních informací jiných výrobců.
Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.
adaptec ezcd directcd burning burn copy ez
Vlastnosti

ID článku: 285910 - Poslední kontrola: 12/06/2015 00:00:09 - Revize: 4.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kb3rdparty kberrmsg kbhowto kbprb KB285910
Váš názor