Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Jak řešit potíže s aplikací Outlook, když nelze odesílat nebo přijímat e-mail

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Souhrn


Tento článek popisuje řešení potíží s aplikací Microsoft Outlook, když nelze odesílat nebo přijímat e-maily. Tento článek popisuje kroky při řešená potíží pro aplikace Outlook 2007, Outlook 2003 a Outlook 2002. Pokud používáte dřívější verzi aplikace Outlook, vyhledejte v části "Podobné problémy a řešení" článek odpovídající požadované verzi. Tento článek je určený pro začátečníky až středně pokročilé uživatele.
Provedení popsaných postupů může být snadnější, pokud si článek nejprve vytisknete.
Ověření, zda se můžete připojit k Internetu, než začnete s odstraňováním potíží
Než začnete s odstraňováním potíží, měli byste určit, zda se můžete připojit k Internetu. Pokud jste připojeni k Internetu, ale nemůžete přijímat nebo odesílat e-maily, přejděte k metodě 1 a vytvořte nový e-mailový profil.

Pokud se nemůžete připojit k Internetu, může být důvodem toho, že nemůžete odesílat nebo přijímat e-maily, právě tato skutečnost. Pravděpodobně bude třeba kontaktovat poskytovatele internetových služeb. Jakmile je připojení k Internetu obnoveno, zkuste poslat e-mail sami sobě a zkontrolujte, zda jsou potíže vyřešeny. Pokud po obnovení připojení k Internetu stále nelze odesílat nebo přijímat e-maily, přejděte k metodě 1.
Metoda 1: Vytvoření nového e-mailového profilu

Video: Vytvoření a konfigurace e-mailového profilu v aplikaci Outlook (video je v angličtině)


Krok 1: Otevření dialogového okna Nastavení pošty

 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz Control a klepněte na tlačítko OK.
 2. V závislosti na verzi systému Windows, která je v počítači spuštěna, proveďte jednu z následujících akcí:
  • Windows XP:

   Pokud je otevřeno zobrazení podle kategorií, klikněte na položku Uživatelské účty a pak klikněte na položku Pošta.
   Pokud není otevřeno zobrazení podle kategorií, dvakrát klikněte na položku Pošta.
  • Windows Vista:

   Klikněte na položku Uživatelské účty a pak klikněte na položku Pošta.
 3. Zobrazí se dialogové okno Nastavení pošty.

Krok 2: Spuštění Průvodce novým profilem

 1. Klepněte na tlačítko Zobrazit profily.
 2. Klepnutím na tlačítko Přidat spusťte Průvodce novým profilem.

Krok 3: Vytvoření profilu

 1. Do pole Název profilu zadejte Test a pak klepnutím na tlačítko OK potvrďte název nového e-mailového profilu.
 2. Použijte postup odpovídající použité verzi aplikace Outlook:
  • Microsoft Office Outlook 2010
   1. Zaškrtněte políčko Konfigurovat nastavení serveru ručně.
   2. Klikněte na tlačítko Další.
   3. Na stránce Zvolit službu klikněte na možnost E-mail v Internetu.
   4. Klikněte na tlačítko Další.
   5. Vyplňte políčka v dialogovém okně Nastavení e-mailu sítě Internet. Zkontrolujte, zda v nastavení Typ účtu je vybraná možnost POP3.

    Poznámka: Do polí Server příchozí pošty a Server odchozí pošty (SMTP) zadejte informace od poskytovatele internetových služeb nebo správce e-mailu.
   6. Klepněte na tlačítko Další, dokončete nastavení účtu podle pokynů a potom klepněte na tlačítko Dokončit.
   7. Bude vytvořen nový profil. Přejděte ke kroku 4.
  • Microsoft Office Outlook 2007
   1. Zaškrtněte políčko Konfigurovat nastavení serveru ručně.
   2. Klepněte na tlačítko Další.
   3. Na stránce Zvolit e-mailovou službu klepněte na možnost E-mail v Internetu.
   4. Klepněte na tlačítko Další.
   5. Vyplňte políčka v dialogovém okně Nastavení e-mailu sítě Internet. Zkontrolujte, zda v nastavení Typ účtu je vybraná možnost POP3.

    Poznámka: Do polí Server příchozí pošty a Server odchozí pošty (SMTP) zadejte informace od poskytovatele internetových služeb nebo správce e-mailu.
   6. Klikněte na tlačítko Další, dokončete nastavení účtu podle pokynů a potom klikněte na tlačítko Dokončit.
   7. Bude vytvořen nový profil. Přejděte ke kroku 4.
  • Microsoft Office Outlook 2003 a starší verze aplikace Outlook
   1. Klepněte na přepínač Přidat nový e-mailový účet.
   2. Klepněte na tlačítko Další.
   3. Klepněte na možnost POP3.
   4. Klepněte na tlačítko Další.
   5. Vyplňte políčka v dialogovém okně Nastavení e-mailu sítě Internet. Zkontrolujte, zda v nastavení Typ účtu je vybraná možnost POP3.

    Poznámka: Do polí Server příchozí pošty a Server odchozí pošty (SMTP) zadejte informace od poskytovatele internetových služeb nebo správce e-mailu.
   6. Klepněte na tlačítko Další.
   7. Klepněte na tlačítko Dokončit.
   8. Bude vytvořen nový profil. Přejděte ke kroku 4.

Krok 4: Nastavení výchozího profilu

 1. V dialogovém okně Pošta v části Při spuštění aplikace Microsoft Outlook použít profil kliknutím vyberte nový profil, který jste vytvořili v kroku 3.
 2. Klepněte na tlačítko OK.
 3. Pomocí aplikace Outlook odešlete e-mailovou zprávu sami sobě.

  Pokud zprávu úspěšně přijmete, potíže jste odstranili.

  Pokud zprávu nepřijmete, vytvoření nového profilu vaše potíže nevyřešilo. Zkuste použít metodu 2.

  Poznámka: Používáte-li pro připojení k Internetu telefonické připojení, v tomto článku již bohužel nenajdete žádné další rady. Další možnosti jsou uvedeny v části Další kroky.
Metoda 2: Nastavení protokolu TCP/IP jako výchozího protokolu
Pokud vytvoření nového profilu nevyřešilo vaše potíže, je možné, že jako výchozí protokol sítě Internet není nastaven protokol TCP/IP. Pomocí následujícího postupu nastavte protokol TCP/IP jako výchozí protokol pro připojení k Internetu.

Krok 1: Otevření dialogového okna Vlastnosti síťového připojení

 1. V závislosti na verzi systému Windows, která je v počítači spuštěna, proveďte jednu z následujících akcí:
  • Windows XP nebo Windows 2000: Klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
  • Windows Vista: Klikněte na tlačítko Start.
 2. Zadejte text ncpa.cpl a poté stiskněte klávesu Enter. Otevře se okno Síťová připojení.
 3. Pravým tlačítkem myši klepněte na své připojení k Internetu a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.

  Poznámka: Pokud se v okně Síťová připojení zobrazí více než jedno připojení, mělo by připojení používané pro připojení k Internetu být označeno textem Připojeno nebo podobným označením.

Krok 2: Kontrola, zda připojení využívá protokol TCP/IP

 1. Na kartě Obecné zkontrolujte, zda je políčko Protokol sítě Internet (TCP/IP) zaškrtnuté. Pokud není, kliknutím zaškrtněte políčko Protokol sítě Internet (TCP/IP).
 2. Klepněte na tlačítko OK.
 3. Po zobrazení výzvy k restartování počítače klepněte na tlačítko Ano.
 4. Pomocí aplikace Outlook odešlete e-mailovou zprávu sami sobě.

  Pokud zprávu úspěšně přijmete, potíže jste odstranili.

  Pokud tento e-mail neobdržíte, tento článek vám bohužel nepomohl. Další možnosti jsou uvedeny v části Další kroky.
Podobné problémy a jejich řešení
Verzi tohoto článku pro aplikaci Microsoft Outlook 2000 naleznete pod číslem 254832.
Verzi tohoto článku pro aplikaci Microsoft Outlook 98 naleznete pod číslem 256572.
Verzi tohoto článku pro aplikaci Microsoft Outlook 97 naleznete pod číslem 256574.
Další postup
Pokud uvedené metody nefungují, můžete k nalezení dalších řešení rovněž použít web služeb podpory zákazníků společnosti Microsoft. Mezi služby poskytované na webu služeb podpory zákazníků společnosti Microsoft patří například následující:
 • Znalostní báze Knowledge Base s možností prohledávání: Slouží k hledání v informacích o technické podpoře a nástrojích samoobslužné podpory pro produkty společnosti Microsoft.
 • Centra řešení: Slouží k zobrazení nejčastějších dotazů k jednotlivým produktům a problémů řešených službami podpory.
 • Další možnosti podpory: Tento web umožňuje klást dotazy související s podporou, obrátit se na služby podpory zákazníků společnosti Microsoft nebo zaslat svůj názor.
Pokud máte i nadále potíže s odesíláním a přijímáním e-mailů v aplikaci Outlook, obraťte se na oddělení podpory:
Další informace

Další problémy s připojením k Internetu

Následující seznam uvádí další možné příčiny problémů s připojením k Internetu:
 • Ve většině internetových adres a v nastavení připojení se rozlišují malá a velká písmena. Zkontrolujte správnou velikost písmen.
 • Navažte připojení k Internetu a potom spusťte aplikaci Outlook. Zobrazí-li se při pokusu o přijetí nebo odeslání e-mailu chybová zpráva, ověřte všechna nastavení e-mailu v Internetu u poskytovatele služeb Internetu. Mohli jste například místo adresy poštovního serveru omylem zadat adresu serveru DNS nebo diskusního serveru.
 • Konfigurace vzdálené pošty může způsobit neočekávané výsledky. Nakonfigurujete-li službu pro vzdálenou poštu, může dojít k výpadkům připojení. E-mailová zpráva také nemusí být odesílána či přijímána očekávaným způsobem.
OfficeKBHowTo ol2002 ol2003 OL2007 kbtshoot kbemail kbconfig kbhowto KB286040
Vlastnosti

ID článku: 286040 - Poslední kontrola: 11/29/2013 16:59:00 - Revize: 7.0

Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

 • kbhowto kbexpertiseinter kbceip kbtshoot kbemail kbconfig kbvideocontent KB286040
Váš názor
">/html>g-binding" id="language-es-ve">Venezuela - Español
1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t="> ;did=1&t=">) + "//c.microsoft.com/ms.js'><\/script>"); &t=">>