Du er offline. Venter på, at der oprettes forbindelse til internettet igen

Import adres z aplikace Outlook Express do aplikace Outlook

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Verzi tohoto článku pro aplikaci Microsoft Outlook 98 naleznete pod číslem 180197.
Verzi tohoto článku pro aplikaci Microsoft Outlook 2000 naleznete pod číslem 196215.
Souhrn
Microsoft Outlook a Microsoft Outlook Express jsou dvě rozdílné aplikace s různými schopnostmi, ačkoli obě tyto aplikace mohou odesílat a přijímat zprávy z Internetu. Existují dva způsoby, jak mezi těmito dvěma aplikacemi sdílet kontaktní informace.

Pokud se během instalace aplikace Outlook rozhodnete upgradovat aplikaci, která používá Adresář systému Windows, provede instalační program tichý převod položek adresáře do formátu Kontakt používaného aplikací Outlook.

Pokud zvolíte, že se převod během instalace provádět nebude, můžete jej provést později pomocí Průvodce importem a exportem. Aplikace Outlook poskytuje nástroj, který vám pomůže s převodem informací z Adresáře systému Windows.

Adresář systému Windows používají následující produkty:
 • Microsoft Internet Mail and News,
 • Microsoft Outlook Express,
 • Microsoft Outlook 98 a Microsoft Outlook 2000 Internet Mail Only (IMO).
Poznámka: Aplikace Outlook je e-mailový klient od společnosti Microsoft, který byl dodáván v rámci systémů Windows XP a Windows 2000. V systémech Windows XP, Windows Vista a Windows 7 můžete místo této aplikace nainstalovat službu Windows Live Mail. Další informace naleznete na tomto webu společnosti Microsoft:

Pokoušíte se stáhnout aplikaci Outlook Express? Vyzkoušejte místo ní službu Windows Live Mail.

Další informace
Můžete ukládat informace o adresách do Adresáře systému Windows a naimportovat data Adresáře systému Windows do aplikace Outlook.


Použití Průvodce importem a exportem aplikace Outlook

V aplikaci Outlook můžete použít Průvodce importem a exportem jako rozhraní pro převod adresáře. Při převodu souboru Adresáře systému Windows postupujte takto:
 1. Spusťte aplikaci Outlook.
 2. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Import a export.
 3. Klepněte na položku Importovat poštu a adresy sítě Internet a potom klepněte na tlačítko Další.
 4. V seznamu klepněte na možnost Outlook Express 4.x, 5.

  Poznámka: V aplikaci Microsoft Office Outlook 2003 je tato možnost označena Outlook Express 4.x, 5.x, 6.x. V aplikaci Outlook 2007 je tato možnost označena Outlook Express 4.x, 5.x, 6.x nebo Windows Mail.
 5. Z uvedených položek vyberte libovolnou kombinaci pošty nebo adres.

  Poznámka: Vyjma převodu pravidel z aplikace Outlook Express je postup převodu adres stejný.
 6. Klepněte na tlačítko Další. Používáte-li aplikaci Outlook 2003 nebo Outlook 2007, přejděte ke kroku 8.
 7. Vyberte cíl pro importovaná data adres.
 8. Klepněte na odpovídající možnost duplicitních položek a potom klepněte na tlačítko Dokončit.
Poznámka: Tímto postupem nejsou naimportovány kontakty, které jsou v podsložkách Adresáře systému Windows.

Přetažení informací o adresách do aplikace Outlook

Jednotlivé položky Adresáře systému Windows nebo jejich skupiny můžete do aplikace Outlook přetáhnout. Postupujte takto:
 1. V nabídce Start přejděte na příkaz Hledat a klepněte na příkaz Soubory či složky.
 2. Do pole Otevřít zadejte .wab a klepněte na tlačítko OK.
 3. Poklepejte na soubor Adresáře systému Windows, ze kterého chcete přesunout adresy.
 4. Spusťte aplikaci Outlook, pokud již neběží.
 5. Upravte velikost oken na obrazovce tak, aby bylo okno s Adresářem systému Windows zobrazené vedle okna aplikace Outlook. Zkontrolujte, zda je ve zmenšeném okně aplikace Outlook viditelná složka Kontakty aplikace Outlook.
 6. Vyberte jakoukoli položku z Adresáře systému Windows. Přetáhnete ji do složky Kontakty. Vytvoří se nový formulář kontaktu aplikace Outlook obsahující informace z položky Adresáře systému Windows. Klepněte na tlačítko Uložit a zavřít.
Poznámka: Můžete stisknout klávesu SHIFT a vybrat skupinu za sebou jdoucích položek, nebo můžete stisknout klávesu CTRL a vybrat položky, které nejdou za sebou. To je vhodné použít pro vybrané kontakty nebo malé skupiny.
OfficeKBHowTo Import Express WAB ol2002 ol2003 OL2007
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.
Egenskaber

Artikel-id: 286116 – Seneste udgave 01/31/2014 22:22:00 – Udgave 1.0

Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

 • kbhowto KB286116
Feedback