Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Popis chování AutoExec a AutoOpen makra v aplikaci Word

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:286310
Souhrn
Makra AutoExec a AutoOpen můžete použít v aplikaci Word vytvořit výchozí cesty, styly, odkazy, podmínek prostředí, a tak dále v době Word otevře nový dokument nebo otevře existující dokument. Tento článek popisuje práci tato makra a jejich chování v různých situacích.
Další informace

AutoExec

Makro AutoExec spustí při spuštění aplikace Word Pokud makro AutoExec je uložen jako součást šablony (Normal.dot) výchozí nebo je uložena jako část globální doplněk. Pomocí makra AutoExec provést úpravy při spuštění aplikace Word, ale před dokument vytvořen nebo načten. Změna výchozího adresáře při spuštění aplikace Word můžete například použít makro AutoExec.

Můžete potlačit makro AutoExec několika způsoby. Jeden způsob je spuštění aplikace Word z příkazového řádku pomocí /m nebo přepínač / vkládání. Chcete-li použít tyto přepínače, klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte buď winword /m nebo winword / embedding a potom klepněte na tlačítko OK.

Jiné metody může pomocí potlačit makro AutoExec je stisknutím klávesy SHIFT při spuštění aplikace Word. Automatická makra jsou také potlačeny při zahájení Word z klienta automatizace.

AutoOpen

Makro AutoOpen spustí po otevření nového dokumentu. AutoOpen spustí při otevření dokumentu následujícími způsoby:
 • Pomocí příkazu Otevřít v nabídce soubor.
 • Pomocí příkazů FileOpen nebo FileFind.
 • Vyberte dokument ze seznamu nejčastěji naposledy POUŽITÝCH v nabídce soubor.
Při otevření dokumentu spustí makro AutoOpen Pokud makro AutoOpen uložena jako část dokumentu nebo pokud makro uložena jako část šablony, na kterém je založen dokumentu. Makro AutoOpen nespustí při uložena jako část globální doplněk.

Makro AutoOpen může zabránit spuštění podržením klávesy SHIFT při otevření dokumentu.

Vytvořit makro AutoExec a makro AutoOpen

Word 2002 nebo Word 2003
 1. Vytvořit nový prázdný dokument v aplikaci Word.
 2. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz makro a klepněte na příkaz zabezpečení.
 3. V dialogovém okně zabezpečení klepněte na kartu Úroveň zabezpečení a vyberte Střední. Na kartě Důvěryhodné zdroje vyberte Důvěřovat všechny nainstalované doplňky a šablony a klepněte na tlačítko OK.
 4. Vytvořit makro AutoExec. Postupujte takto:
  1. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz makro a potom klepněte na příkaz Záznam nového makra.
  2. V dialogovém okně Záznam makraAutoExec pod název makra zadejte a klepněte na tlačítko OK. Makro je ve výchozím nastavení ukládány v šabloně Normal.dot. Malé dvě tlačítka příkaz panel se zobrazí v dokumentu nebo jinde na Word ploše. Panel příkazů Najít a klepněte na tlačítko čtverec (Zastavit záznam) nahrávání zastavíte.
  3. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz makro a potom klepněte na příkaz makra. Vyberte v seznamu makra AutoExec a potom klepněte na tlačítko Upravit.
  4. Přidejte následující kód makra AutoExec:
   MsgBox "You're seeing the AutoExec macro in action", vbMsgBoxSetForeground						
  5. V nabídce soubor v jazyka editoru klepněte na položku Normal uložit a zavřít editor jazyka.
 5. Postupujte podle stejných kroků použít makro AutoExec vytvořit makro AutoOpen. Tento čas nahraďte výraz AutoExec v každém kroku pomocí výrazu AutoOpen.
 6. Uložte dokument jako C:\Yourfile.doc zavřete dokument a potom ukončete aplikaci Word.
 7. Otevřete dokument v aplikaci Word pomocí různých metod, které jsou popsány v následující tabulce. Sledujte spustit makra a nelze spustit makra.
Word 2007
 1. Vytvořit nový prázdný dokument v aplikaci Word.
 2. Klepněte na Tlačítko Office a potom na tlačítko Možnosti aplikace Word.
 3. Centra klepněte na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení a klepněte na tlačítko Důvěryhodná umístění.
 4. Přidat důvěryhodné umístění a potom dvakrát klepněte na tlačítko OK.
 5. Vytvořit makro AutoExec. Postupujte takto:
  1. Klepněte na kartu Vývojář a potom klepněte na příkaz Záznam makra ve skupině Kód.
  2. V dialogovém okně Záznam makraAutoExec pod název makra zadejte a klepněte na tlačítko OK. Makro je ve výchozím nastavení ukládány v šabloně Normal.dot. Zastavit záznam klepněte ve skupině Kód.
  3. Na kartě Developer klepněte ve skupině Kódmakra. Vyberte v seznamu maker AutoExec a potom klepněte na tlačítko Upravit.
  4. Přidejte následující kód makra AutoExec:
   MsgBox "You're seeing the AutoExec macro in action", vbMsgBoxSetForeground						
  5. V editoru jazyka Visual Basic, klepněte na tlačítko Uložit normální v nabídce soubor a zavřete Editor jazyka.
 6. Postupujte podle stejných kroků použít makro AutoExec vytvořit makro AutoOpen. Tento čas nahraďte výraz AutoExec v každém kroku pomocí výrazu AutoOpen.
 7. Uložte dokument jako C:\ Yourfile DOC, zavřete dokument a potom ukončete aplikaci Word.
 8. Otevřete dokument v aplikaci Word pomocí různých metod popsaných v tabulce v části "Makro chování v různých situace". Všimněte si spustit makra a nelze spustit makra.

Makro chování v různých situace

Následující tabulka shrnuje chování těchto dvou maker při spuštění Word nebo při otevření dokumentu podle různých znamená:
Action                     AutoExec    AutoOpen---------------------------------------------------------------------------Start Word with a blank document by typing   Runs      Does not runthe following at a command prompt:Winword.exe Start Word with a saved document by typing   Runs      Runsthe following at a command prompt:Winword.exe C:\<Yourfile>.doc Embed a Word document in an OLE container    Does not run  Runsby typing the following at a command prompt:WinWord.exe /embedding C:\<Yourfile>.docUse code to automate Word and open       Does not run  Runs C:\<Yourfile>.doc by using the following code:Set oWord = CreateObject("Word.Application")oWord.Visible = TrueoWord.Documents.Open "C:\YourFile.doc"Browse to the document in Internet Explorer   Does not run  Runsor the WebBrowser control				
Odkazy
Další informace o automatické makra v aplikaci Word klepněte na následující čísla následujících článcích databáze Microsoft Knowledge Base:
211659WD2000: Automatická makra v aplikaci Word
210565Způsob použití přepínačů příkazového řádku ke spuštění aplikace Word 2003, Word 2002 a Word 2000
(c) Microsoft Corporation 2001 všechny rezervované práv. Příspěvky Chrisi Jensen, Microsoft Corporation.

WD2007

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 286310 - Poslední kontrola: 03/30/2007 18:36:28 - Revize: 5.1

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbmt kbhowto KB286310 KbMtcs
Váš názor
.com/ms.js'><\/script>");