Poznámky k verzi pro instalační program systému Windows XP obsažené v souboru Pro.txt

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:286463
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
**********************************************************************

Poznámky k verzi pro instalační program systému
Microsoft Windows XP Professional

**********************************************************************

(c) 2001 Microsoft Corporation. All Rights Reserved.

Při instalaci nového operačního systému je třeba provést několik voleb. Průvodce instalací systému Windows XP a tento dokument vás těmito možnosti provedou. Dozvíte se také, jak připojit počítač k síti.

Důležité: Před zahájením, doporučujeme přečíst soubor Read1st.txt, který je na CD-ROM systému Windows XP Professional. Tento soubor obsahuje nejnovější informace dostupné v době vzniku těchto poznámek k verzi a dokumentace k produktu, včetně poznámek k předinstalaci, které jsou důležité pro úspěšnou instalaci.

Tyto poznámky k verzi popisují, jak spustit Průvodce instalací systému Windows XP a instalaci systému Windows XP Professional v jednom počítači.

======================================================================
OBSAH
======================================================================
Další informace
======================================================================
1.0 Než začnete
======================================================================

Při nastavování Windows XP Professional máte poskytují informace o požadovaném způsobu instalace operačního systému. Postupy v těchto poznámkách k verzi vám pomohou poskytnout tyto nezbytné informace. K zajištění úspěšné instalace systému Windows XP je před jejím zahájením třeba provést úkoly popsané v následujících částech:

* Ověřte, zda hardwarové součásti počítače splňují minimální požadavky.

* Získejte kompatibilní hardware a software, jako jsou balíčky upgradu a nové ovladače.

* Získat informace o síti.

* Zazálohujte své aktuální soubory pro případ, že bude nutné obnovit aktuální operační systém.

* Určete, zda chcete provést inovaci nebo instalaci nové kopie systému Windows XP Professional.

* Pokud instalujete novou kopii, identifikovat a plánovat pravděpodobně požadované možnosti rozšířené nastavení.

1.1 Požadavky na hardware
======================================================================

Před instalaci systému Windows XP Professional zkontrolujte, zda počítač splňuje následující minimální požadavky na hardware:

* procesor Pentium 233 MHz nebo vyšší (nebo jeho ekvivalent)
* doporučena je paměť RAM o velikosti 128 MB (minimálně 64 MB, maximálně 4 GB)
* 1,5 GB volného místa na pevném disku
* monitor VGA
* klávesnice
* myš nebo kompatibilní polohovací zařízení
* jednotka CD-ROM nebo DVD

Pro síťové instalace:

* Kompatibilní síťové karty a související kabel

Další informace naleznete v seznamu kompatibilního hardwaru (HCL) nebo "Kontrola hardwaru a softwaru kompatibilního" naleznete dále v tomto dokumentu.

* Přístup k síťové sdílené položce, která obsahuje instalační soubory

1.2 Kontrola kompatibility hardwaru a softwaru
======================================================================

Průvodce instalací systému Windows XP automaticky zkontroluje hardware a software počítače a oznámí veškeré potenciální konflikty. K zajištění úspěšné instalace však byste měli zjistit, zda hardware počítače je kompatibilní se systémem Windows XP Professional před spuštěním průvodce.

Můžete si prohlédnout seznam kompatibilního hardwaru na webu společnosti Microsoft:

http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx/

Důležité: Systém Windows XP Professional podporuje pouze zařízení uvedená v seznamu. Pokud hardware není uveden, obraťte se na výrobce hardwaru a požádejte Windows XP Professional ovladač pro komponentu. Chcete-li zajistit, aby programy používající 16bitové ovladače i nadále fungovaly správně, vyžádejte si 32bitové ovladače od dodavatele softwaru.

Během procesu instalace můžete použít inovační balíčky provést existující software kompatibilní se systémem Windows XP Professional. Balíčky pro upgrade jsou k dispozici u výrobců příslušného softwaru.

1.3 Získání informací o síti
======================================================================

Pokud počítač nebude připojen k síti, můžete tuto část vynechat.

Nejprve je nutné rozhodnout, zda počítač připojení k doméně nebo pracovní skupiny. Pokud nevíte, kterou možnost zvolit nebo pokud počítač nebude připojen k síti, vyberte možnost pracovní skupiny. (Můžete vždy spojit domény po instalaci systému Windows XP Professional.) Pokud vyberete možnost domény, požádejte správce sítě k vytvoření nového účtu počítače v doméně nebo obnovit existující účet.

Pokud je počítač aktuálně připojen k síti, požadavku před zahájením procesu instalace následující informace od správce sítě:

* Název počítače
* Název pracovní skupiny nebo domény
* Adresa TCP/IP (Pokud daná síť nemá Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) serveru)

Chcete-li se připojit k síti během procesu instalace, musí mít v počítači nainstalován správný hardware a připojen pomocí síťového kabelu.

1.4 Zálohování souborů
======================================================================

Pokud provádíte inovaci z dřívější verze systému Windows byste měli zálohovat aktuální soubory. Soubory můžete zálohovat na disk, páskovou jednotku nebo jiného počítače v síti.

Zálohování souborů závisí na aktuální operační systém. Počítač se systémem Microsoft Windows 95 nebo Windows 98, budete pravděpodobně muset nainstalovat program Windows Backup. Pokud používáte systém Windows NT 4.0, je program Windows Backup nainstalován ve výchozím nastavení. Pásková jednotka nainstalována pomocí nástroje Zálohování v systému Windows NT musí mít.

Další informace o instalaci nebo použití programu Windows Backup naleznete v tématu nápovědy a odborné.

1.5 Porovnání inovace a instalace nové kopie
======================================================================

Po spuštění Průvodce instalací systému Windows XP jeden první nutné se rozhodnout je zda chcete inovovat aktuální operační systém nebo provést zcela novou instalaci. Během procesu instalace je třeba zvolit mezi inovací nebo instalací nové kopie systému Windows („ čistou instalaci").

Během inovace Průvodce instalací systému Windows XP nahradí existující soubory systému Windows, ale zachová existující nastavení a aplikace. Některé aplikace nemusí být kompatibilní se systémem Windows XP Professional a proto po inovaci nebudou správně pracovat. Můžete provést upgrade na systém Windows XP Professional z následujících operačních systémů:

* Windows 98 (všechny verze)
* Windows ME
* Windows NT 4.0 Workstation (aktualizace Service Pack 6 a vyšší)
* Windows 2000 Professional (včetně aktualizací)
* Windows XP Home Edition

Počítači nyní spuštěn nepodporovaný operační systém, je nutné nainstalovat novou kopii. Průvodce nainstaluje systém Windows XP Professional do nové složky. Po dokončení instalace bude třeba přeinstalovat aplikace a obnovit předvolby.
You should UPGRADE if all      You should INSTALL a new copy of the following are true:     if any of the following are true:=========================      ==============================You're already using an earlier   Your hard disk is blank. version of Windows that supports upgrading.   - and -               - or - You want to replace your      Your current operating system Windows operating          doesn't support an upgrade to system with Windows XP.       Windows XP. - and -               - or - You want to keep your existing   You already use an operating files and preferences.       system, but you don't want to                   keep your existing files and                  preferences, so that you                  can cleanly install.				

Pokud chcete změnit způsob Průvodce nainstaluje systém Windows XP Professional, klepněte na tlačítko Upřesnit možnosti a proveďte některý z následujících úkolů:

* Změňte výchozí umístění souborů instalace.
* Uložte systémové soubory do jiné než výchozí složky (\Windows).
* Zkopírujte soubory instalace z disku CD na pevný disk.
* Vyberte oddíl, na který chcete nainstalovat systém Windows XP Professional.

Pokud nejste zkušený uživatel, měli byste použít výchozí nastavení.

======================================================================
2.0 Spuštění instalačního programu systému Windows XP
======================================================================

Průvodce instalací systému Windows XP shromažďuje informace včetně místních nastavení, jmen a hesel. Průvodce poté zkopíruje příslušné soubory na pevný disk, zkontroluje hardware a nakonfiguruje instalaci. Po dokončení instalace budete připraveni k přihlášení k systému Windows XP Professional. Upozorňujeme, že počítač se během tohoto procesu několikrát restartuje.

Jak spustit Průvodce instalací systému Windows XP závisí na právě zda inovaci nebo instalaci nové kopie systému Windows. Určete způsob instalace, vyhledejte příslušnou část těchto poznámek k verzi a potom postupujte podle pokynů k danému typu instalace.


>


2.1 Varianta instalace nové kopie (čistá instalace)
======================================================================

Pokud má počítač prázdný pevný disk nebo není aktuální operační systém podporován, je třeba spustit počítač pomocí disku CD-ROM systému Windows XP Professional. Některé novější jednotky CD-ROM spustí instalaci z disku CD a automaticky spustí Průvodce instalací systému Windows XP.

>>>Instalace nové kopie pomocí disku:

1. Spusťte v počítači aktuální operační systém a potom vložte disk CD-ROM Windows XP Professional do jednotky CD-ROM.

2. Pokud systém Windows automaticky rozpozná disk, klepnutím na možnost instalovat systém Windows. Zobrazí se Průvodce instalací systému Windows XP.

Pokud systém Windows automaticky nerozpozná disk CD, klepněte na tlačítko Start a poté na příkaz Spustit. Zadejte následující cestu k souboru instalace, nahrazení 'd ' v případě potřeby písmenem CD-ROM jednotky:

D:\setup.exe

3. Stiskněte klávesu ENTER.

4. Po výzvě k volbě typu instalace vyberte nové instalace a klepněte na tlačítko Další.

5. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

>>>Instalace nové kopie pomocí síťového připojení:

1. Pomocí existujícího operačního systému, navázat připojení ke sdílené síťové složky obsahující instalační soubory. Můžete také použít instalační disketu MS-DOS nebo síťového připojení k serveru sítě Pokud disketa obsahuje software síťového klienta.

Správce sítě, bude moci poskytnout tuto cestu.

2. Pokud je v počítači nyní spuštěn systém Windows 98, Windows ME nebo dřívější verze tohoto systému, potom na příkazovém řádku zadejte cestu k souboru setup.exe.

3. Stiskněte klávesu ENTER.

4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
2.2 Varianta upgradu
======================================================================

Proces upgradu je jednoduchý. Průvodce instalací systému Windows XP zjistí a nainstaluje příslušné ovladače nebo vytvoří sestavu se seznamem zařízení nemohl být upgradován, takže můžete být jisti hardware a software kompatibilní se systémem Windows XP Professional.

>>>Inovace z disku CD-ROM:

1. Spusťte v počítači aktuální operační systém a potom vložte disk CD-ROM Windows XP Professional do jednotky CD-ROM.

2. Pokud systém Windows automaticky rozpozná disk, zobrazí se dialogové okno CD Windows XP Professional. Klepnutím na možnost Instalovat systém Windows XP spustíte upgrade.

Pokud systém Windows automaticky nerozpozná disk CD, klepněte na tlačítko Start a poté na příkaz Spustit. Poté zadejte cestu k souboru instalace, přičemž písmeno D nahraďte v případě potřeby písmenem jednotky CD-ROM:

D:\setup.exe

3. Stiskněte klávesu ENTER.

4. Po výzvě k volbě typu instalace, vyberte položku inovace a potom klepněte na tlačítko Další.

5. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

>>>Inovace ze síťového připojení:

1. Pomocí aktuálního operačního systému, navázat připojení ke sdílené síťové složky obsahující instalační soubory. Pokud máte MS-DOS nebo síťovou instalační disketu obsahující síťový klientský software, můžete použít tento disk připojit ke sdílené složce.

Správce sítě, bude moci poskytnout tuto cestu.

2. Na příkazovém řádku zadejte cestu k souboru setup.exe.

3. Stiskněte klávesu ENTER.

4. Vyberte položku inovace a potom klepněte na tlačítko Další.

5. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
2.3 Shromáždění informací o uživateli a počítači
======================================================================

Průvodce instalací systému Windows XP pomáhá shromáždit informace o uživateli a počítači. Ačkoli je velká část instalačního procesu automatická, pravděpodobně nutné poskytnout informace nebo vybrat nastavení následující stránky v závislosti na aktuální konfiguraci počítače:

* Licenční smlouva. Pokud souhlasíte s podmínkami a chcete pokračovat v procesu instalace, klepněte na přepínač Se smlouvou souhlasím.

* Vyberte speciální možnosti. Přizpůsobení instalace Windows XP, jazyk a nastavení usnadnění u nových instalací. Windows XP můžete nastavit používání více jazyků a místní nastavení.

* Výběr systému souborů. Windows XP Professional může automaticky převést oddíly na pevném disku na systém souborů doporučená pro systém Windows XP Professional NTFS nebo můžete zachovat existující systémy souborů. V případě upgradu použije průvodce aktuální systém souborů.

* Místní nastavení. Změňte systémová a místní uživatelská nastavení pro různé oblasti a jazyky.

* Přizpůsobit software. Zadejte celé jméno osoby ke kterému je licencována tato kopie systému Windows XP Professional a volitelně i organizace.

* Počítač název a heslo správce. Zadejte jedinečný název počítače, který se liší od jiných názvů počítače, pracovní skupiny nebo domény v síti. Průvodce vám navrhne název počítače, ale navržený název můžete změnit.

Během instalace Průvodce automaticky vytvoří účet správce. Použít tento účet máte úplná práva prostřednictvím nastavení počítače a vytvořit uživatelské účty v počítači. Tj přihlásíte jako správce po instalaci systému Windows XP Professional, získáte oprávnění správce musíte přihlásit a spravovat počítač. Zadejte heslo pro účet správce. Z důvodů zabezpečení, by měl vždy přiřadit heslo k účtu správce. Zapamatování a ochraně heslo trvat nakonfigurováno.

* Nastavení data a času. Ověřte datum a čas pro danou oblast, vyberte příslušné časové pásmo a poté vyberte, zda chcete systém Windows XP Professional automaticky upravit při přechodu na letní čas.

* Síťové nastavení. Pokud nejste zkušený uživatel, vyberte možnost Typické nastavení konfigurace sítě. Chcete-li ručně konfigurovat síťové klienty, služby a protokoly, vyberte možnost Vlastní nastavení.

* Pracovní skupina nebo doména počítače. Během procesu instalace je nutné zvolit připojit k pracovní skupině nebo k doméně.

Další informace naleznete v tématu "Poskytnutí informací o síti" dále v tomto dokumentu.

* Průvodce identifikací v síti. Pokud je počítač připojen k síti, vyzve vás k identifikaci uživatelů, kteří budou počítač používat tento průvodce. Pokud označíte, že jste jediný uživatel vám přiřazena práva správce.
2.4 Poskytnutí informací o síti
======================================================================

Během nebo po procesu instalace je nutné připojit k pracovní skupině nebo doméně. Pokud nebudete pracovat v síti, zvolte připojit k pracovní skupině.

2.4.1 Připojení k pracovní skupině
----------------------------------------------------------------------
Pracovní skupina je jeden nebo více počítačů se stejným názvem pracovní skupiny (například síť "peer-to-peer „). Libovolný uživatel může připojit k pracovní skupině zadáním názvu pracovní skupiny - nepotřebujete zvláštní oprávnění připojit k pracovní skupině. Zadejte existující nebo nový název pracovní skupiny nebo použijte název pracovní skupiny nabídnutý Průvodce instalací systému Windows XP.

2.4.2 Připojení k doméně
----------------------------------------------------------------------

Účtu počítače identifikuje doména počítač a uživatelského účtu identifikuje počítač vás.

Doména je množina počítačů definovaná správcem sítě. Na rozdíl od pracovní skupiny, což lze provést sami, připojení k doméně vyžaduje oprávnění od správce sítě.

Během procesu instalace připojení k doméně, musíte mít účet počítače v doméně, které se chcete připojit. Pokud provádíte inovaci ze systému Windows NT používá Průvodce instalací systému Windows XP existující účet počítače. Jinak budete vyzváni k poskytnutí nového účtu počítače.

Před spuštěním Průvodce instalací systému Windows XP požádejte správce sítě o vytvoření účtu počítače. Nebo pokud máte příslušná oprávnění, můžete účet vytvořit během procesu instalace a připojit se k doméně. Připojení k doméně během procesu instalace je třeba zadat uživatelské jméno a heslo.

Poznámka: Pokud máte potíže s připojením k doméně během procesu instalace namísto toho připojit k pracovní skupině a doméně se připojte po dokončení instalace systému Windows XP Professional.

======================================================================
3.0 Úpravy instalace pomocí bezobslužném režimu
======================================================================

Přizpůsobte instalaci systému Windows XP Professional. Pomocí režimu bezobslužné instalace předem informace, že nemáte ručně zadat během procesu instalace.

Pomocí souboru odpovědí mohou správci sítě a zkušení uživatelé provést novou instalaci v bezobslužném režimu. V bezobslužném režimu bez zásahu uživatele je nutný během procesu instalace, protože soubor odpovědí obsahuje všechny informace, které vyžaduje Průvodce instalací systému Windows XP (včetně přijetí licenční smlouvy, název počítače a síťového adaptéru. Soubory odpovědí můžete rychle instalaci systému Windows XP Professional na více než jednom počítači.

Ukázkový soubor odpovědí Unattend.txt, je zahrnuta v složce i386 na disku CD-ROM Windows XP Professional. Pomocí souboru jako šablony můžete vytvořit vlastní soubor odpovědí přizpůsobení procesu instalace.

======================================================================
4.0 Spuštění systému Windows XP Professional
======================================================================

Po shromáždění požadovaných informací dokončí Průvodce instalací systému Windows XP instalaci. Počítač bude několikrát restartován a potom Windows XP Professional vyzve k přihlášení. Po přihlášení, pokud máte práva správce, aktivovat kopii systému Windows XP Professional, vytvořit uživatelské účty a znovu nakonfigurovat nastavení zadané během procesu instalace.

4.1 Přihlášení k systému Windows XP Professional
======================================================================

Při instalaci systému Windows XP Professional vyzve instalační program vytvořit uživatelský účet pro sami a jeden pro každou osobu, kdo pravidelně používá počítač, v kanceláře nebo domova.

Důležité: Pokud máte práva správce, můžete přiřadit oprávnění každému uživatelskému účtu. Můžete například určit, zda uživatel může nainstalovat software, prohlížet dokumenty ostatních uživatelů nebo síťové prostředky jako například tiskárny a servery pracují.

4.2 Vytvoření uživatelského účtu
======================================================================

Uživatelského účtu identifikuje uživatelské jméno a heslo, skupin jste členem, které síťové prostředky, máte přístup, a vaše osobní soubory a nastavení. Svůj uživatelský účet by měl mít každý, kdo pravidelně používá počítač. Uživatelský účet je identifikován uživatelským jménem a heslem. Oba tyto údaje uživatel zadává při přihlašování k počítači. Po přihlášení můžete vytvářet individuální uživatelské účty práva k počítači pomocí účtu správce.

>>>Vytvoření uživatelského účtu:

1. Přihlaste k počítači jako uživatel s právy správce.

2. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na položku Ovládací panely a pak klepněte na položku uživatelské účty.

3. Klepněte na tlačítko Přidat.

4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Pro.txt "Pokynů instalace této verze systému Windows XP"

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 286463 - Poslední kontrola: 12/06/2015 00:09:16 - Revize: 1.3

Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbinfo KB286463 KbMtcs
Váš názor