Obsah souboru Read1st.txt systému Windows XP

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:286647
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
**********************************************************************
"Read First – poznámky k verzi
na systém Windows XP
**********************************************************************

======================================================================
OBSAH
======================================================================

Další informace
======================================================================
1.0 Read Me First
======================================================================

Před instalací systému Windows XP vytiskněte a prostudujte si tento dokument důležité předinstalační informace týkající se této verze. Nejaktuálnější seznam podporovaného hardwaru naleznete v seznamu kompatibilního hardwaru na webovém serveru (http://www.microsoft.com/). Kromě toho vytiskněte a prostudujte následující soubory umístěné ve složce \docs v systému Windows XP kompaktní disk (CD):

* Instalační pokyny

* Poznámky k verzi (relnotes.htm), důležité kompatibility a postinstallation informace.

Nové funkce jsou podrobně popsány v v XP nápovědě a odborné. Nápověda a odborná pomoc, otevřete po dokončení instalace, klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na tlačítko Nápověda a podpora.


======================================================================
2.0 Systémové požadavky pro instalaci
======================================================================

Úplný seznam systémových požadavků naleznete pokyny instalace operačního systému odkaz v souboru readme.htm na disku CD-ROM Windows XP.


======================================================================
3.0 Předinstalace poznámky
======================================================================

Před instalaci systému Windows XP v počítači se přesvědčte, zda čtení této části. Tento oddíl obsahuje informace o problémech, které ovlivňují proces instalace. Pomocí této informace k provedení instalace můžete zajistit plynule pokračuje proces instalace a BEZE funguje správně.


3.1 Aktivace produktu Windows (WPA)
======================================================================

Produkty: Windows XP Home Edition, Windows XP Professional pouze

Pokud budete vyzváni k aktivaci instalace systému Windows XP pozdržet aktivace, dokud máte dokončené plánované upgrady nebo změny zaokrouhlit.na.text hardwaru počítače a jejich ovladače zařízení. Potřebujete jinak opětovnou aktivaci po provedení takové změny. ZAOKROUHLIT.na.text hardware nebo ovladače patří první instance zařízení jako jsou například video, síť (vyjma modemů), SCSI, pevné jednotky, CD-ROM/DVD a systémové paměti. Aktivace neovlivní USB nebo jiné vyměnitelné zařízení (například fotoaparáty a tiskárny).


3.2 Použití hesel
======================================================================


3.2.1 Heslo zálohování disků
----------------------------------------------------------------------

Produkty: Windows XP Home Edition, Windows XP Professional pouze

Pokud jste vytvořili záložní disk heslo pro předchozí verzi systému Windows, tento proces byl změněn. Znovu vytvořit záložní disk heslo pro systém Windows XP.


3.2.2 Omezení použití prázdného hesla
----------------------------------------------------------------------

Systém Windows XP obsahuje nové funkce výchozí zabezpečení, která pomáhá chránit uživatelů s prázdnými hesly před útoky prostřednictvím sítě. Uživatelé, kteří heslo nechrání jejich účty mohou přihlásit pouze konzole fyzického počítače: monitor, klávesnice a myši, který je fyzicky připojen k jejich počítači. Toto omezení se týká pouze místních uživatelských účtů, nikoli uživatelské účty domény.

Upozornění: Pokud počítač není fyzicky zabezpečeném umístění, měli byste přiřadit silná hesla pro všechny místní uživatelské účty. Umožňuje tak neučiníte kdokoli s fyzický přístup k počítači přihlásit pomocí uživatelského účtu, který nemá heslo. To je důležité zejména u přenosných počítačů všechny místní uživatelské účty by měl vždy obsahovat silná hesla.


3.3 Potíže S kompatibilitou softwaru
======================================================================


3.3.1 Message Queuing
----------------------------------------------------------------------

Produkty: Windows XP Home Edition pouze

Služba Message Queuing není podporován v Windows. Pokud provádíte inovaci ze systému Windows 95, Windows 98 nebo verze 1.0 MSMQ se systémem Windows ME, zvažte upgrade počítače na systém Windows XP Professional.
======================================================================
4.0 Autorská práva
======================================================================

Tento dokument obsahuje nebo jiné informace, které doplňují dokumentaci k systému Windows XP.

Informace v tomto dokumentu včetně adres URL a jiných odkazů na webové servery, podléhají změnám bez předchozího upozornění a jsou poskytovány pouze pro informační účely. Veškerá rizika vyplývající z použití nebo důsledků použití tohoto dokumentu spočívají na uživateli a společnost neposkytuje žádné záruky výslovně uvedené či mlčky předpokládané. Pokud není uvedeno jinak, příklady společností, organizací, produktů, osob a události použité jsou smyšlené a je určena nebo být vyvozovat žádné přidružení s jakoukoli skutečnou společností, organizace, produktu, osoby nebo událostí. Dodržování všech platných zákonů na ochranu autorských práv je zodpovědný uživatel. Bez omezení autorských práv, žádná část tohoto dokumentu může být reprodukována, uložena v zavedena do systému načítání nebo přenášeny nebo všechny prostředky (elektronický, mechanicky, fotokopiemi, záznamem nebo jinak) nebo pro jakékoli účely, bez výslovného písemného povolení společnost.

Společnost Microsoft může vlastnit patenty, patentové přihlášky, ochranné známky, autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví, kterým podléhá předmět tohoto dokumentu. Není-li výslovně uvedeno v písemné licenční smlouvě se společností Microsoft, poskytnutím tohoto dokumentu nedává žádnou licenci na tyto patenty, ochranné známky, autorská práva nebo jiné duševní vlastnictví.

(c) 2001 Microsoft Corporation. All Rights Reserved.

Microsoft, MS-DOS, Windows a Windows NT jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a jiných zemích.

Uvedené názvy dalších produktů nebo společností mohou být ochrannými známkami vlastníků těchto známek.


Readme.txt

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 286647 - Poslední kontrola: 01/12/2015 17:31:26 - Revize: 1.2

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

  • kbnosurvey kbarchive kbmt kbinfo KB286647 KbMtcs
Váš názor