WD2002: Vodoznak a objekty WordArt jsou vytištěn jako černý blok

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:286902
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Aplikace Microsoft Word 2000 verzi tohoto článku v tématu 289725.
Příznaky
Když tisknete dokument Microsoft Word a dokument obsahuje vodoznak nebo objekt WordArt, vodoznak nebo objekt WordArt je pravděpodobně plné černé bloku.
Příčina
Tomuto problému může dojít u následujících tiskáren v následujících operačních systémech:
 • HP LaserJet 4MV se systémem Windows 2000
 • HP LaserJet 4 + systému Microsoft Windows 98 (vodoznaku je příliš tmavý)
 • HP Color LaserJet 4500 s Microsoft Windows 98 nebo Microsoft Windows 2000
Problém nastane, pouze pokud je tiskárna nastavena do režimu rastrové a vodoznak je nastavena na hodnotu Poloprůhledný nebo průhlednost objektu WordArt je nastaven na hodnotu 50 %.
Jak potíže obejít
Chcete-li tento problém vyřešit, použijte jednu z následujících metod.

Metoda 1: Aktualizovat ovladač tiskárny

Obraťte se na výrobce tiskárny zjistit, zda je aktualizovaný ovladač k dispozici řešení tohoto problému. Informace o tom, jak kontaktovat výrobce tiskárny navštivte následující web společnosti Microsoft:

Metoda 2: Použití rastrový režim

Nastavení tiskárny grafický režim rastrová. Chcete-li změnit váš grafický režim tiskárny, použijte kroky, které jsou podobné následujícím (v závislosti na tiskárně jednotlivých):
 1. V aplikaci Word v nabídce soubor klepněte na příkaz Tisk.
 2. V okně dialogovém okně Tisk klepněte na tlačítko Vlastnosti.
 3. V dialogovém okně Vlastnosti tiskárny klepněte na kartu Možnosti.
 4. V seznamu Grafický režim vyberte rastr.

Metoda 3: Vymazat Poloprůhledný zaškrtávací políčko

Nepoužívejte možnost Poloprůhledná vodoznak. Chcete-li vložit vodoznak bez použití možnosti výchozí Poloprůhledná, postupujte takto:
 1. V nabídce Formát přejděte na pozadí a potom klepněte na příkaz Tištěný vodoznak.
 2. V dialogovém okně Tištěný vodoznak klepněte na příkaz vodoznak z textu.
 3. Klepnutím zrušte zaškrtnutí políčka Poloprůhledná a potom klepněte na tlačítko OK.

Metoda 4: Změňte průhlednosti v procentech

Nenastavujte formátu průhlednost objektu WordArt na 50 %. Chcete-li určit nastavení průhlednosti objektu WordArt a ji podle potřeby změnit, postupujte takto:
 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na objekt WordArt. Příkaz místní nabídky Formát objektu WordArt.
 2. V dialogovém okně Formát objektu WordArt Poznamenejte si nastavení v poli Průhlednost a v případě potřeby jej změňte.
 3. Klepněte na tlačítko OK.
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny na začátku tohoto článku.
Další informace
Produkty třetích stran popisované v tomto článku jsou vyráběny společnostmi nezávislými na společnosti Microsoft. Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu nebo spolehlivosti těchto produktů.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 286902 - Poslední kontrola: 02/28/2014 11:56:04 - Revize: 2.0

Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbbug kbnofix KB286902 KbMtcs
Váš názor