Při zaúčtování zálohové faktury v aplikaci Microsoft Dynamics NAV 2009 se zobrazí chybová zpráva "Částka musí být pozitivní v řádku finančního deníku"

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 2893954
Tento článek se týká aplikace Microsoft Dynamics NAV ve všech zemích a všechna národní prostředí jazyka.
Příznaky
Předpokládejme, že je nastavena možnost ceny včetně DPH a nejsou komprimované zálohové faktury v aplikaci Microsoft Dynamics NAV 2009. Při zaúčtování zálohové faktury, zobrazí se následující chybová zpráva:
Částka musí být pozitivní v řádku finančního deníku.
K tomuto problému dochází v následujících produktů:
 • Aplikace Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
 • Aplikace Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
Řešení

Informace o opravě hotfix

Podporovaná oprava hotfix je nyní k dispozici od společnosti Microsoft. Však je určena pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Použijte ji pouze u systémů, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud jste závažně tento problém, doporučujeme počkat na další aktualizaci service pack produktu Microsoft Dynamics NAV 2009 nebo další verze produktu Microsoft Dynamics NAV, která obsahuje tuto opravu hotfix.

Poznámka: Ve zvláštních případech poplatky, které jsou třeba obvykle zaplatit za telefonní hovory mohou být stornovány, jestliže pracovník technické podpory společnosti Microsoft Dynamics a souvisejících produktů Určuje, že konkrétní aktualizace odstraní váš problém. Výdaje na technickou podporu použije dalších otázek a problémů, které nelze vyřešit konkrétní aktualizací.Informace o instalaci

Společnost Microsoft poskytuje ukázky programování pouze pro ilustraci bez žádné záruky výslovně uvedené nebo odvozené. To zahrnuje, ale není omezen pouze na předpokládané záruky obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tento článek předpokládá, že jste obeznámeni s programovacím jazykem, který je předmětem ukázky a s nástroji, které slouží k vytvoření a ladění skriptu. Pracovníci podpory společnosti Microsoft mohou pomoci vysvětlit funkce určitého postupu, nemohou však následující příklady rozšířit o další funkce nebo vytvářet postupy podle vašich konkrétních požadavků.

Poznámka: Před instalací této opravy hotfix ověřte, že všichni uživatelé klienta Microsoft Navision odhlášeni systému. To zahrnuje uživatele klienta Microsoft Navision Application Services (NAS). Je třeba klienta pouze uživatel přihlášený při implementaci opravy hotfix.

Chcete-li implementovat tuto opravu hotfix, musí mít licenci vývojáře.

Doporučujeme, aby uživatelský účet v okně přihlášení systému Windows nebo v okně přihlášení databáze přidělí "SUPER" ID role. Pokud uživatelský účet nelze přiřadit ID role "SUPER", musíte ověřit, že uživatelský účet má následující oprávnění:
 • Změnit oprávnění pro objekt, který budete měnit.
 • Oprávnění ke spuštění pro System Object ID 5210 objekt a System Object ID 9015 objekt.

Poznámka: Nemáte práva k úložištím dat. Pokud nebudete provádět opravu dat.

Změny kódu

Poznámka: Vždy otestujte opravy kódu v kontrolovaném prostředí před instalací opravy v provozních počítačích.
Chcete-li vyřešit tento problém, postupujte takto:
 1. Změňte kód ve funkci AdjustPrepmtAmountLCY v Codeuint prodeje Post (80) takto:
  Existující kód 1
  ...TotalPrepmtAmount@1002 : ARRAY [2] OF Decimal;   BEGIN...
  Změněný kód 1
  ...TotalPrepmtAmount@1002 : ARRAY [2] OF Decimal;// Add the following line.    PricesInclVATRoundingAmount@1170000000 : ARRAY [2] OF Decimal;// End of the added line.   BEGIN...
  Existující kód 2
  ...TotalPrepmtAmount[1] += "Prepmt. Amount Inv. (LCY)";...
  Náhradní kód 2
  ...// Add the following lines.IF SalesHeader."Prices Including VAT" THEN         IF (("Prepayment %" <> 100) OR IsFinalInvoice) AND (DeductionFactor = 1) THEN BEGIN          PricesInclVATRoundingAmount[1] := TotalRoundingAmount[1];          PricesInclVATRoundingAmount[2] := TotalRoundingAmount[2];         END;// End of the added lines.         TotalPrepmtAmount[1] += "Prepmt. Amount Inv. (LCY)";...
  Existující kód 3
  ...UpdatePrepmtSalesLineWithRound(// Delete the following line.      PrepmtSalesLine,TotalRoundingAmount,TotalPrepmtAmount,TempPrepmtDeductLCYSalesLine.IsFinalInvoice);// End of the deleted line.    END;...
  Změněný kód 3
  ...UpdatePrepmtSalesLineWithRound(// Add the following lines.      PrepmtSalesLine,TotalRoundingAmount,TotalPrepmtAmount,      TempPrepmtDeductLCYSalesLine.IsFinalInvoice,PricesInclVATRoundingAmount);// End of the added lines.    END;...
 2. Změňte kód ve funkciUpdatePrepmtSalesLineWithRound v Codeuint theSales Post (80) takto:
  Existující kód 1
  ...// Delete the following line.LOCAL PROCEDURE UpdatePrepmtSalesLineWithRound@89(VAR PrepmtSalesLine@1002 : Record 37;TotalRoundingAmount@1001 : ARRAY [2] OF Decimal;TotalPrepmtAmount@1000 : ARRAY [2] OF Decimal;FinalInvoice@1170000000 : Boolean);// End of the deleted line.   VAR...
  Změněný kód 1
  ...// Add the following line.LOCAL PROCEDURE UpdatePrepmtSalesLineWithRound@89(VAR PrepmtSalesLine@1002 : Record 37;TotalRoundingAmount@1001 : ARRAY [2] OF Decimal;TotalPrepmtAmount@1000 : ARRAY [2] OF Decimal;FinalInvoice@1170000000 : Boolean;PricesInclVATRoundingAmount@1170000001 : ARRAY [2] OF Decimal);// End of the added line.   VAR...
  Existující kód 2
  ...// Delete the following line.IF (ABS(TotalRoundingAmount[2]) <= GLSetup."Amount Rounding Precision") OR FinalInvoice THEN BEGIN// End of the deleted line.      IF ("Prepayment %" = 100) AND ("Prepmt. Amount Inv. (LCY)" = 0) THEN...
  Náhradní kód 2
  ...// Add the following lines.IF (PricesInclVATRoundingAmount[1] <> 0) AND (TotalRoundingAmount[1] = 0) THEN BEGIN      Prepmt100PctVATRoundingAmt := 0;      PricesInclVATRoundingAmount[1] := 0;     END;     IF (ABS(TotalRoundingAmount[2]) <= GLSetup."Amount Rounding Precision") OR      (FinalInvoice AND (TotalRoundingAmount[1] = 0))     THEN BEGIN// End of the added lines.      IF ("Prepayment %" = 100) AND ("Prepmt. Amount Inv. (LCY)" = 0) THEN...
  Existující kód 3
  ...END;// Delete the following lines.     "Prepmt. VAT Amount Inv. (LCY)" := TotalRoundingAmount[2] + Prepmt100PctVATRoundingAmt;     NewAmountIncludingVAT := Amount + TotalPrepmtAmount[2] + TotalRoundingAmount[2];     Increment(TotalSalesLineLCY."Amount Including VAT","Amount Including VAT" - NewAmountIncludingVAT - Prepmt100PctVATRoundingAmt);// End of the deleted lines.     IF "Currency Code" = '' THEN...
  Změněný kód 3
  ...END;// Add the following lines.     IF (PricesInclVATRoundingAmount[2] <> 0) AND (TotalRoundingAmount[2] = 0) THEN BEGIN      Prepmt100PctVATRoundingAmt := 0;      PricesInclVATRoundingAmount[2] := 0;     END;     "Prepmt. VAT Amount Inv. (LCY)" := TotalRoundingAmount[2] + Prepmt100PctVATRoundingAmt;     NewAmountIncludingVAT := Amount + TotalPrepmtAmount[2] + TotalRoundingAmount[2];     IF (PricesInclVATRoundingAmount[1] = 0) AND (PricesInclVATRoundingAmount[2] = 0) THEN      Increment(TotalSalesLineLCY."Amount Including VAT","Amount Including VAT" - NewAmountIncludingVAT - Prepmt100PctVATRoundingAmt    );// End of the added lines.     IF "Currency Code" = '' THEN...
 3. Změňte kód ve funkci AdjustPrepmtAmountLCY v nák.-zaúčtování procedura (90) takto:
  Existující kód 1
  ...TotalPrepmtAmount@1003 : ARRAY [2] OF Decimal;   BEGIN...
  Změněný kód 1
  ...TotalPrepmtAmount@1003 : ARRAY [2] OF Decimal;// Add the following line.    PricesInclVATRoundingAmount@1170000000 : ARRAY [2] OF Decimal;// End of the added line.   BEGIN...
  Existující kód 2
  ...TotalPrepmtAmount[1] += "Prepmt. Amount Inv. (LCY)";...
  Náhradní kód 2
  ...// Add the following lines.        IF PurchHeader."Prices Including VAT" THEN         IF (("Prepayment %" <> 100) OR IsFinalInvoice) AND (DeductionFactor = 1) THEN BEGIN          PricesInclVATRoundingAmount[1] := TotalRoundingAmount[1];          PricesInclVATRoundingAmount[2] := TotalRoundingAmount[2];         END;// End of the added lines.         TotalPrepmtAmount[1] += "Prepmt. Amount Inv. (LCY)";...
  Existující kód 3
  ...// Delete the following line.UpdatePrepmtPurchLineWithRound(PrepmtPurchLine,TotalRoundingAmount,TotalPrepmtAmount);// End of the deleted line.    END;...
  Změněný kód 3
  ...// Add the following lines.UpdatePrepmtPurchLineWithRound(      PrepmtPurchLine,TotalRoundingAmount,TotalPrepmtAmount,      TempPrepmtDeductLCYPurchLine.IsFinalInvoice,PricesInclVATRoundingAmount);// End of the added lines.    END;...
 4. Změňte kód ve funkciUpdatePrepmtPurchLineWithRound v thePurch.-příspěvek procedura (90) takto:
  Existující kód 1
  ...// Delete the following line.LOCAL PROCEDURE UpdatePrepmtPurchLineWithRound@89(VAR PrepmtPurchLine@1002 : Record 39;TotalRoundingAmount@1001 : ARRAY [2] OF Decimal;TotalPrepmtAmount@1000 : ARRAY [2] OF Decimal);// End of the deleted line.   VAR...
  Změněný kód 1
  ...// Add the following line.LOCAL PROCEDURE UpdatePrepmtPurchLineWithRound@89(VAR PrepmtPurchLine@1002 : Record 39;TotalRoundingAmount@1001 : ARRAY [2] OF Decimal;TotalPrepmtAmount@1000 : ARRAY [2] OF Decimal;FinalInvoice@1170000001 : Boolean;PricesInclVATRoundingAmount@1170000000 : ARRAY [2] OF Decimal);// End of the added line.   VAR...
  Existující kód 2
  ...// Delete the following line.IF ABS(TotalRoundingAmount[2]) <= GLSetup."Amount Rounding Precision" THEN BEGIN// End of the deleted line.      IF ("Prepayment %" = 100) AND ("Prepmt. Amount Inv. (LCY)" = 0) THEN...
  Náhradní kód 2
  ...// Add the following lines.     IF (PricesInclVATRoundingAmount[1] <> 0) AND (TotalRoundingAmount[1] = 0) THEN BEGIN      Prepmt100PctVATRoundingAmt := 0;      PricesInclVATRoundingAmount[1] := 0;     END;     IF (ABS(TotalRoundingAmount[2]) <= GLSetup."Amount Rounding Precision") OR      (FinalInvoice AND (TotalRoundingAmount[1] = 0))     THEN BEGIN// End of the added lines.      IF ("Prepayment %" = 100) AND ("Prepmt. Amount Inv. (LCY)" = 0) THEN...
  Existující kód 3
  ...END;// Delete the following lines.     "Prepmt. VAT Amount Inv. (LCY)" := -(TotalRoundingAmount[2] + Prepmt100PctVATRoundingAmt);     NewAmountIncludingVAT := Amount - (TotalPrepmtAmount[2] + TotalRoundingAmount[2]);     Increment(      TotalPurchLineLCY."Amount Including VAT",-("Amount Including VAT" - NewAmountIncludingVAT + Prepmt100PctVATRoundingAmt));// End of the deleted lines.     IF "Currency Code" = '' THEN...
  Změněný kód 3
  ...END;// Add the following lines.     IF (PricesInclVATRoundingAmount[2] <> 0) AND (TotalRoundingAmount[2] = 0) THEN BEGIN      Prepmt100PctVATRoundingAmt := 0;      PricesInclVATRoundingAmount[2] := 0;     END;     "Prepmt. VAT Amount Inv. (LCY)" := -(TotalRoundingAmount[2] + Prepmt100PctVATRoundingAmt);     NewAmountIncludingVAT := Amount - (TotalPrepmtAmount[2] + TotalRoundingAmount[2]);     IF (PricesInclVATRoundingAmount[1] = 0) AND (PricesInclVATRoundingAmount[2] = 0) THEN      Increment(       TotalPurchLineLCY."Amount Including VAT",-("Amount Including VAT" - NewAmountIncludingVAT + Prepmt100PctVATRoundingAmt));// End of the added lnies.     IF "Currency Code" = '' THEN...

Předpoklady

Musí mít jednu z následujících produktů nainstalovali tuto opravu hotfix:
 • Aplikace Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
 • Aplikace Microsoft Dynamics NAV 2009 R2


Informace o odinstalaci

Tato oprava hotfix nelze odebrat.
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".
Poznámka: Toto je článek "Rychlé publikování" vytvářen přímo v rámci odborné pomoci společnosti Microsoft. Informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány tak, jak je v reakci na vznikající problémy. V důsledku rychlosti v jeho zpřístupnění materiály, mohou obsahovat typografické chyby a mohou být upraveny kdykoli bez předchozího upozornění. Viz Podmínky použití pro další úvahy.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 2893954 - Poslední kontrola: 08/09/2016 05:22:00 - Revize: 2.0

Microsoft Dynamics NAV 2009

 • kbqfe kbmbsmigrate kbmbscodefix kbsurveynew kberrmsg kbmt KB2893954 KbMtcs
Váš názor