Popis uživatelských profilů a informačních služeb v aplikaci Outlook

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Verzi tohoto článku pro aplikaci Microsoft Outlook 2000 naleznete pod číslem 195478.
Verzi tohoto článku pro aplikaci Microsoft Outlook 98 naleznete pod číslem 182159 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Verzi tohoto článku pro aplikaci Microsoft Outlook 97 naleznete pod číslem 162203 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Souhrn
Informační služby v aplikaci Microsoft Outlook umožňují řídit adresování a doručování zpráv. Rovněž umožňují řídit způsob ukládání zpráv a složek. Tento článek popisuje informační služby dostupné v aplikaci Outlook a způsob jejich přidání do uživatelského profilu.
Další informace

Uživatelské profily

Uživatelský profil je skupina nastavení, která určuje, jak je aplikace Outlook nastavená pro konkrétního uživatele. Uživatelský profil může například zahrnovat přístup do poštovní schránky serveru Microsoft Exchange Server a může v něm být určeno, že adresář aplikace Outlook se zobrazuje v dialogovém okně Adresář. Profil může zahrnovat libovolný počet informačních služeb.

Abyste mohli vytvořit profil, potřebujete některé další informace, které vám může poskytnout pouze poskytovatel služeb Internetu nebo správce systému. Mezi tyto informace patří název vašeho účtu, heslo a názvy serverů nutné k připojení k e-mailovému serveru. Tyto informace získáte od poskytovatele služeb Internetu nebo od správce systému.

Obecně vzato, potřebujete jen jeden uživatelský profil. Ale když je někdy třeba pracovat s jinou sadou informačních služeb, je vhodné vytvořit si pro používání těchto služeb další profil. Pokud jeden počítač používá více lidí, měl by mít každý z nich svůj profil s ohledem na důvěrnost osobních položek.

Nový uživatelský profil lze vytvořit tak, že existující uživatelský profil zkopírujete, přejmenujete a podle potřeby změníte. Můžete nastavit, aby se při spuštění aplikace Outlook načetl vždy stejný profil nebo aby se při každém spuštění aplikace Outlook zobrazil dotaz na výběr profilu.

Přidání uživatelského profilu

Uživatelský profil přidáte do počítače tímto způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Nastavení a klepněte na příkaz Ovládací panely.
 2. Poklepejte na panel Pošta.
 3. Klepněte na tlačítko Zobrazit profily.
 4. V dialogovém okně Pošta klepněte na tlačítko Přidat.
 5. Postupujte podle pokynů průvodce nastavením pošty.

Zobrazení výzvy k výběru uživatelského profilu

Máte-li v počítači nastaveno více profilů, můžete v aplikaci Outlook nastavit, aby se při spuštění aplikace vždy zobrazila výzva k výběru profilu. Postupujte takto:
 1. Ukončete aplikaci Outlook.
 2. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Nastavení a klepněte na příkaz Ovládací panely.
 3. Poklepejte na panel Pošta.
 4. Klepněte na tlačítko Zobrazit profily.
 5. Vyberte přepínač Nabídnout výběr profilu, klepněte na tlačítko Použít a pak klepněte na tlačítko OK.

Informační služby

Informační služby jsou nastavení, která umožňují odesílání, ukládání a doručování zpráv a určují, kam jsou ukládány adresy. Informační službu můžete použít, až když ji přidáte do svého uživatelského profilu.

V uživatelském profilu můžete mít více informačních služeb. V jednom profilu můžete mít například několik sad souborů osobních složek (PST) a můžete mít v profilu e-mail sítě Internet a zároveň server Exchange. V profilu však nelze vždy mít dvě stejné e-mailové služby, například nelze mít dvě služby serveru Exchange. Soubory osobních složek (PST) a e-mail sítě Internet jsou výjimky. Pokud služba, například služba serveru Exchange, v profilu nepovoluje duplicity, může se při pokusu přidat druhou kopii služby zobrazí tato chybová zpráva:
Aplikace Outlook může podporovat vždy jen jeden účet serveru Exchange a ten již je nastavený.
Můžete zadat umístění pro doručování příchozích zpráv, umístění osobního adresáře a používání souborů osobních složek vytvořených pomocí informačních služeb. Také se můžete pomocí informačních služeb připojit k dalším e-mailovým systémům. Váš uživatelský profil může například obsahovat dvě informační služby, službu serveru Exchange pro odesílání a doručování pošty a osobní adresář pro ukládání osobních distribučních seznamů.

Microsoft Exchange Server

Kompletní sada funkcí aplikace Outlook zahrnuje službu Exchange Server podporující ukládání zpráv na serveru, přenos zpráv a globální adresář. Aplikace Outlook v této konfiguraci nabízí rozšířené e-mailové funkce, skupinové plánování, správu osobních informací, průzkumník dokumentů a vlastní groupwarové aplikace.

POZNÁMKA: Služba serveru Exchange Server je dodávána s aplikací Outlook, je však třeba zvlášť získat licenci pro klientský přístup na server Exchange.

E-mail sítě Internet

Se službou E-mail sítě Internet pracuje aplikace Outlook jako e-mailový klient plně vybavený nejrůznějšímu funkcemi s integrovanou správou informací v počítači a průzkumníkem dokumentů aplikace Outlook. Zprávy jsou ukládány v místním počítači do souboru PST a je navázáno vzdálené připojení k poskytovateli služby e-mail sítě Internet, odkud jsou stahovány zprávy. E-mailové adresy je možné ukládat do složky Kontakty aplikace Outlook nebo do osobního adresáře.

Přidání informační služby

V aplikacích Microsoft Outlook 2002 nebo Microsoft Office Outlook 2003 přidáte informační službu do uživatelského profilu takto:
 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz E-mailové účty.
 2. Vyberte položku Přidat e-mailový účet a pak klepněte na tlačítko Další
 3. Vyberte příslušnou e-mailovou službu a přidejte k ní podle pokynů požadované informace.
Pokud vámi požadovaná služba není v seznamu, bude ji zřejmě třeba nainstalovat zvlášť.

V aplikaci Microsoft Office Outlook 2007 přidáte informační službu do uživatelského profilu takto:
 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Nastavení účtu.
 2. Na kartě E-mail klepněte na tlačítko Nový.

Další služby

Dále naleznete popis dalších informačních služeb.
Adresář aplikace Outlook
Adresář aplikace Outlook se vytváří z kontaktů ve složce Kontakty a obsahuje položku v poli E-mail nebo Faxové telefonní číslo. U každého kontaktu můžete mít několik e-mailových adres.

Aktualizujete-li kontakty ve složce Kontakty, je zároveň aktualizován i adresář aplikace Outlook. Složka Kontakty se zobrazuje jako samostatná položka adresáře aplikace Outlook.

Nová funkce aplikace Outlook umožňuje vytvářet z kontaktů distribuční seznamy. Otevřete složku Kontakty a pak v nabídce Akce klepněte na příkaz Nový distribuční seznam.
Osobní adresář
Osobní adresář je vhodný k ukládání osobních distribučních seznamů, které často používáte při adresování zpráv (například seznam členů sportovního týmu). Pokud používáte server Exchange, můžete do osobního adresáře také přidat adresu pro veřejnou složku. Soubory osobního adresáře mají příponu PAB a mohou být ukládány na disk.

POZNÁMKA: Možnost vytvořit distribuční seznam z kontaktů může znamenat, že třeba vůbec nebudete potřebovat osobní adresář.
Soubory osobních složek (PST)
Soubory osobních složek (PST) jsou složky vytvořené k ukládání zpráv na pevném disku nebo na jiném serveru. Hlavní soubor osobních složek (PST) přidáte do uživatelského profilu jako službu a určíte název souboru. Soubory osobních složek mají příponu PST.
ol2002 ol2003 OL2007
Propriétés

ID d'article : 289467 - Dernière mise à jour : 04/06/2007 13:35:15 - Révision : 2.0

Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

 • kbhowto KB289467
Commentaires