Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

POSTUPY: Odebrání souborů a složek pro obnovu aktualizací Service Pack v systému Windows

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.

OBSAH ÚLOHY

DŮLEŽITÉ: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Souhrn
Tento článek obsahuje pokyny a doporučená opatření pro bezpečné odstranění složky pro odinstalování aktualizace Service Pack ($NtServicePackUninstall$). Dále poskytuje rady pro přemístění složky ServicePackFiles při zachování funkčnosti ochrany souborů systému Windows a nových verzí souborů aktualizace Service Pack (které lze použít k přidání dalších součástí).

Po instalaci a otestování aktualizace Service Pack pro systém Windows 2000 můžete uvolnit místo na pevném disku místního počítače odstraněním nebo přemístěním složek aktualizace Service Pack.UPOZORNĚNÍ: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.
Chcete-li, můžete uvolnit místo na disku v místním systému odstraněním složky pro odinstalování aktualizace Service Pack (viz oddíl Odstranění složky pro odinstalování aktualizace Service Pack). Kromě toho lze přemístit složku ServicePackFiles na jinou jednotku nebo do centrálního sdíleného bodu v síti (viz oddíl Přemístění složky ServicePackFiles). Obě akce lze provést nezávisle na sobě.

Zpět na začátek

Odstranění složky pro odinstalování aktualizace Service Pack

POZNÁMKA: S odebráním možnosti odinstalování aktualizace Service Pack je třeba vyčkat, dokud se nepotvrdí, že již nebude třeba vrátit systém do stavu před instalací aktualizace Service Pack.

Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
268989 Upozornění před odinstalací aktualizace Service Pack 1 pro systém Windows 2000
Složka pro odinstalování aktualizace Service Pack je uložena jako skrytý soubor. Pokud ji nenajdete v následujícím adresáři, ujistěte se, zda jste povolili možnost Zobrazit skryté soubory a složky na kartě Zobrazit v okně Možnosti složky:
  1. Složku pro odinstalování aktualizace Service Pack Uninstall vyhledejte ve složce %Systemroot%\$NtServicePackUninstall$.
  2. Vyberte složku $NtServicePackUninstall$ a odstraňte ji.
  3. Chcete-li pro aktualizaci Service Pack odebrat možnost Odinstalovat z nabídky Přidat nebo odebrat programy, odstraňte následující klíč registru:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Windows 2000 Service Pack x
    kde x je číslo verze nainstalované aktualizace Service Pack.
Zpět na začátek

Poradce při potížích

Odstraníte-li složku ServicePackFiles, v případě poškození některého souboru aktualizace Service Pack nebude možné použít ochranu souborů systému Windows. Funkce ochrany souborů systému Windows vás nevyzve k určení alternativního umístění souboru ani neobnoví poškozený soubor.Odeberete-li složku ServicePackFiles a poté se pokusíte nainstalovat volitelné součásti (např. protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) nebo službu WINS (Windows Internet Name Service)), systém nebude moci automaticky nainstalovat verzi těchto souborů odpovídající nejnovější aktualizaci Service Pack. Při instalaci budete vyzváni k určení alternativního umístění souborů.

Chcete-li se vyvarovat obou těchto potenciálních problémů a úspěšně uvolnit místo na disku, postupujte podle pokynů pro trvalé nastavení adresáře alternativního umístění uvedených v následujícím článku znalostní báze:
271484 Po instalaci aktualizace Service Pack jsou do systému přidány soubory a složky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Zpět na začátek
Odkazy
Přemístění složky ServicePackFiles

Složka ServicePackFiles obsahuje aktualizované verze souborů systému Windows 2000 instalovaných v rámci aktualizace Service Pack. Tato složka se používá při instalaci nových součástí systému, aby bylo zaručeno použití nejnovější verze souborů. Stejnou složku využívá funkce ochrany souborů systému Windows k obnovování poškozených a chybějících verzí souborů aktualizace Service Pack.

Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
274215 Po změnách systému není nutné znovu nainstalovat aktualizaci Windows 2000 SP1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Zpět na začátek
Vlastnosti

ID článku: 290402 - Poslední kontrola: 12/06/2015 00:49:13 - Revize: 4.1

Microsoft Windows 2000 Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3

  • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbenv kbsetup kbproductlink KB290402
Váš názor