Informace pro správce týkající se funkcí zabezpečení e-mailu

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:290499
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Jako správce můžete přizpůsobit funkce zabezpečení v aplikaci Outlook 2002. Tento článek shrnuje tyto funkce určuje, jak je přizpůsobit a poskytuje odkazy na další dokumentaci.
Další informace

Souhrn funkcí zabezpečení

Funkce zabezpečení e-mailu aplikace Microsoft Outlook 2002 poskytují další úroveň ochrany proti nebezpečným e-mailových zpráv. Funkce zabezpečení, které jsou součástí aplikace Outlook 2002 lze rozdělit do následujících tří odlišných částí:
  • Blokování potenciálně nebezpečných příloh
  • Potvrzení programového přístupu k e-mailové adresy
  • Potvrzování automatického odesílání e-mailových zpráv
Další informace, jak aplikace Outlook vyžaduje potvrzení programového přístupu k e-mailové adresy a potvrzení o automaticky odesílány e-mailové zprávy, klepněte na následující číslo článku:
290498Použít doplněk třetí strany nebo vlastních řešení v aplikaci Outlook 2002 se zobrazí upozornění

Microsoft Office Resource Kit pro další informace o přizpůsobení funkcí zabezpečení e-mailu aplikace Outlook v tématech "Správa zabezpečení aplikace Outlook". Viz témata "Správa zabezpečení aplikace Outlook" v sadě Office Resource Kit naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Jak přizpůsobit nastavení zabezpečení

Scénář 1

Je třeba udělit určitým uživatelům Microsoft Exchange Server přístup na určitý typ souboru, který se běžně posílá v rámci společnosti.

Scénář 2

Můžete udělit jiným programům plný přístup k e-mailové adresy aplikace Outlook nebo e-mailové funkce Odeslat zprávu. Je například počítač, který automaticky odesílá e-mailové zprávy určitým uživatelům v určitý den nebo po pracovní době. Aby nemusela současné ručně povolit přístup můžete upravit umožní jinému programu získat přístup k e-mailové adresy získat přístup a automaticky odeslat e-mailové zprávy v aplikaci Outlook.

Konfigurace aplikace Outlook 2002 pro výše uvedené scénáře Exchange Server prostředí je nezbytné. Umožňuje přizpůsobit nastavení zabezpečení pro různé uživatele Exchange Server byla vyvinuta Outlook E-mail Security Administrator Package. Aplikace Outlook E-mail Security Administrator Package obsahuje dokument (Readme.doc) vysvětluje, jak lze upravit a použít vlastní nastavení zabezpečení aplikace Outlook. Můžete nainstalovat aplikaci Outlook E-mail Security Administrator Package (Admpack.exe) z jednoho z následujících umístění:
  • Z webu Microsoft Office Resource Kit. Chcete-li získat sadu Microsoft Office Resource Kit naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
  • Ze sady Microsoft Office XP Enterprise CD. Je umístěn v následující složce:

    \Ork\Files\Pfiles\Orktools\Ork10\Tools\Admpack

Poznámka: Součástí balíčku pro správce formulář s číslem sestavení 1802.4. Nové aplikace Outlook 2002 Security Administrator Package a Outlook 2003 Security Administrator Package obsahují formulář s číslem sestavení 1802.5. Pokud používáte aplikaci Outlook 2002 nebo 2003 aplikace Microsoft Office Outlook poštovní schránky serveru Microsoft Exchange 2000 nebo 2003 Microsoft Exchange Server poštovní schránky, musíte použít nový formulář (1802.5) ve veřejné složce nastavení zabezpečení. Používáte-li starý formulář (1802.4), správcem řízených nastavení replikovat klientů aplikace Outlook 2002 a Outlook 2003.

Poznámka: Outlook Security Settings folder musí být vždy k dispozici klientským počítačům. Programy využívající vlastní nastavení zabezpečení může obnovit výchozí nastavení zabezpečení Pokud složku nastavení zabezpečení aplikace Outlook k dispozici. Další informace naleznete v souboru Readme.doc, který je součástí balíčku pro správce.

Scénář 3

Je třeba udělit uživatelům přístup k Exchange Server určitý typ souboru, který je běžně odeslané nebo přijaté.

Je možné Konfigurace nastavení registru systému Microsoft Windows povolíte přístup uživatele k určité omezené typy souborů.
Zkontrolujte nastavení správce aktualizace checkadminsettings

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 290499 - Poslední kontrola: 12/06/2015 00:50:08 - Revize: 1.0

Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB290499 KbMtcs
Váš názor