Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Jak konfigurovat MSDTC v prostředí clusteru systému Windows 2000

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:290624
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Po instalaci Clusterová na Windows 2000 Advanced Server a nakonfigurovat Internetová informační služba (IIS) nebo SQL Server, může mít Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MSDTC) jako instance clusteru nainstalovat ručně. Ve výchozím nastavení systém Microsoft Windows instaluje v první skupině přechod abecedně objednané ve Správci clusterů obsahující prostředek adresy IP, prostředek disku a Network Name Resource MSDTC. Poznámka: Tento článek předpokládá clusteru má více než jednoho sdíleného disku.

Uživatelé serveru SQL musí používat článku následující konkrétní znalostní báze Knowledge Base SQL Server:
294209Opětovné sestavení nebo přesunutí MSDTC používá s převzetí služeb při selhání clusterovaný SQL Server
Další informace
Konfigurovat MSDTC v clusteru systému Windows 2000, postupujte takto.

Společnost Microsoft podporuje spuštění MSDTC na uzlech clusteru pouze jako prostředku využívajícího clustery. MSDTC spuštěn v samostatném režimu v clusteru není doporučené nebo podporované konfigurace. Pomocí MSDTC v jako prostředku bez clusterů v clusteru MSCS je problematický konfigurace, protože není k dispozici jejich synchronní transakce může být kopie a poškození dat může dojít v případě z clusteru převzetí služeb při selhání.
 1. Pokud skupina clusteru je první skupina ve Správci clusteru a nechcete nainstalovat MSDTC v této skupině, potom otevřete Správce clusteru na uzlu A a klepnutím vyberte skupinu clusteru.
 2. Ve Správci clusteru vytvořte skupinu s názvem Temp skupiny. Klepněte pravým tlačítkem myši na prostředek disku kvora, klepněte na tlačítko Změnit skupinu a klepněte na Skupinu Temp. Zobrazí se dialogové okno upozornění. Klepněte na tlačítko Ano zavřete upozornění a potom klepněte na tlačítko Ano v dialogovém okně Přesunout zdrojů.

  Poznámka: Ujistěte se před přesunutím prostředek disku Poznámka písmeno disku. Pokud chcete nainstalovat MSDTC ve skupině clusteru naleznete v kroku 7.
 3. Pokud máte jiných skupin ve Správci clusterů než ve kterém chcete nainstalovat MSDTC a mít tři zdroje obsahovat prostředek adresy IP, prostředek disku a Network Name Resource pak musíte také přesunout disku z určité skupiny do Skupiny Temp. Nyní je pouze jedna skupina vlevo ve Správci clusteru, který splňuje požadavky IP síťového názvu a disku. Je to, kde systém Windows nainstaluje MSDTC.
 4. Ukončete Správce clusteru.
 5. Příkazového řádku na uzlu A zadejte

  Comclust

  a stiskněte klávesu ENTER. Po dokončení Comclust program, vrátí příkaz MS-DOS.
 6. Nezavírejte příkaz MS-DOS. Přesunout do uzlu B.
 7. Zadejte příkazového řádku v uzlu B

  Comclust

  a stiskněte klávesu ENTER. Po dokončení Comclust program, vrátí příkaz MS-DOS.
 8. Nejprve zavřete příkazovém řádku uzlu B a potom zavřete příkazový řádek v uzlu A.
 9. Klepnutím vyberte Skupiny Temp, do které jste přesunuli disk kvora a dalších disků (krok 4) a potom přesuňte disky zpět jejich původní skupiny.
 10. Klepněte pravým tlačítkem myši na prostředek disku kvora, klepněte na tlačítko Změnit skupinu a klepněte na Skupinu clusteru. Zobrazí se dialogové okno upozornění. Klepněte na tlačítko Ano zavřete upozornění a potom klepněte na tlačítko Ano v dialogovém okně Přesunout zdrojů.
 11. Klepnutím vyberte webu nebo skupiny serveru SQL.
 12. Přepněte instanci MSDTC do režimu online.
 13. Přesunutí webu nebo skupiny SQL Server do uzlu B a zpět a otestujte, zda MSDTC správně nakonfigurováno v obou uzlech. Měli byste mít aktivní instance MSDTC webu nebo skupiny serveru SQL.
Odkazy
Další informace o konfiguraci MSDTC clusteru Windows Server 2003 klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
301600Jak nakonfigurovat nástroj MS DTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) na clusteru Windows Server 2003
IIS 5 iis5 selhat selhání

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 290624 - Poslední kontrola: 02/28/2014 11:57:35 - Revize: 4.2

Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP1, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP2, Microsoft Internet Information Services 5.0, Microsoft Cluster Server 1.1, Microsoft SQL Server 7.0 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbsql2005cluster kbinfo KB290624 KbMtcs
Váš názor