Použití Pomocníka pro funkci Mimo kancelář v aplikaci Outlook

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Souhrn
Tento článek popisuje použití funkcí Automatické odpovědi (mimo kancelář) a Pomocník pro funkci Mimo kancelář.

Poznámka: Tyto funkce jsou k dispozici pouze pro účet serveru Exchange, který je využíván řadou organizací. Domácí uživatelé obvykle nemají účet serveru Exchange k dispozici. Chcete-li povolit funkci Automatické odpovědi pro jiný účet než účet serveru Exchange, přejděte k následující části: Povolení funkce Automatické odpovědi pro jiný účet než účet serveru Exchange.

Jak zapnout funkci Automatické odpovědi (Mimo kancelář) nebo funkci Pomocník pro funkci Mimo kancelář

Microsoft Office Outlook 2013 a 2010

 1. Klikněte na kartu Soubor a pak v nabídce klikněte na příkaz Informace. 2. Klikněte na položku Automatické odpovědi (Mimo kancelář).


  Poznámka: Pokud se tato možnost nezobrazí, nepoužíváte účet serveru Exchange. Přejděte k následující části: Povolení funkce Automatické odpovědi pro jiný účet než účet serveru Exchange.
 3. V dialogovém okně Automatické odpovědi zaškrtněte políčko Odesílat automatické odpovědi.
 4. Pokud chcete zadat určitý datový a časový interval, zaškrtněte políčko Odesílat pouze během tohoto časového intervalu. Potom nastavte možnosti Počáteční čas a Koncový čas.
 5. Na kartě Uvnitř organizace zadejte zprávu, kterou chcete odesílat v rámci vaší organizace, a na kartě Mimo organizaci zadejte zprávu, kterou chcete odeslat mimo vaši organizaci.
 6. Klikněte na tlačítko OK.
 7. Pokud jste v kroku 4 vybrali možnost Odesílat pouze během tohoto časového intervalu, funkce Automatické odpovědi (Mimo kancelář) bude spuštěna do okamžiku, než je dosaženo data a času nastaveného možností Koncový čas v kroku 5.
  V opačném případě bude funkce Automatické odpovědi (Mimo kancelář) spuštěna do doby, než zopakujete krok 1 a vyberete možnost Neodesílat automatické odpovědi.

Microsoft Office Outlook 2007

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Pomocník pro funkci Mimo kancelář.

 2. V dialogovém okně Pomocník pro funkci Mimo kancelář zaškrtněte políčko Odesílat automatické odpovědi Mimo kancelář.
 3. Pokud chcete zadat určitý datový a časový interval, zaškrtněte políčko Odesílat pouze během tohoto časového intervalu. Potom nastavte možnosti Počáteční čas a Koncový čas.
 4. Na kartě Uvnitř organizace zadejte zprávu, kterou chcete odesílat v rámci vaší organizace, a na kartě Mimo organizaci zadejte zprávu, kterou chcete odeslat mimo vaši organizaci.
 5. Klikněte na tlačítko OK.
 6. Pokud jste v kroku 4 vybrali možnost Odesílat pouze během tohoto časového intervalu, funkce Pomocník pro funkci Mimo kancelář bude spuštěna do okamžiku, než je dosaženo data a času nastaveného možností Koncový čas v kroku 5.
  V opačném případě bude funkce Pomocník pro funkci Mimo kancelář spuštěna do doby, než zopakujete krok 1 a vyberete možnost Neodesílat automatické odpovědi Mimo kancelář.

Microsoft Office Outlook 2003

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Pomocník pro funkci Mimo kancelář.

 2. V dialogovém okně Pomocník pro funkci Mimo kancelář klepněte na přepínač Nyní jsem mimo kancelář.
 3. Do pole Automaticky odpovědět každému odesílateli jen jednou tímto textem vložte zprávu, která má být odeslána v době vaší nepřítomnosti.
 4. Klikněte na tlačítko OK.
 5. V opačném případě bude funkce Pomocník pro funkci Mimo kancelář spuštěna do doby, než zopakujete krok 1 a vyberete možnost Nyní jsem v kanceláři.
Povolení funkce Automatické odpovědi pro jiný účet než účet serveru Exchange

Funkce Automatické odpovědi (Mimo kancelář) nebo Pomocník pro funkci Mimo kancelář není k dispozici u jiných účtů, jako jsou například účty Outlook.com (dříve Hotmail), POP3, IMAP.

Můžete však zkombinovat e-mailovou šablonu aplikace Outlook s pravidly aplikace Outlook a funkci Automatické odpovědi (Mimo kancelář) nasimulovat. Další informace naleznete v následujících článcích:

Další informace

Jak určit, zda používáte účet serveru Exchange

Outlook 2013, Outlook 2010 a Outlook 2007

Zkontrolujte stavový řádek aplikace Outlook. Pokud používáte účet serveru Exchange, je na stavovém řádku zobrazen text Připojeno k serveru Microsoft Exchange.Outlook 2003

V nabídce Nástroje klikněte na položku E-mailové účty, klikněte na položku Zobrazit nebo změnit existující e-mailové účty a pak ověřte typ účtu, který používáte.
Správa e-mailových zpráv pomocí pravidel
Outlook 2013 a Outlook 2010: Správa zpráv pomocí pravidel

Outlook 2007: Správa zpráv pomocí pravidel

Outlook 2003: Správa zpráv pomocí pravidel

Out of Office Assistant Automatic Replies Outlook 2003 2007 2010 2013
Vlastnosti

ID článku: 290846 - Poslední kontrola: 11/10/2015 14:54:00 - Revize: 8.0

Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003

 • kbhowto kbcip KB290846
Váš názor