Při spuštění makra v aplikaci Word 2003 nebo Word 2002 se zobrazí chybová zpráva, že makra zakázána

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Při otevření dokumentu obsahujícího makra nemusíte být vyzváni k povolení čí zakázání maker. Při pokusu o spuštění makra se může zobrazit následující zpráva:
Makra jsou v projektu zakázána. Postup povolení maker najdete v online nápovědě nebo dokumentaci hostitelské aplikace.
Příčina
Úroveň zabezpečení maker je nastavena na možnost Vysoká. Kvůli historii virů v makrech je úroveň zabezpečení Vysoká nastavena jako výchozí.
Jak potíže obejít
Chcete-li toto chování obejít, zavřete dokument a změňte úroveň zabezpečení maker na možnost Střední. Postupujte takto:
  1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti a na kartě Zabezpečení klepněte na tlačítko Zabezpečení maker.
  2. Na kartě Úroveň zabezpečení klepnutím vyberte přepínač Střední a potom klepněte na tlačítko OK.
  3. Ukončete aplikaci Word klepnutím na příkaz Konec v nabídce Soubor.

    POZNÁMKA: Ačkoli se nezobrazí žádná výzva k restartování, je nutné ukončit a znovu spustit aplikaci Microsoft Word, aby se změny projevily.
Toto nastaví úroveň zabezpečení na možnost Střední. Při opětovném otevření dokumentu budete vyzváni k povolení či zakázáni maker.
prb wd2002 wd2003
Vlastnosti

ID článku: 290949 - Poslední kontrola: 12/06/2015 01:00:08 - Revize: 3.0

Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbsecurity kbmacro kbprb KB290949
Váš názor