Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Číslování kapitol, dodatků a stránek v dokumentech obsahujících nadpisy kapitol i dodatků v aplikaci Word

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu


Verzi tohoto článku pro aplikaci Microsoft Word 97 naleznete v článku 196962.
Verzi tohoto článku pro aplikaci Microsoft Word 2000 naleznete v článku 212173.

OBSAH ÚLOHY

Souhrn
Tento článek popisuje několik různých druhů číslování, které lze použít v dokumentech obsahujících nadpisy kapitol i dodatků.

Aplikace Microsoft Word nepodporuje více schémat pro číslovaní nadpisů v jednom dokumentu nebo v hlavním dokumentu. Pokud pracujete s dokumenty, které obsahují zároveň nadpisy kapitol a dodatků, pro nadpisy nelze použít stejnou úroveň stylu nadpisu.

back to the top

Příklad 1: Nadpisy kapitol a dodatků

Pokud vytváříte dokument, který obsahuje zároveň nadpisy kapitol a dodatků, můžete použít různé úrovně stylu nadpisu pro docílení různého formátování čísel v každé sekci. Například chcete-li definovat schéma číslování nadpisů kapitol a dodatků tak, aby se podobalo následujícímu:
Kapitola jedna: Toto je název první kapitoly

Kapitola dvě: Toto je název druhé kapitoly

Dodatek A: Toto je název prvního dodatku

Dodatek B: Toto je název druhého dodatku
postupujte takto:
 1. V nabídce Formát klepněte na příkaz Odrážky a číslování a potom klepněte na kartu Víceúrovňové.

  Poznámka: V aplikaci Microsoft Office Word 2007 a Word 2010 klikněte na tlačítko Víceúrovňový seznam na kartě Domů.
 2. Vyberte jeden ze stylů, například Kapitola 1 (poslední možnost). Klepněte na tlačítko Vlastní.

  Poznámka: V aplikaci Word 2007 a Word 2010 klikněte na tlačítko Definovat nový víceúrovňový seznam.
 3. V seznamu Úroveň klepněte na číslo 7.
 4. Do pole Formát číslování zadejte Dodatek a potom stiskněte MEZERNÍK pro vložení mezery za slovem „Dodatek“.
 5. V rozevíracím seznamu Styl číslování klepněte na položku A, B, C, ....

  POZNÁMKA: V poli Formát číslování by se mělo zobrazit Dodatek A se zvýrazněným písmenem A.
 6. V poli Formát číslování zadejte mezeru po „Dodatek A“.
 7. Klepněte na tlačítko Více.
 8. Rozevíracím seznamu Propojit úroveň na styl klepněte na položku Nadpis 7 a potom klepněte na tlačítko OK.
Nyní můžete použít styl Nadpis 1 pro všechny odstavce, které jsou nadpisy kapitol, a styl Nadpis 7 pro všechny odstavce, které jsou nadpisy dodatků.

POZNÁMKA: Styly nadpisů jsou předdefinovány s určitými atributy odstavce a formátování znaků. Může být třeba změnit tyto styly, abyste dosáhli zamýšleného vzhledu. Použijte příkaz Styl v nabídce Formát.

back to the top

Příklad 2: Vložení čísel stránek pro kapitoly a dodatky

Chcete-li vložit čísla stránek ve stylu „1-1, A-1“, který bude fungovat s těmito styly nadpisů, postupujte takto:
 1. Zkontrolujte, zda dokument obsahuje nějaký typ ukončení oddílu. Typ ukončení oddílu je obvykle Další stránka. Použijte ukončení oddílu k oddělení hlavního dokumentu od dodatku. Pokud v dokumentu není ukončení oddílu, přesuňte kurzor do prázdné oblasti nad dodatkem a postupujte takto:
  1. V nabídce Vložit klepněte na příkaz Konec.
  2. V dialogovém okně Konec nebo zalomení pod položkou Typy konců oddílu klepněte na přepínač Na další stránce a potom klepněte na tlačítko OK.
  Poznámka: V aplikaci Word 2007 a Word 2010 klikněte na kartě Vložit na tlačítko Konec stránky.
 2. Naformátujte čísla stránek, aby zahrnovala čísla kapitol. Postupujte takto:
  1. Přesuňte kurzor na stránku, která obsahuje nadpis první kapitoly.
  2. V nabídce Vložit klepněte na příkaz Čísla stránek.

   Poznámka: V aplikaci Word 2007 a Word 2010 klikněte na kartě Vložit na tlačítko Číslo stránky.
  3. Vyberte zamýšlené umístění pro číslo stránky pomocí možností v dialogovém okně Čísla stránek. Klepněte na tlačítko Formát.

   Poznámka: V aplikaci Word 2007 a Word 2010 klikněte na příkaz Formát – číslování stránek.
  4. Klepnutím zaškrtněte políčko Včetně čísla kapitoly.
  5. V rozevíracím seznamu Kapitola začíná stylem klepněte na položku Nadpis 1 a potom klepněte na tlačítko OK.
  6. V dialogovém okně Čísla stránek klepněte na tlačítko OK.
 3. Chcete-li naformátovat čísla stránek, aby zahrnovala číslování dodatků, postupujte takto:
  1. Přesuňte kurzor na stránku, která obsahuje nadpis prvního dodatku.
  2. V nabídce Vložit klepněte na příkaz Čísla stránek.

   Poznámka: V aplikaci Word 2007 a Word 2010 klikněte na kartě Vložit na tlačítko Číslo stránky.
  3. Vyberte zamýšlené umístění pro číslo stránky pomocí možností v dialogovém okně Čísla stránek. Klikněte na tlačítko Formát.

   Poznámka: V aplikaci Word 2007 a Word 2010 klikněte na příkaz Formát – číslování stránek.
  4. Klepnutím zaškrtněte políčko Včetně čísla kapitoly.
  5. Rozevíracím seznamu Kapitola začíná stylem klepněte na položku Nadpis 7.
  6. Ve skupinovém rámečku Číslování stránek klepněte na přepínač Začít od a potom klepněte na číslo 1, takže každá kapitola nebo oddíl budou začínat číslem 1.
  7. Klepněte dvakrát na tlačítko OK. Vrátíte se zpět do dokumentu.
back to the top

Příklad 3: Vytvoření vlastního obsahu

Chcete-li vytvořit obsah, který bude zahrnovat kapitoly i dodatky a který zároveň používá definovaný styl číslování stránek, postupujte takto:
 1. Umístěte kurzor tam, kam chcete umístit obsah.
 2. V nabídce Vložit přejděte na podnabídku Odkaz a pak klepněte na příkaz Rejstřík a seznamy.

  Poznámka: V aplikaci Word 2007 a Word 2010 klikněte na kartě Odkazy na tlačítko Obsah a potom klikněte na příkaz Vložit obsah.
 3. Klepněte na kartu Obsah.
 4. Klepněte na tlačítko Možnosti.
 5. V polích Úroveň obsahu zadejte 1 do textového pole napravo od položky Nadpis 7.

  Tak se nakonfiguruje v aplikaci Word, aby Nadpis 7 byl považován v obsahu za úroveň 1.
 6. Klepněte na tlačítko OK.
 7. V dialogovém okně Rejstřík a seznamy klepněte na tlačítko OK.
back to the top
WD2010 wd2002 wd2003 wd2007 OfficeKBHowTo start renumber incorrect number style different initial reset inf
Vlastnosti

ID článku: 290953 - Poslední kontrola: 04/26/2013 17:33:00 - Revize: 4.0

Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbexpertisebeginner kbhowtomaster kbnumbering KB290953
Váš názor
&t=">