Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Postup převodu textu na čísla v aplikaci Excel

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Souhrn
Tento článek s podrobnými pokyny popisuje, jak převádět buňky obsahující text na buňky obsahující čísla.

Když importujete soubor, který byl vytvořen v jiném programu (například dBASE nebo Lotus 1-2-3) či stažen ze sálového počítače, aplikace Microsoft Excel může některá čísla rozpoznat jako text.  

Toto způsobuje, že funkce jako SUMA a PRŮMĚR ignorují hodnoty v těchto buňkách. Tyto textové řetězce mohou obsahovat vedle čísel, která chcete převést, i další text.

Převod textu na čísla

Chcete-li převést text na čísla v listu, použijte jakoukoli z metod popsaných dále v tomto článku (metody 1 až 7).

Poznámka: Každá z těchto metod předpokládá, že již bylo změněno formátování buněk na Obecné. Postupujte následujícím způsobem:
 1. V aplikaci Excel 2003 klikněte v nabídce Formát na příkaz Buňky. V aplikaci Excel 2007 nebo novější klikněte na šipku v pravé dolní části oddílu Písmo na pásu karet. Zobrazí se dialogové okno Formátovat buňky.
 2. Na kartě Číslo vyberte v seznamu Kategorie možnost Obecné a potom klepněte na tlačítko OK.

Metoda 1: Požijte tlačítko chyby

Pokud buňky, ve kterých jsou čísla zobrazena jako text, obsahují indikátor chyby v levém horním rohu, postupujte takto:
 1. Klepněte na buňku, která obsahuje indikátor chyby.
 2. Klepněte na tlačítko chyby zobrazené vedle buňky a poté v místní nabídce klepněte na příkaz Převést na číslo.

Metoda 2: Zadejte znovu hodnoty do buněk

Chcete-li zadat znovu hodnoty do buněk, postupujte takto.
 1. V nabídce Formát klepněte na příkaz Buňky a potom klepněte na kartu Číslo, abyste změnili formát buněk.
 2. Zadejte znovu příslušná čísla.


Metoda 3: Proveďte úpravy přímo v buňce

Chcete-li provést úpravy přímo v buňce, postupujte takto:

Excel 2003

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti.
 2. Na kartě Úpravy zkontrolujte, zda je zaškrtnuté políčko Úpravy přímo v buňce. Klepněte na tlačítko OK.
 3. Poklepejte na buňku, kterou chcete formátovat, a stiskněte klávesu ENTER.
 4. Klikněte na tlačítko chyby zobrazené vedle buňky a poté v místní nabídce klikněte na příkaz Převést na číslo.

Excel 2007

 1. Klikněte na tlačítko Office, na položku Možnosti aplikace Excel a pak na položku Upřesnit.
 2. V části Úpravy zkontrolujte, zda je zaškrtnuté políčko Umožnit úpravy přímo v buňce. Klikněte na tlačítko OK.
 3. Dvakrát klikněte na buňku, kterou chcete formátovat, a stiskněte klávesu ENTER.
 4. Klikněte na tlačítko chyby zobrazené vedle buňky a poté v místní nabídce klikněte na příkaz Převést na číslo.

Excel 2010


 1. Na kartě Soubor klikněte na příkaz Možnosti aplikace Excel a pak klikněte na položku Upřesnit.
 2. V části Úpravy zkontrolujte, zda je zaškrtnuté políčko Umožnit úpravy přímo v buňce. Klikněte na tlačítko OK.
 3. Dvakrát klikněte na buňku, kterou chcete formátovat, a stiskněte klávesu ENTER.
 4. Klikněte na tlačítko chyby zobrazené vedle buňky a poté v místní nabídce klikněte na příkaz Převést na číslo.

Metoda 4: Použijte příkaz Vložit jinak

Chcete-li použít příkaz Vložit jinak, postupujte takto:
 1. Do jakékoli prázdné buňky zadejte hodnotu 1.
 2. Ověřte, zda buňka, do níž jste zadali hodnotu 1, je naformátována jako číslo.
 3. Vyberte buňku, do které jste zadali číslo 1, klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Kopírovat.
 4. Vyberte buňky obsahující hodnoty, které chcete převést na čísla.
 5. Klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Vložit jinak.
 6. Ve skupině Operace klikněte na přepínač Násobit a potom klikněte na tlačítko OK.
Zpět na začátek Zpět na začátek

Metoda 5: Odeberte skryté znaky a mezery

Tato metoda funguje nejlépe, pokud jsou data uspořádána v jedné řadě či sloupci. Tato metoda využívá funkci PROČISTIT a také funkci VYČISTIT k odebrání dodatečných mezer a netisknutelných znaků, které mohly být naimportovány se souborem. Následující příklad předpokládá, že data jsou ve sloupci A a začínají v řadě 1 ($A$1). Chcete-li použít tento příklad, postupujte takto:
 1. Vložte sloupec napravo od sloupce A. Provedete to tak, že pravým tlačítkem myši kliknete na záhlaví sloupce B a pak kliknete na příkaz Vložit.
 2. Do první buňky vloženého sloupce (B1) zadejte následující:
  $B$1:  =HODNOTA(PROČISTIT(VYČISTIT(A1)))					
 3. Ve sloupci B označte všechny buňky napravo od buněk, které obsahují data ve sloupci A.
 4. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Vyplnit a pak klepněte na příkaz Dolů.

  Nový sloupec obsahuje hodnoty textu ze sloupce A.
 5. Mějte označenou stále stejnou oblast a v nabídce Úpravy klepněte na příkaz Kopírovat. (V aplikaci Excel 2007 nebo novější klikněte na ikonu Kopírovat na pásu karet.)
 6. Vyberte buňku A1. V aplikaci Excel 2003 nebo novější klikněte v nabídce Úpravy na příkaz Vložit jinak. V aplikaci Excel 2007 nebo novější klikněte na šipku dolů pod položkou Vložit na pásu karet a klikněte na položku Vložit jinak. Ve skupinovém rámečku Vložit klepněte na přepínač Hodnoty a potvrďte klepnutím na tlačítko OK. Nyní budou převedené hodnoty zase zpátky na vrcholu sloupce A.
 7. Odstraňte sloupec B klepnutím na nabídku Úpravy a na příkaz Odstranit.
Text, který byl ve sloupci A, je teď v číselném formátu.

Poznámka: Tato metoda nemusí odebrat veškeré netisknutelné a prázdné znaky. Například prázdný znak Chr$(160) nebude odebrán.

Metoda 6: Použijte proceduru jazyka Visual Basic for Applications

Společnost Microsoft poskytuje ukázky programování pouze pro ilustraci, bez jakékoli záruky výslovně uvedené nebo odvozené, včetně, bez omezení, odvozených záruk vztahujících se k obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tento článek předpokládá, že uživatel je obeznámený s programovacím jazykem, který je předmětem ukázky, a s nástroji použitými pro vytvoření a ladění skriptu. Pracovníci odborné pomoci společnosti Microsoft mohou vysvětlit funkce určitého postupu, nemohou však následující příklady rozšířit o další funkce nebo konstrukce podle konkrétních požadavků uživatele.  

Vytvořte makro jazyka Visual Basic pro Aplikace, které znovu vloží čísla do vybraných buněk či do oblasti buněk. Postupujte následujícím způsobem:

1. Stisknutím kombinace kláves ALT+F11 spusťte aplikaci Visual Basic Editor.

2. V nabídce Insert (Vložit) klikněte na příkaz Module (Modul).

3. Do nového modulu zadejte následující kód:

Sub Enter_Values()

 For Each xCell In Selection

 Selection.NumberFormat = "0.00" 'Poznámka: Hodnota 0.00 určuje počet desetinných míst. 

 xCell.Value = xCell.Value

 Next xCell

End Sub


4. Stisknutím kombinace kláves ALT+F11 přepněte zpět do aplikace Excel.

5. Pokud jste již tak neučinili, označte buňky, které chcete převést.

6. V aplikaci Excel 2003 přejděte v nabídce Nástroje na příkaz Makro a poté klikněte na příkaz Makra. V seznamu Název makra klikněte na položku Enter_Values a pak klikněte na tlačítko Spustit.

V aplikaci Excel 2007 nebo novější klikněte v nabídce Vývojář na položku Makra. V seznamu Název makra klikněte na položku Enter_Values a pak klikněte na tlačítko Spustit.

Metoda 7: Použijte příkaz Text do sloupců

Tato metoda funguje nejlépe, pokud jsou data zarovnána do jednoho sloupce. Následující příklad předpokládá, že data jsou ve sloupci A a začínají v řadě 1 ($A$1). Chcete-li použít tento příklad, postupujte takto:
 1. Vyberte jeden sloupec buněk obsahujících daný text.
 2. V nabídce nebo pásu karet Data klikněte na příkaz Text do sloupců.
 3. Ve skupinovém rámečku Typ zdrojových dat klepněte na přepínač Oddělovač a klepněte na tlačítko Další.
 4. Ve skupinovém rámečku Oddělovače zaškrtněte políčko Tabulátor a klepněte na tlačítko Další.
 5. Ve skupinovém rámečku Formát dat ve sloupcích klepněte na přepínač Obecný.
 6. Klepněte na tlačítko Upřesnit a zadejte nastavení Oddělovač desetinných míst a Oddělovač tisíců. Klepněte na tlačítko OK.
 7. Klepněte na tlačítko Dokončit.
POZNÁMKA: Formátování bude i nadále zobrazovat text, ale typ byl změněn na číslo, takže vzorce rozpoznají tuto hodnotu jako číslo.

Odkazy
Další informace o formátování buněk zobrazíte klepnutím na příkaz Nápověda pro aplikaci Microsoft Excel v nabídce Nápověda, zadáním textu formátovat buňky do pole v Pomocníkovi Office nebo v Průvodci odpověďmi a klepnutím na tlačítko Hledat. Vyhledají se příslušná témata.
Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.
Zpět na začátek
prb  xl2003 xl2007 xl2010
Vlastnosti

ID článku: 291047 - Poslední kontrola: 11/29/2013 21:37:00 - Revize: 5.0

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2010

 • kbhowto kbconversion KB291047
Váš názor
did=1&t=">