Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Použití ovládacích prvků formulářů v listu aplikace Excel

Souhrn
Aplikace Microsoft Excel poskytuje několik ovládacích prvků pro listy dialogu, které jsou vhodné pro výběr položek ze seznamu. Mezi tyto ovládací prvky patří seznamy, pole se seznamem, číselníky a posuvníky.

Další informace o ovládacích prvků formulářů v aplikaci Excel naleznete v článku Přehled formulářů, ovládacích prvků formulářů a ovládacích prvků ActiveX v listu.
Další informace
Následující metody ukazují postup při použití seznamů, polí se seznamem, číselníků a posuvníků. Příklady používají stejný seznam, odkaz na buňku a stejnou funkci Index.

Povolení karty Vývojář

Chcete-li ovládací prvky formulářů používat v aplikaci Excel 2010, je třeba povolit kartu Vývojář. Postupujte takto:
 1. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Možnosti.

 2. V levém podokně vyberte možnost Přizpůsobit pás karet.

 3. Zaškrtněte políčko Vývojář v části Hlavní karty napravo a pak klikněte na tlačítko OK.
Chcete-li ovládací prvky formulářů používat v aplikaci Excel 2007, je třeba povolit kartu Vývojář. Postupujte takto:
 1. Klepněte na Tlačítko Office a potom na tlačítko Možnosti aplikace Excel.

 2. Klikněte na položku Oblíbené, zaškrtněte políčko Zobrazit na pásu kartu Vývojář a potom klikněte na tlačítko OK.

Nastavení seznamu, odkazu na buňku a funkce Index

 1. V novém listu do oblasti H1:H20 zadejte následující položky:
     H1 : Roller Skates   H2 : VCR   H3 : Desk   H4 : Mug   H5 : Car   H6 : Washing Machine   H7 : Rocket Launcher   H8 : Bike   H9 : Phone   H10: Candle   H11: Candy   H12: Speakers   H13: Dress   H14: Blanket   H15: Dryer   H16: Guitar   H17: Dryer   H18: Tool Set   H19: VCR   H20: Hard Disk					
 2. Do buňky A1 zadejte tento vzorec:
  =INDEX(H1:H20,G1,0)

Příklad seznamu

 1. Chcete-li přidat seznam v aplikaci Excel 2010 a Excel 2007, klikněte na kartu Vývojář, klikněte na možnost Vložit ve skupině Ovládací prvky a pak v části Ovládací prvky formuláře klikněte na možnost Seznam (ovládací prvek formuláře).  Chcete-li přidat seznam v aplikaci Excel 2003 a v dřívějších verzích aplikace Excel, klikněte na panelu nástrojů Formuláře na tlačítko Seznam. Pokud není panel nástrojů Formuláře zobrazený, přejděte na příkaz Panely nástrojů v nabídce Zobrazit a poté klepněte na příkaz Formuláře.
 2. Klikněte v listu na požadované umístění levého horního rohu seznamu a pak seznam přetáhněte na místo, kde má být pravý dolní roh seznamu. V tomto příkladu vytvoříte seznam, který bude pokrývat buňky B2:E10.
 3. Ve skupině Ovládací prvky klikněte na tlačítko Vlastnosti.

 4. V okně Formát objektu zadejte následující informace a pak klikněte na tlačítko OK.
  1. Chcete-li pro seznam zadat oblast, zadejte do pole Vstupní oblast oblast H1:H20.
  2. Chcete-li do buňky G1 vložit číselnou hodnotu (v závislosti na vybrané položce seznamu), zadejte do pole Propojení s buňkou znaky G1.

   Poznámka: Vzorec s funkcí INDEX() používá hodnotu v buňce G1 k vrácení správné položky seznamu.
  3. Zkontrolujte, zda je v části Typ výběru vybraná možnost Jeden.

   Poznámka: Možnosti Více a Rozšířený jsou užitečné, pouze pokud ke vrácení hodnot seznamu používáte proceduru v jazyce Microsoft Visual Basic for Applications. Zaškrtnutím políčka Prostorové stínování můžete na seznam použít prostorový vzhled.

 5. Seznam by měl zobrazovat seznam položek. Chcete-li seznam použít, klepněte na libovolnou buňku tak, aby seznam nebyl vybraný. Kliknete-li na položku v seznamu, aktualizuje se buňka G1 a bude zobrazovat číselné pořadí položky vybrané v seznamu. Vzorec s funkcí INDEX v buňce A1 toto číslo použije k zobrazení názvu dané položky.

Příklad pole se seznamem

 1. Chcete-li pole se seznamem přidat v aplikaci Excel 2010 and Excel 2007, klikněte na kartu Vývojář, klikněte na možnost Vložit a pak v části Ovládací prvky formuláře klikněte na možnost Pole se seznamem.  Chcete-li v aplikaci Excel 2003 a v dřívějších verzích přidat pole se seznamem, klepněte na panelu nástrojů Formuláře na tlačítko Pole se seznamem.
 2. Klikněte v listu na požadované umístění levého horního rohu pole se seznamem a pak pole se seznamem přetáhněte na místo, kde má být pravý dolní roh seznamu. V tomto příkladu vytvoříte pole se seznamem, který bude pokrývat buňky B2:E2.

 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na pole se seznamem a potom klepněte na příkaz Formát ovládacího prvku.

 4. Zadejte následující informace a poté klikněte na tlačítko OK.
  1. Chcete-li pro seznam zadat oblast, zadejte do pole Vstupní oblast oblast H1:H20.
  2. Chcete-li do buňky G1 vložit číselnou hodnotu (v závislosti na vybrané položce seznamu), zadejte do pole Propojení s buňkou znaky G1.

   Poznámka: Vzorec s funkcí INDEX používá hodnotu v buňce G1 k vrácení správné položky seznamu.
  3. Do pole Rozevírací řádky zadejte hodnotu 10. Tato hodnota určuje, kolik položek se zobrazí, aniž by bylo třeba použít posuvník k zobrazení dalších položek.

   Poznámka: Zaškrtnutím volitelného políčka Prostorové stínování můžete u rozevíracího seznamu nebo pole se seznamem použít prostorový vzhled.

 5. Rozevírací seznam nebo pole se seznamem by měly zobrazovat seznam položek. Chcete-li rozevírací seznam nebo pole se seznamem použít, klepněte na libovolnou buňku tak, aby objekt nebyl vybraný. Kliknete-li na položku v rozevíracím seznamu nebo v poli se seznamem, aktualizuje se buňka G1 a bude zobrazovat číselné pořadí vybrané položky. Vzorec s funkcí INDEX v buňce A1 toto číslo použije k zobrazení názvu dané položky.

Příklad číselníku

 1. Chcete-li číselník přidat v aplikaci Excel 2010 and Excel 2007, klikněte na kartu Vývojář, klikněte na možnost Vložit a pak v části Ovládací prvky formuláře klikněte na možnost Číselník.  Chcete-li přidat číselník v aplikaci Excel 2003 a v dřívějších verzích aplikace Excel, klikněte na panelu nástrojů Formuláře na tlačítko Číselník.
 2. Klikněte v listu na požadované umístění levého horního rohu číselníku a pak číselník přetáhněte na místo, kde má být pravý dolní roh číselníku. V tomto příkladu vytvoříte číselník, který bude pokrývat buňky B2: B3.
 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na číselník a potom klikněte na příkaz Formát ovládacího prvku.

 4. Zadejte následující informace a poté klikněte na tlačítko OK.
  1. Do pole Aktuální hodnota zadejte hodnotu 1.

   Tato hodnota inicializuje číselník, aby vzorec s funkcí INDEX ukazoval na první položku v seznamu.
  2. Do pole Minimální hodnota zadejte hodnotu 1.

   Tato hodnota omezí začátek číselníku na první položku v seznamu.
  3. Do pole Maximální hodnota zadejte hodnotu 20.

   Tato hodnota udává maximální počet položek v seznamu.
  4. Do pole Přírůstková změna zadejte hodnotu 1.

   Tato hodnota řídí, o kolik číselník zvýší aktuální hodnotu.
  5. Chcete-li do buňky G1 vložit číselnou hodnotu (v závislosti na vybrané položce seznamu), zadejte do pole Propojení s buňkou znaky G1.

 5. Klikněte na libovolnou buňku tak, aby číselník nebyl vybraný. Kliknete-li na číselníku na šipku nahoru nebo dolů, aktualizuje se buňka G1 tak, aby obsahovala aktuální číslo číselníku plus nebo mínus přírůstkovou změnu číselníku. Toto číslo pak aktualizuje vzorec s funkcí INDEX v buňce A1 tak, aby zobrazovala další nebo předchozí položku.

  Hodnota číselníku se nezmění, pokud je aktuální hodnota 1 a uživatel klikne na šipku dolů, nebo pokud je aktuální hodnota 20 a uživatel klikne na šipku nahoru.

Příklad posuvníku

 1. Chcete-li posuvník přidat v aplikaci Excel 2010 and Excel 2007, klikněte na kartu Vývojář, klikněte na možnost Vložit a pak v části Ovládací prvky formuláře klikněte na možnost Posuvník.  Chcete-li posuvník přidat v aplikaci Excel 2003 a v dřívějších verzích aplikace Excel, klikněte na panelu nástrojů Formuláře na tlačítko Posuvník.
 2. Klikněte v listu na požadované umístění levého horního rohu posuvníku a pak posuvník přetáhněte na místo, kde má být pravý dolní roh posuvníku. V tomto příkladu vytvoříte posuvník, který bude na výšku pokrývat buňky B2:B6 a na šířku čtvrtinu sloupce.

 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na posuvník a potom klepněte na příkaz Formát ovládacího prvku.

 4. Zadejte následující informace a poté klikněte na tlačítko OK.
  1. Do pole Aktuální hodnota zadejte hodnotu 1.

   Tato hodnota inicializuje posuvník, aby vzorec s funkcí INDEX ukazoval na první položku v seznamu.
  2. Do pole Minimální hodnota zadejte hodnotu 1.

   Tato hodnota omezí začátek posuvníku na první položku v seznamu.
  3. Do pole Maximální hodnota zadejte hodnotu 20. Tato hodnota udává maximální počet položek v seznamu.
  4. Do pole Přírůstková změna zadejte hodnotu 1.

   Tato hodnota řídí, o kolik čísel posuvník zvýší aktuální hodnotu.
  5. Do pole Změna o stránku zadejte hodnotu 5. Tato hodnota řídí, o kolik se zvýší aktuální hodnota, pokud kliknete pod nebo nad jezdce uvnitř posuvníku.
  6. Chcete-li do buňky G1 vložit číselnou hodnotu (v závislosti na vybrané položce seznamu), zadejte do pole Propojení s buňkou znaky G1.   Poznámka: Zaškrtnutím volitelného políčka Prostorové stínování můžete u posuvníku použít prostorový vzhled.
 5. Klepněte na libovolnou buňku tak, aby posuvník nebyl vybraný. Klepnete-li na posuvníku na šipku nahoru nebo dolů, aktualizuje se buňka G1 tak, aby obsahovala aktuální hodnotu posuvníku plus nebo mínus přírůstkovou změnu číselníku. Toto číslo se pak použije ve vzorci s funkcí INDEX v buňce A1 tak, aby buňka zobrazovala další nebo předchozí položku vzhledem k aktuální položce. Chcete-li změnit hodnotu, můžete také přetáhnout jezdce, nebo chcete-li změnit hodnotu o 5 (hodnota pole Změna o stránku), klepněte nad nebo pod jezdcem. Posuvník se nezmění, pokud je aktuální hodnota 1 a uživatel klepne na šipku dolů, nebo pokud je aktuální hodnota 20 a uživatel klepne na šipku nahoru.
OfficeKBHowTo dropdown inf XL2002 XL2003 XL2007 XL2010
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.
Vlastnosti

ID článku: 291073 - Poslední kontrola: 10/03/2013 18:34:00 - Revize: 2.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2004 for Mac, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2001 pro počítače Macintosh, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 98 pro počítače Macintosh, Microsoft Excel 97 Standard Edition, Microsoft Excel 2010

 • kbexpertisebeginner kbhowto kbforms kbsmbportal KB291073
Váš názor
html>l>