Použití funkcí antivirové ochrany v aplikaci Outlook Express 6

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Informace o rozdílech mezi e-mailovými klientskými aplikacemi Microsoft Outlook a Microsoft Outlook Express naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
257824 OL2002: Rozdíly mezi aplikacemi Outlook a Outlook Express
Souhrn
Tento článek popisuje několik nových funkcí zahrnutých v aplikaci Microsoft Outlook Express 6, které jsou navrženy k ochraně proti virům přenášeným e-mailovými zprávami.
Další informace
Funkce antivirové ochrany v aplikaci Outlook Express 6 naleznete na kartě Zabezpečení v dialogovém okně Možnosti v nabídce Nástroje.

Použití zóny zabezpečení aplikace Internet Explorer k zakázání aktivního obsahu v e-mailu ve formátu HTML

Zóny zabezpečení umožňují určit, zda lze v aplikaci Outlook Express v e-mailech ve formátu HTMTL spouštět aktivní obsah, například ovládací prvky ActiveX a skripty. Ve výchozím nastavení používá aplikace Outlook Express 6 zónu s omezeným přístupem namísto zóny Internetu. Aplikace Microsoft Outlook Express 5.0 a Microsoft Outlook Express 5.5 používají zónu Internetu umožňující spuštění aktivního obsahu. Chcete-li pro aplikaci Outlook Express upravit nastavení zóny zabezpečení aplikace Internet Explorer, proveďte následující kroky:

UPOZORNĚNÍ: Změnou nastavení zóny zabezpečení můžete počítač vystavit potenciálně nebezpečnému kódu. Při změně těchto nastavení postupujte opatrně.
 1. Spusťte aplikaci Outlook Express a potom v nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti.
 2. Přejděte na kartu Zabezpečení a klepněte na přepínač Zóna serverů s omezeným přístupem nebo Zóna Internetu (menší zabezpečení, ale větší funkčnost) ve skupinovém rámečku Ochrana proti virům pod nadpisem Vyberte zónu zabezpečení aplikace Internet Explorer, kterou chcete použít.
 3. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Možnosti a ukončete aplikaci Outlook Express.
 4. Spusťte aplikaci Internet Explorer, klepněte na příkaz Možnosti Internetu v nabídce Nástroje a potom přejděte na kartu Zabezpečení.
 5. Pro zónu zabezpečení vybranou v aplikaci Outlook Express klepněte na tlačítko Vlastní úroveň. Vybrané nastavení zabezpečení platí pro aplikace Outlook Express a také Internet Explorer.

Čtení zpráv ve formátu prostého textu (pouze od aktualizace Service Pack 1)

Od aktualizace Service Pack 1 můžete v aplikaci Outlook Express nakonfigurovat čtení všech e-mailů jako prostého textu. Některé e-maily ve formátu HTML se ve formě prostého textu nemusí zobrazovat správně, při povolení tohoto nastavení však nebude v e-mailu spouštěn žádný aktivní obsah. Chcete-li v aplikaci Outlook Express s aktualizací Service Pack 1 číst všechny zprávy jako prostý text, proveďte následující kroky:
 1. Spusťte aplikaci Outlook Express a potom v nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti.
 2. Klepněte na kartu Čtení a vyberte přepínač Číst všechny zprávy jako prostý text ve skupinovém rámečku Čtení zpráv.
 3. Klepněte na tlačítko OK.

Zabránění programům v odesílání e-mailů bez vašeho souhlasu

Pokud nakonfigurujete aplikaci Outlook Express na kartě Obecné jako výchozí program pro zpracování e-mailů (nebo klienta Simple MAPI), bude aplikace Outlook Express zpracovávat požadavky pomocí volání Simple MAPI. Některé viry mohou tuto funkci využít a rozšiřovat se odesíláním kopií e-mailů obsahujících viry vašim kontaktům. Ve výchozím nastavení zabraňuje aplikace Outlook Express 6 odesílání e-mailů programem bez vašeho vědomí tím, že zobrazuje dialogové okno umožňující zprávu odeslat nebo její odeslání zrušit.

Použití seznamu nebezpečných souborů aplikace Internet Explorer k filtrování příloh e-mailů

Chcete-li používat seznam nebezpečných souborů aplikace Internet Explorer k filtrování příloh e-mailů, proveďte následující kroky:
 1. Spusťte aplikaci Outlook Express a potom v nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti.
 2. Klepněte na kartu Zabezpečení a zaškrtněte políčko Zakázat ukládání nebo otevírání příloh, které by mohly obsahovat virus ve skupinovém rámečku Ochrana proti virům.
Tato možnost je ve výchozím nastavení v aplikaci Outlook Express Service Pack 1 (SP1) zapnuta. Pokud tuto možnost povolíte, bude aplikace Outlook Express používat k určení, zda je soubor bezpečný, seznam nebezpečných souborů aplikace Internet Explorer 6 a nastavení Potvrdit otevření po stažení v možnostech složky. Je blokováno stažení všech příloh e-mailů s typem souboru označeným jako „nebezpečný“.

POZNÁMKA: Seznam nebezpečných souborů aplikace Internet Explorer 6 zahrnuje všechny typy souborů, ke kterým může být přidružen skript nebo kód. Chcete-li přidat další typy souborů, které mají být blokovány, nebo zrušit blokování některých typů souborů, proveďte následující kroky:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení (nebo klepněte na příkaz Ovládací panely) a klepněte na položku Ovládací panely (nebo vyberte možnost Klasické zobrazení nebo možnost Zobrazit všechny možnosti Ovládacích panelů).
 2. Poklepejte na ovládací panel Možnosti složky.
 3. Na kartě Typy souborů vyberte typ souboru, který chcete blokovat nebo povolit, a poté klepněte na tlačítko Upřesnit. Jestliže v seznamu není uveden typ souboru, který chcete přidat, proveďte následující kroky:
  1. Klepněte na tlačítko Nový.
  2. V dialogovém okně Vytvořit novou příponu zadejte příponu souboru, kterou chcete přidat do seznamu nebezpečných souborů.
  3. Klepněte na tlačítko OK a potom na tlačítko Upřesnit.
 4. Zaškrtněte políčko Potvrdit otevření po stažení (zablokujte příponu) nebo jeho zaškrtnutí zrušte (příponu povolte).
POZNÁMKA: Nelze zrušit zaškrtnutí políčka Potvrdit otevření po stažení a povolit tak některé typy souborů. Výchozí seznam nebezpečných souborů aplikace Internet Explorer například zahrnuje soubory EXE, tyto soubory nelze povolit.

Zjištění blokování přílohy aplikací Outlook Express

Pokud aplikace Outlook Express zablokuje přílohu, zobrazí se v horní části e-mailu na řádku s upozorněním následující upozornění:
Aplikace Outlook Express odebrala přístup k následujícím nebezpečným přílohám e-mailu: název_souboru1, název_souboru2 atd.
Vlastnosti

ID článku: 291387 - Poslední kontrola: 12/06/2015 01:10:17 - Revize: 4.0

Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB291387
Váš názor