Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Změna předvoleb okna přihlášení a vypnutí počítače v systému Windows XP

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows

OBSAH TÉTO ÚLOHY

ÚVOD
Instalační program systému Windows konfiguruje systém Microsoft Windows XP tak, aby se v případě instalace domácího počítače zobrazovala zjednodušená úvodní přihlašovací obrazovka a tlačítka pro vypnutí počítače. Domácí počítač je počítač, u kterého není určena síťová doména.

Tento článek popisuje postup nastavení klasické přihlašovací obrazovky, kterou počítače se systémem Windows XP používají v případě, že jsou připojeny do domény. Klasická přihlašovací obrazovka vypadá podobně jako v následujícím příkladu:
Přihlášení k systému Windows  Uživatelské jméno: _____________  Heslo: _____________					


Další informace

Použití klasické přihlašovací obrazovky

Chcete-li klasickou přihlašovací obrazovku používat dočasně, stiskněte při zobrazení úvodní přihlašovací obrazovky dvakrát kombinaci kláves CTRL+ALT+DEL.

Chcete-li systém Windows XP nakonfigurovat na zobrazení klasických obrazovek pro přihlášení a vypnutí počítače při každé přihlašovací relaci, postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely.
 2. Poklepejte na položku Uživatelské účty.
 3. Klepněte na položku Změnit způsob přihlašování a odhlašování uživatelů.
 4. Zrušte zaškrtnutí políčka Používat úvodní obrazovku.
Poznámka: Vypnutím úvodní přihlašovací obrazovky zároveň vypnete možnost pro rychlé přepínání uživatelů.

Požadavek na stisknutí kombinace kláves CTRL+ALT+DEL před zobrazením klasické přihlašovací obrazovky

Upozornění: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Pokud chcete, aby uživatelé před zobrazením klasické přihlašovací obrazovky stiskli kombinaci kláves CTRL+ALT+DEL jako u počítače se systémem Windows XP, který je připojen do domény, postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
 2. Klepněte na podklíč Winlogon v následujícím umístění registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 3. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Nový a na položku Hodnota DWORD.
 4. Chcete-li změnit název hodnoty, zadejte hodnotu DisableCAD a stiskněte klávesu ENTER.
 5. Zachovejte údaj hodnoty nastavený na hodnotu 0. Nastavení údaje hodnoty se zobrazí v následující podobě: 0x00000000(0).


Odkazy
Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
314493 Změna spořiče přihlašovací obrazovky sytému Windows v systému Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Vlastnosti

ID článku: 291559 - Poslední kontrola: 12/06/2015 01:14:00 - Revize: 4.3

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowtomaster kbui KB291559
Váš názor