OL2002: Aplikace Outlook nekomprimuje přílohy

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Kromě odesílání zpráv může aplikace Microsoft Outlook 2002 odeslat soubory připojené ke zprávě. Připojením přílohy ke zprávě se zvětší velikost souboru zprávy a může dojít ke snížení rychlosti přenosu a vytvoření úzkého profilu v síti.

Jednou z možností zmenšení velikosti je komprese souboru. Vzhledem ke standardům e-mailu však aplikace Microsoft Outlook nekomprimuje přílohy souborů.
Další informace
Kompresi můžete provést pomocí následujících produktů jiných výrobců.

BKZip 98 (společnost Bernd Kemmlers)

Umožňuje vytvořit, zobrazit a extrahovat soubory ve formátu ZIP. Nabízí také úrovně komprese.

MaX Compression (společnost C2C Systems)

Tento doplněk automaticky komprimuje a dekomprimuje přílohy v aplikaci Outlook.

TurboZip (společnost Pacific Gold Coast)

Se soubory v archivech a se zprávami můžete pracovat, aniž by bylo nutné je rozbalit nebo dekódovat. Nabízí také předdefinovaný ovládací prvek ActiveX pro zobrazení dokumentů a tabulek sady Microsoft Office 97 v režimu WYSIWYG.

WinZip (společnost Niko Mak Computing, Inc.)

Program WinZip zahrnuje předdefinovanou podporu formátů souborů Internetu, včetně formátů TAR, GZIP, Unix compress, UUencode, BinHex a MIME. Soubory ARJ, LZH a ARC jsou podporovány prostřednictvím externích programů.

ZipMagic (společnost OnTrack Corporation)

Zobrazí soubory ve formátu ZIP jako složky, takže můžete zobrazit jejich obsah, aniž by bylo nutné soubory extrahovat. Podporuje univerzální formát ZIP a také formáty ARJ, LHA/LZH, Z, GZIP, TAR, TAZ, TGZ, CAB a ZOO. Může otevřít a dekódovat formáty BinHex, UUEncode, XXEncode a MIME.

ZipOut (společnost MicroEye, Inc.)

Program ZipOut automaticky komprimuje přílohy zpráv, pošty, žádostí o schůzku, kontaktů, distribučních seznamů, deníku, úkolů a vlastních formulářů aplikace Outlook založených na těchto typech zpráv. Program ZipOut lze používat v režimu Pouze síť Internet i v režimu Podniková nebo pracovní skupina v aplikaci Microsoft Outlook 2000.

Společnost Microsoft se vám snaží usnadnit získání technické podpory poskytnutím informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto informace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Společnost Microsoft neručí za správnost těchto informací o kontaktech.

Produkty jiných výrobců, které jsou zmíněny v tomto článku, jsou vyráběny společnostmi nezávislými na společnosti Microsoft. Neposkytujeme žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) ohledně funkčnosti a spolehlivosti těchto produktů.

velké objemné pomalé komprese příloha
Vlastnosti

ID článku: 291637 - Poslední kontrola: 02/04/2014 06:09:14 - Revize: 2.0

Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB291637
Váš názor