OL2000: Aktualizace aplikace Outlook pro možnost Oprávnění pro jazyk Java

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Společnost Microsoft vydala Aktualizaci zabezpečení, která nastavuje možnost Oprávnění pro jazyk Java pro virtuální server Microsoft na Zakázat používání jazyka Java pouze pro Zónu serverů s omezeným přístupem. Toto nastavení zakazuje spuštění potenciálně nebezpečného kódu v jazyce Java v e-mailové zprávě ve formátu HTML.
Další informace
Tato Aktualizace zabezpečení chrání počítač před chybou zabezpečení v aplikaci Outlook, která umožňuje e-mailovým zprávám ve formátu HTML spustit instanci webového prohlížeče se slabším zabezpečením. Protože je potenciálně možné spustit z e-mailové zprávy ve formátu HTML nebezpečný kód v jazyku Java, tato aktualizace nastavuje pro Zónu serverů s omezeným přístupem pro virtuální server Microsoft možnost Oprávnění pro jazyk Java na Zakázat používání jazyka Java. Toto nastavení neovlivňuje způsob, jakým počítač zpracovává kód v jazyku Java při prohlížení normálních webových stránek.

Informace pro instalaci této aktualizace

 • K instalaci této aktualizace do počítače musíte mít oprávnění správce. Jestliže nejste správce, zobrazí se následující zpráva:
  Pro tento počítač nemáte oprávnění správce. Instalaci lze úspěšně dokončit pouze v případě, že bude spuštěna správcem.
 • Jestliže nejste správce, můžete se před touto chybou zabezpečení chránit změnou nastavení zabezpečení ve webovém prohlížeči:
  1. V aplikaci Microsoft Internet Explorer 5.0 nebo vyšší klepněte v nabídce Nástroje na položku Možnosti Internetu.
  2. Na kartě Zabezpečení klepněte na položku Servery s omezeným přístupem a poté klepněte na tlačítko Vlastní úroveň.
  3. Přejděte k části Microsoft VM a poté klepněte na položku Zakázat používání jazyka Java v části Povolení pro jazyk Java.

   Poznámka: Pokud používáte systém Microsoft Windows NT 4.0, část Microsoft VM nebude k dispozici. Aktualizace však bude fungovat správně, protože nastaví správné klíče registru.
  4. Klepnutím na tlačítko OK potvrďte změnu vlastního nastavení a poté dalším klepnutím na tlačítko OK potvrďte nastavení zabezpečení a zavřete dialogové okno Možnosti Internetu.
 • Po instalaci této aktualizace se změny v případě aktuálního uživatele projeví okamžitě. V případě ostatních uživatelů se změny projeví při jejich příštím přihlášení. Pokud ale uživatel ručně změní toto nastavení, bude nové nastavení zachováno.

Dostupnost

Aktualizaci zabezpečení a pokyny k instalaci naleznete na následující webové stránce společnosti Microsoft:
OL2K OL98 iframe zóna zabezpečení servery s omezeným přístupem java
Vlastnosti

ID článku: 291791 - Poslední kontrola: 02/06/2014 18:11:31 - Revize: 1.0

 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 98 Standard Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbdownload KB291791
Váš názor