Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Informace o příkazu Bootcfg a jeho použití

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
ÚVOD
Tento článek popisuje příkaz bootcfg a jeho použití.
Další informace
Příkaz bootcfg je příkazem Konzoly pro zotavení systému Microsoft Windows XP, která provádí úpravy souboru Boot.ini. Tento příkaz poskytuje funkci, která vyhledá na pevných discích instalace systémů Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 2000 a Windows XP, které potom přidá do existujícího souboru Boot.ini. Pokud soubor Boot.ini neexistuje, tato funkce jej může znovu vytvořit. Pomocí příkazu bootcfg je možné přidat další parametry k existujícím nebo novým záznamům v souboru Boot.ini.

Příkaz bootcfg použijte takto. Spusťte Konzolu pro zotavení s diskem CD-ROM systému Windows XP a potom klepněte na položku Konzola pro zotavení. Nebo proveďte místní instalaci Konzoly pro zotavení a potom vyberte příkaz v nabídce Spuštění počítače.

Příkaz bootcfg je možné použít takto:
 • Příkaz bootcfg /default nastaví volbu výchozího operačního systému v nabídce Spuštění počítače. Příkaz automaticky vybere položku operačního systému.
 • Příkaz bootcfg /add vyhledá v počítači instalace systémů Windows NT 4.0, Windows 2000 a Windows XP (pokud je povoleno spouštění více systémů) a zobrazí výsledky hledání. Z tohoto umístění můžete instalaci přidat do nabídky Spuštění počítače.

  Může se zobrazit následující nebo podobná zpráva:
  Hledání instalací systému Windows na všech discích.
  Počkejte prosím, operace může nějakou dobu trvat...

  Celkový počet identifikovaných instalací systému Windows: 2

  [1] C:\Windows
  [2] D:\Windows

  Vyberte instalaci, kterou chcete přidat: (vyberte číslo)

  Zadejte identifikátor načtení: (Vlastní popis načtení operačního systému z nabídky Spuštění počítače)
  Zadejte možnosti načtení operačního systému: (tyto jsou: /fastdetect)
  Tento proces přidá do nabídky Spuštění počítače nový záznam. Po přidání instalace nastaví příkaz bootcfg tuto instalaci jako výchozí operační systém při spuštění počítače.
 • Příkaz bootcfg /rebuild vyhledá na pevných discích v počítači instalace systémů Windows NT 4.0, Windows 2000 a Windows XP a zobrazí výsledky hledání. Zjištěné instalace systému Windows můžete přidat.

  Může se zobrazit následující nebo podobná zpráva:
  Celkový počet identifikovaných instalací systému Windows: 2

  [1] C:\Windows
  Přidat instalaci do spouštěcího seznamu? (Ano/Ne/Vše):
  Zadejte identifikátor načtení: (Vlastní popis načtení operačního systému z nabídky Spuštění počítače)
  Zadejte možnosti načtení operačního systému: (tyto jsou: /fastdetect)

  [2] D:\Windows
  Přidat instalaci do spouštěcího seznamu? (Ano/Ne/Vše):
  Zadejte identifikátor načtení: (Vlastní popis načtení operačního systému z nabídky Spuštění počítače)
  Zadejte možnosti načtení operačního systému: (tyto jsou: /fastdetect)
 • Příkaz bootcfg /scan vyhledá na pevných discích v počítači instalace systémů Windows NT 4.0, Windows 2000 a Windows XP a zobrazí výsledky hledání.

  Může se zobrazit následující nebo podobná zpráva:
  Hledání instalací systému Windows na všech discích.
  Počkejte prosím, operace může nějakou dobu trvat...

  Celkový počet identifikovaných instalací systému Windows: 2

  [1] C:\Windows
  [2] D:\Windows
 • Příkaz bootcfg /list přečte soubor Boot.ini a potom zobrazí identifikátor operačního systému, možnosti načtení operačního systému a umístění (cestu) operačního systému.

  Může se zobrazit následující nebo podobná zpráva:
  Všechny položky spouštěcího seznamu: 2

  [1] Microsoft Windows Whistler Professional
  Možnosti načtení operačního systému: /fastdetect
  Umístění operačního systému: D:\Windows

  [2] Microsoft Windows Whistler Server
  Možnosti načtení operačního systému: /fastdetect
  Umístění operačního systému: C:\Windows
 • Příkaz bootcfg /redirect povolí přesměrování spouštěcího zavaděče se zadaným portem a přenosovou rychlosti. Příkaz zapne funkci Headless Administration (Bezobslužná správa).

  Použití příkazu je uvedeno v následujícím příkladu:
  bootcfg /redirect com1 115200
  bootcfg /redirect useBiosSettings
 • Příkaz bootcfg /disableredirect zakáže přesměrování spouštěcího zavaděče s konfigurací pomocí zadaného portu a přenosové rychlosti. Příkaz vypne funkci Headless Administration (Bezobslužná správa).
Soubor Boot.ini můžete také upravit v grafickém uživatelském rozhraní (GUI) systému Windows XP:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Ovládací panely, potom klepněte na položku Výkon a údržba a pak klepněte na panel Systém.
 2. Na kartě Upřesnit klepněte na tlačítko Spuštění a zotavení systému a potom klepněte na položku Nastavení.
 3. Ve skupinovém rámečku Spuštění systému klepněte na tlačítko Upravit.
 4. Uložte provedené změny a potom klepněte na tlačítko OK.
 5. Nástroj Konfigurace systému spusťte následujícím způsobem. V nabídce Start klepněte na příkaz Spustit a potom zadejte příkaz msconfig.
 6. Klepněte na kartu Boot.ini.
Vlastnosti

ID článku: 291980 - Poslední kontrola: 12/06/2015 01:19:51 - Revize: 1.3

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo KB291980
Váš názor