Nelze spustit služba eDiscovery PST nástroj pro Export z centra správce serveru Exchange na serveru Exchange Online

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 2919825
PROBLÉM
Zvažte následující scénář. V aplikaci Microsoft Exchange Online můžete vytvořit služba eDiscovery hledání poštovní schránky v Exchange admin centru. Pak jste připraveni tyto výsledky exportovat do souboru PST. Klepnutím na tlačítko Export do souboru PST, a poté budete vyzváni k instalaci služba eDiscovery PST nástroj pro Export. Však po instalaci a spuštění služba eDiscovery PST nástroj pro Export se vyskytnout některý z následujících příznaků:
 • Pokud používáte aplikaci Windows Internet Explorer 9.0 nebo vyšší, aplikace se pokusí připojit, ale pak bez zobrazení chybové zprávy dojde k chybě.
 • Pokud používáte prohlížeče třetích stran, zobrazí se následující chybová zpráva:
  Aplikaci nelze stáhnout. Aplikaci chybí požadované soubory. Obraťte se na dodavatele aplikace.
PŘÍČINA
Tomuto problému může dojít, pokud platí jedna nebo více z následujících podmínek platí:
 • Používáte-li aplikaci Internet Explorer 9.0 či vyšší a je nechcete mít Microsoft .NET Framework 4.5 nebo novější.
 • Nastavení zóny Místní intranet nejsou správně nastaveny v aplikaci Internet Explorer.
 • Používání prohlížeče třetích stran a nemáte nainstalované rozšíření prohlížeče ClickOnce.
 • Používáte-li server odchozí proxy a časový limit připojení.
ŘEŠENÍ
Chcete-li tento problém vyřešit, proveďte jednu nebo více z následujících jako situace.

Scénář 1: Používáte-li aplikaci Internet Explorer 9.0 či vyšší a není k dispozici rozhraní .NET Framework 4.5 nebo novější

Nainstalujte rozhraní .NET Framework, 4.5 nebo novější.

Scénář 2: Nastavení zóny Místní intranet nejsou nastaveny správně v aplikaci Internet Explorer

Ujistěte se, že být https://*.outlook.com je přidán do zóny Místní intranet v aplikaci Internet Explorer.

Dále zkontrolujte, že v zóně Důvěryhodné servery nejsou uvedeny následující adresy URL:
 • https://*.Outlook.com
 • https://R4.res.Outlook.com
 • https://*.res.Outlook.com

Scénář 3: Používáte prohlížeče třetích stran a nemáte nainstalované rozšíření prohlížeče ClickOnce

Pokud používáte prohlížeče třetích stran, nainstalujte rozšíření ClickOnce. Rozšíření lze nalézt na webové stránce doplněk prohlížeče:

Scénář 4: Používáte-li server odchozí proxy a časový limit připojení.

Otevřít port 8080 na serveru proxy pomocí nástroje příkazového řádku netsh . Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. Otevřete příkazový řádek a potom spusťte následující příkaz:
  netsh winhttp show proxy
 2. Spusťte následující příkaz:
  netsh winhttp set proxy proxyservername:8080
  Například:
  netsh winhttp set proxy proxy.contoso.com:8080
DALŠÍ INFORMACE
Další informace o nejnovější požadavky na prohlížeč pro Office 365 naleznete v tématu Požadavky na systém pro sadu Office.

Informace třetích stran (zřeknutí se práv)

Produkty třetích stran, které tento článek popisuje jsou vyráběny společnostmi nezávislými na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku, implicitně předpokládanou ani jinou, týkající se výkonu nebo spolehlivosti těchto produktů.

Společnost Microsoft poskytuje kontaktní informace jiného výrobce, a tím vám usnadňuje získání technické podpory. Tyto kontaktní informace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Společnost Microsoft nezaručuje přesnost kontaktních informací jiných výrobců.


Stále potřebujete pomoc? Přejděte Komunity Office 365 webu.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Eigenschaften

Artikelnummer: 2919825 – Letzte Überarbeitung: 01/18/2016 23:32:00 – Revision: 8.0

Microsoft Exchange Online, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard

 • o365 o365a o365p o365e o365m kb3rdparty o365022013 kbmt KB2919825 KbMtcs
Feedback