OFFXP: Technické zdroje pro sadu Office XP

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek obsahuje seznam některých technických zdrojů dostupných na webu společnosti Microsoft, které vám usnadní hledání odpovědi na otázky o sadě Microsoft Office XP.
Další informace
Pokud máte dotaz týkající se aplikace sady Microsoft Office, zeptejte se nejprve Pomocníka Office a poté hledejte v příručce Poznáváme sadu Microsoft Office XP nebo v souboru Readme dodaném s danou aplikací. Jestliže nenajdete požadované informace, můžete získat informace z technických zdrojů uvedených v následujícím seznamu.

Weby s častými otázkami a nejdůležitějšími informacemi

Weby s častými otázkami a nejdůležitějšími informacemi obsahují odkazy na časté otázky o známých potížích, databázi Microsoft Knowledge Base, informace s pokyny a postupy, nástroje, aktualizace, doplňky, poradce při potížích, webová vysílání odborné pomoci a další zdroje.

Další zdroje

Sada Microsoft Office XP Resource Kit

Zdroj nástrojů, ukázek a technických informací, které vám pomohou zavést, upgradovat, spravovat a podporovat sadu Office XP.

Středisko pro vývojáře pro sadu Microsoft Office

Zdroj ukázek, souborů ke stažení a technických informací, které vám pomohou vyvíjet aplikace pro sadu Office XP.

Nástroje společnosti Microsoft na webu

Zdroj bezplatných souborů ke stažení, podpory, verzí pro zabezpečení, elektronických služeb a technických informací.

Centrum pro stahování Microsoft Download Center

Centrální umístění bezplatných souborů ke stažení, včetně dokumentů White Paper, doplňků, oprav, převaděčů a dalších. Chcete-li hledat soubory ke stažení, přejděte na následující web společnosti Microsoft:

Databáze Microsoft Knowledge Base

Hlavní zdroj technických informací pro pracovníky odborné pomoci společnosti Microsoft a zákazníky. Tato komplexní kolekce článku obsahuje podrobné informace o postupech, odpovědi na otázky technické podpory a informace o známých potížích a způsobech, jak společnost Microsoft tyto potíže řeší. Chcete-li hledat články databáze Knowledge Base, přejděte na následující web společnosti Microsoft:

Partnerské diskusní skupiny (peer-to-peer)

Můžete spolupracovat s ostatními uživateli produktů společnosti Microsoft, včetně odborníků MVP (Microsoft Most Valuable Professional). Chcete-li najít diskusní skupinu pro příslušný produkt, přejděte na následující web společnosti Microsoft:

Vydavatelství Microsoft Press

Vydavatelství Microsoft Press nabízí materiály pro školení a odbornou pomoc umožňující lepší využití sady Microsoft Office XP.

Pokud chcete najít nejbližší zdroj produktů vydavatelství Microsoft Press na celém světě, přejděte na web vydavatelství Microsoft Press http://mspress.microsoft.com nebo kontaktujte místní zastoupení společnosti Microsoft. Ve Spojených státech amerických volejte na číslo (800) MS-PRESS. V Kanadě volejte na číslo (800) 667-1115.
inf
Vlastnosti

ID článku: 293303 - Poslední kontrola: 01/10/2015 13:02:28 - Revize: 7.0

  • Microsoft Access 2002 Standard Edition
  • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
  • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
  • Microsoft Office XP Standard Edition
  • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
  • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
  • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
  • Microsoft Word 2002 Standard Edition
  • kbnosurvey kbarchive kbhowto KB293303
Váš názor