Instalace více aktualizací nebo oprav hotfix pro systém Windows s pouze jedním restartováním počítače

Souhrn
Tento článek popisuje, jak lze nainstalovat více aktualizací produktů systému Windows (například důležité aktualizace, opravy zabezpečení nebo opravy hotfix) používající nástroj Hotfix.exe (systém Microsoft Windows NT 4.0) nebo Update.exe (systém Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP nebo Microsoft Windows Server 2003) pomocí pouze jednoho restartování. Tento článek je určen správcům nebo odborníkům v oblasti IT. Aktualizace produktů systému Windows, které používají program Hotfix.exe nebo Update.exe, můžete nainstalovat samostatně nebo v kombinaci se systémem Windows (s aktualizací Service Pack nebo bez ní).

Poznámka: Postup popsaný v tomto článku není funkční u aktualizací produktů, které nepoužívají program Hotfix.exe nebo Update.exe jako instalační program. Například aktualizace aplikace Internet Explorer pro systémy Windows NT 4.0, Windows 2000 a Windows XP používají místo programu Update.exe instalaci založenou na souboru INF. Proto nelze tento postup použít k instalaci více aktualizací aplikace Microsoft Internet Explorer s pouze jedním restartováním počítače v systémech Windows NT 4.0, Windows 2000 nebo Windows XP. Aktualizace aplikace Internet Explorer pro systém Windows Server 2003 používají jako instalační program nástroj Update.exe, proto k jejich instalaci můžete použít tento postup.

Další informace o těchto tématech najdete na následujících webech společnosti Microsoft:

Windows 2000
Příručka pro instalaci a nasazení oprav hotfix v systému Microsoft Windows 2000
http://technet.microsoft.com/cs-cz/library/cc750542.aspx
Windows XP
Příručka pro instalaci a nasazení aktualizací pro systém Microsoft Windows XP Service Pack 2
http://technet.microsoft.com/cs-cz/library/bb457071.aspx
Windows Server 2003 a Windows XP Professional x64 Edition
Příručka pro instalaci a nasazení aktualizací pro systémy Microsoft Windows Server 2003 a Windows XP 64-Bit Edition Version 2003
http://technet.microsoft.com/cs-cz/library/cc700814.aspx
Windows Server 2003 Service Pack 1
Instalace a nasazení aktualizací pro systém Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
http://technet.microsoft.com/cs-cz/library/cc706993(WS.10).aspx
Další informace
Aktualizace produktu systému Windows (například důležitá aktualizace, oprava zabezpečení nebo oprava hotfix) je spustitelný soubor (EXE) obsahující jeden nebo více systémových souborů, které můžete v systému Windows použít k opravě konkrétního problému. Oddělení služeb odborné pomocí společnosti Microsoft distribuuje opravy Hotfix zákazníkům, kteří jsou závažně ohroženi konkrétním problémem. Důležité aktualizace a opravy zabezpečení jsou aktualizace, které společnost Microsoft doporučuje pro všechny zákazníky. Důležité aktualizace a opravy zabezpečení získáte na webu Windows Update, na webu služby Stažení softwaru nebo na dalších webech společnosti Microsoft.

Aktualizace systémů Windows Server 2003 nebo Windows XP a Windows 2000, které byly vytvořeny po prosinci 2002

Poznámka: Chcete-li zjistit, kdy byla aktualizace vytvořena, zkontrolujte datum Změněno u instalačního programu Update.exe nebo Hotfix.exe v balíčku aktualizace.

Chcete-li aktualizaci produktu systému Windows nainstalovat do jednoho počítače, spusťte program aktualizace produktu v počítači, který chcete aktualizovat. Chcete-li nainstalovat více aktualizací produktů bez restartování počítače mezi jednotlivými aktualizacemi, použijte přepínač /z.

Možnosti příkazového řádku pro program Update.exe

Následující tabulka obsahuje možností příkazového řádku (neboli přepínače) podporované programem Update.exe:
Popis přepínače ------ ----------- /f Vynutí ukončení ostatních programů při vypnutí. /n Nevytvoří zálohu souborů pro účely odinstalování oprav hotfix. /z Nerestartuje počítač po dokončení instalace. /q Tichý režim, není nutná uživatelská interakce. /m Použije bezobslužný režim instalace (Windows 2000). /u Použije bezobslužný režim instalace (Windows XP). /l Zobrazí seznam nainstalovaných oprav hotfix. 
Následující příklad kódu je dávkový soubor, který nainstaluje více aktualizací produktů a zajistí, aby byly po restartování souboru nahrazeny správné soubory.
@echo offsetlocalset PATHTOFIXES=E:\hotfix%PATHTOFIXES%\Q123456_w2k_sp4_x86.exe /Z /M%PATHTOFIXES%\Q123321_w2k_sp4_x86.exe /Z /M%PATHTOFIXES%\Q123789_w2k_sp4_x86.exe /Z /M
Poznámka: Funkce QChain.exe je součástí všech aktualizací systémů Windows XP a Windows 2000, které byly vydány po 18. květnu 2001, u aktualizací produktů vydaných před prosincem 2002 však existuje chyba, která může za určitých okolností použít v počítači chybný binární soubor. V březnu 2003 vydala společnost Microsoft aktualizovanou verzi souboru QChain.exe, která tento problém řeší. Další informace o této chybě nebo o tom, jak získat aktualizovaný nástroj Qchain.exe, najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
815062 Při zřetězení více oprav hotfix není nainstalován správný soubor (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Všechny aktualizace systému Windows NT 4.0 nebo aktualizace systémů Windows XP a Windows 2000 vytvořené před prosincem 2002

Poznámka: Chcete-li zjistit, kdy byla aktualizace vytvořena, zkontrolujte datum Změněno u instalačního programu Update.exe nebo Hotfix.exe v balíčku aktualizace.

Společnost Microsoft vydala nástroj příkazového řádku s názvem QChain.exe. Pomocí nástroje QChain.exe mohou správci systému zřetězit aktualizace. Pokud instalace zřetězíte, můžete nainstalovat více aktualizací bez restartování počítače mezi jednotlivými instalacemi. Bez tohoto nástroje je jedinou podporovanou metodou restartovat počítač po každé instalaci aktualizace. Nástroj QChain.exe přináší následující výhody:
 • Prodlužuje dobu provozu serverů, protože počítače nejsou mezi jednotlivými instalacemi aktualizací restartovány.
 • Umožňuje rychlejší instalaci více aktualizací do jednoho počítače.
 • Je funkční u systémů Windows 2000 i Windows NT 4.0.
Poznámka: Funkce QChain.exe je součástí všech aktualizací systémů Windows XP a Windows 2000, které byly vydány po 18. květnu 2001, u aktualizací produktů vydaných před prosincem 2002 však existuje chyba, která může za určitých okolností použít v počítači chybný binární soubor. V březnu 2003 vydala společnost Microsoft aktualizovanou verzi souboru QChain.exe, která tento problém řeší. Další informace o této chybě nebo o tom, jak získat aktualizovaný nástroj Qchain.exe, najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
815062 Při zřetězení více oprav hotfix není nainstalován správný soubor (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Zřetězení instalací aktualizací bez nástroje QChain.exe není bezpečné

Pokud je při instalaci aktualizací soubor uzamčen nebo se používá, nelze jej nahradit. Proto bude daný soubor umístěn do fronty souborů čekajících na nahrazení a nahrazen po restartování počítače. K problému dochází v následující situaci:
 • Nainstalujete aktualizace A a B bez restartování počítače mezi instalacemi.
 • Oba balíčky obsahují soubor X. Soubor X v balíčku A má verzi 3, soubor X v balíčku B má verzi 2. Soubor X v počítači má verzi 1.
 • Pokud je balíček A nainstalován, umístí svou verzi souboru X do fronty přejmenování čekajících souborů.
 • Pokud je nainstalován balíček B, umístí svou verzi souboru X do fronty přejmenování čekajících souborů.
 • Po restartování počítače bude vzhledem k tomu, že balíček B byl nainstalován jako poslední, nainstalována jeho verze souboru X (ve frontě přejmenování čekajících souborů bude použit poslední soubor). Proto bude nainstalována verze 2 místo verze 3, kterou očekáváte.

Pokud jsou nainstalovány dříve zřetězené aktualizace bez restartování počítače

Ačkoli k této situaci dochází zřídka, doporučuje se ověřit, zda jsou v počítači nainstalovány všechny očekávané opravy. K ověření použijte nástroj Qfecheck.exe. Další informace o nástroji Qfecheck.exe získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
282784 Nástroj Qfecheck.exe ověřuje instalaci oprav hotfix v systémech Windows 2000 a Windows XP
Nástroj QChain.exe vymaže klíč registru Pending File Rename Operations v registru a zajistí tak, aby byla po restartování počítače nainstalována nejnovější verze souboru.

Instalace více aktualizací s pouze jedním restartováním počítače

 1. Spusťte instalační program aktualizace s přepínačem -z, kterým instalačnímu programu dáte pokyn, aby po instalaci nerestartoval počítač. Přidejte přepínač -m (pro tichý režim), pokud nechcete, aby se během instalace zobrazovaly zprávy nebo výzvy.

  Instalační program aktualizace je některý z následujících programů:
  • samorozbalovací balíček programového souboru (například Qnnnnnn_w2k_spx_x86_en.exe),
  • Hotfix.exe (pokud jste extrahovali všechny soubory z balíčku).
 2. Po instalaci všech oprav hotfix spusťte program QChain.exe.
 3. Restartujte počítač.
K provedení těchto kroků můžete také vytvořit dávkový soubor. Následující ukázkový dávkový soubor znázorňuje tuto metodu:
@echo offsetlocalset PATHTOFIXES=cesta%PATHTOFIXES%\Q123456_w2k_sp2_x86.exe -z -m%PATHTOFIXES%\Q123321_w2k_sp2_x86.exe -z -m%PATHTOFIXES%\Q123789_w2k_sp2_x86.exe -z -m%PATHTOFIXES%\qchain.exe

Jak získat nástroj QChain.exe

Funkce QChain.exe je součástí všech aktualizací systémů Windows XP a Windows 2000, které byly vydány po 18. květnu 2001, u aktualizací produktů vydaných před prosincem 2002 však existuje chyba, která může za určitých okolností použít v počítači chybný binární soubor. V březnu 2003 vydala společnost Microsoft aktualizovanou verzi souboru QChain.exe, která tento problém řeší. Další informace o této chybě nebo o tom, jak získat aktualizovaný nástroj Qchain.exe, najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
815062 Při zřetězení více oprav hotfix není nainstalován správný soubor (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Syntaxe příkazu QChain.exe

qchain [název_souboru_protokolu]
Volitelný parametr [název_souboru_protokolu] vytvoří soubor se znakem a před a za snímkem klíče Pending File Rename Operations.

Ukázkový výstup nástroje QChain.exe

---- Původní informace v registru ------
Zdroj:C:\WINNT\inf\acpi.inf
Verze: 5.0.2183.1
Cíl:d:\ntsust\testregchech\1394.inf
Verze: 5.0.2183.1

Zdroj:C:\WINNT\inf\adm_mult.inf
Verze: 5.0.2184.1
Cíl:d:\ntsust\testregchech\1394.inf
Verze: 5.0.2183.1

Zdroj:C:\WINNT\inf\banshee.inf
Verze: 5.0.2080.1
Cíl:d:\ntsust\testregchech\1394.inf
Verze: 5.0.2183.1

---- Nové informace v registru ------
Zdroj:C:\WINNT\inf\adm_mult.inf
Verze: 5.0.2184.1
Cíl:d:\ntsust\testregchech\1394.inf
Verze: 5.0.2183.1

Omezení nástroje QChain.exe

Ačkoli nástroj QChain funguje s většinou aktualizací systémů Windows NT 4.0 a Windows 2000, nemusí soubor QChain.exe fungovat u aktualizací obsahujících binární soubory, které jsou uvedeny v následujícím klíči registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDLLs
Binární soubory, které jsou uvedeny v následujícím klíči registru, jsou načteny do paměti při spuštění. Pokud instalační program aktualizace zavolá funkci GetFileVersionInfo u binárního souboru z tohoto seznamu, odkáže instalační program aktualizace na binární soubor, který již je načtený, místo souboru skutečně uloženého v cílovém umístění.

Protože se binární soubory uvedené v klíči registru
KnownDLLs
načítají do paměti při spuštění, musí instalační program aktualizace nahradit cílový binární soubor pevným binárním souborem před restartováním počítače. Proto instalační program aktualizace nevytvoří operaci přejmenování čekajícího souboru (Pending File Rename Operation) pro nahrazení binárního souboru při restartování. Místo toho aktualizace přesune aktuální binární soubor do dočasného umístění, umístí pevný binární soubor do umístění aktuálního binárního souboru a pak vytvoří operaci přejmenování čekajícího souboru a odstraní tak aktuální binární soubor při restartování počítače.

Nástroj QChain ovlivní pouze operace přejmenování čekajících souborů, které provedou operace nahrazení binárních souborů. Neovlivní operace přejmenování čekajících souborů, které provedou odstranění.

Všechny aktualizace systému Windows NT 4.0 a systému Windows 2000 předcházející aktualizaci SP2 používají funkci GetFileVersionInfo k určení verze souboru. Pokud nainstalujte dvě nebo více aktualizací systému Windows NT 4.0 nebo aktualizací systému Windows 2000 předcházející aktualizaci SP2 a aktualizace obsahují překrývající se klíče registru KnownDLLs, zřetězení instalací těchto aktualizací pomocí programu QChain nezaručí, že bude nainstalována oprava s nejnovější verzí.

Následující situace popisují, proč nástroj QChain nemusí do systému vložit správný binární soubor:
 • Nainstalujete balíčky aktualizací A a B a nerestartujete počítač mezi instalacemi.
 • Oba balíčky obsahují soubor Kernel32.dll, který je uveden v seznamu KnownDLLs. Balíček A obsahuje verzi 3 souboru Kernel32.dll, balíček B obsahuje verzi 2 souboru Kernel32.dll a v počítači je nainstalována verze 1 souboru Kernel32.dll.
 • Po nainstalování balíčku A zobrazí funkce GetFileVersionInfo zprávu, že počítač obsahuje verzi 1 souboru Kernel32.dll. Protože balíček A obsahuje verzi 3, určí instalační program aktualizace nutnost nahradit soubor.
  • Instalační program aktualizace přesune soubor Kernel32.dll verze 1 v počítači do dočasného umístění a vytvoří operaci přejmenování čekajícího souboru, která odstraní soubor Kernel32.dll z dočasného umístění při příštím restartování počítače.
  • Verze 3 souboru Kernel32.dll balíčku A bude zkopírována do počítače.
 • Po nainstalování balíčku B bude funkce GetFileVersionInfo stále zobrazovat zprávu, že je v počítači nainstalována verze 1 souboru Kernel32.dll, protože funkce GetFileVersionInfo přečte informace o verzi ze souboru Kernel32.dll, který je načten v paměti. Balíček B obsahuje verzi 2, proto oprava Hotfix určí nutnost nahradit soubor.
  • Instalační program aktualizace přesune soubor Kernel32.dll, který je nyní v počítači (soubor Kernel32.dll verze 3 balíčku A), do dočasného umístění a vytvoří operaci přejmenování čekajícího souboru, která odstraní soubor Kernel32.dll (verze 3) z dočasného umístění při příštím restartování počítače.
  • Soubor Kernel32.dll verze 2 u balíčku B bude zkopírován do počítače.
 • Program QChain bude spuštěn, ale protože neexistují žádné operace přejmenování čekajícího souboru pro nahrazení souboru, neprovede program žádnou akci.
 • Protože byl balíček B nainstalován jako poslední, je verze 2 souboru Kernel32.dll z balíčku B nainstalována ve správném umístění v počítači. Proto bude načtena do paměti při restartování počítače. Operace přejmenování čekajících souborů odstraní původní soubor Kernel32.dll verze 1 a soubor Kernel32.dll verze 3 balíčku A. Výsledkem je, že počítač nyní obsahuje soubor Kernel32.dll verze 2 místo verze 3.
Existuje oprava vydaná po vydání aktualizace SP2 pro systém Windows 2000, u které již není funkce GetFileVersionInfo používána u souborů KnownDLLs, které jsou načteny do paměti. Místo toho instalační program aktualizace mapuje soubor, který je aktuálně uložen v cílovém umístění, a pak zavolá proces GetFileVersionInfo u mapovaného souboru. Proto lze nástroj QChain.exe použít ke zřetězení aktualizací vydaných po vydání aktualizace SP2 systému Windows 2000. Pokud tuto akci provedete, bude nainstalována nejnovější verze souboru, bez ohledu na pořadí instalace aktualizací.

Pokud zopakujete předchozí situaci a použijete aktualizace vydané po vydání aktualizace SP2 systému Windows, namapuje oprava hotfix v balíčku B soubor Kernel32.dll balíčku A a rozpozná verzi 3. Verze 3 je novější než verze 2 souboru Kernel32.dll balíčku B. Proto balíček B nenahradí soubor Kernel32.dll v systému a soubor Kernel32.dll verze 3 balíčku A bude soubor, který počítač správně použije po restartování počítače.
QChain sp spsetup spinstall fixes patches updates reboot
Vlastnosti

ID článku: 296861 - Poslední kontrola: 09/26/2013 14:10:00 - Revize: 17.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Update

 • kbproductlink kbhotfixserver kbqfe kbwindowsupdatev6 kbwindowsupdatev3 kbfile kbgraphxlinkcritical kbinfo KB296861
Váš názor