Omezení použití souborů osobních složek (PST) na linkách LAN a WAN

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 297019
Souhrn
Tento článek obsahuje pokyny pro omezení týkající se použití souborů osobních složek (PST) přes propojení WAN síť (WAN) nebo místní sítě (LAN). Všimněte si, že soubory PST, které nejsou určeny jako dlouhodobá, nepřetržitého používání metoda uchovávání zpráv v podnikovém prostředí.

Tento článek také nabízí tři alternativy souborů PST:
 • Pomocí schránky sady Office 365 Exchange Online, 2013 Microsoft Exchange Server nebo Microsoft Exchange Server 2010 osobní archiv.
 • Konfigurace aplikace Microsoft Outlook v režimu serveru Exchange s mezipamětí. Ukládání do mezipaměti data Exchange Server poštovní schránky v místním souboru složek Offline (OST).
 • Konfigurace aplikace Outlook v Terminálové služby systému Windows spustit a připojit k poštovní schránce Exchange Server v režimu Online.

Kromě toho jeden scénář podporovaných souborů PST v síti je popsané v tomto článku. Scénář je pomocí aplikace Microsoft Outlook 2010or novější vzdáleně v systému Windows Server 2008 R2 orlater hostitele relací vzdálené plochy (RDSH).
Další informace
Tým Microsoft Exchange Server 4.0 soubory PST vytvořen s cílem umožnit uživatelům udržovat kopie svých zpráv v místních počítačích. Soubory PST také slouží jako úložiště zpráv pro uživatele, kteří nemají přístup k počítači Microsoft Exchange Server (například POP3 nebo IMAP uživatelů e-mailu).

PST soubory však nejsou určeny jako řešení podnikové sítě. Ačkoli je možné určit jako umístění úložiště pro soubor PST síťový adresář nebo cestu (Universal Naming Convention), využití sítě není míněna jako dlouhodobá, nepřetržitého používání metoda uchovávání zpráv v podnikovém prostředí.

Soubor PST je metoda řízeného přístupu souboru úložiště zpráv. Soubor access-to znamená, že počítač používá speciální soubor přístup příkazy, které poskytuje operační systém pro čtení a zápis dat do souboru.

Totiž není účinný v sítích WAN nebo LAN propojení sítě WAN a LAN pomocí metody řízeného přístupu sítě. Jedná se o příkazy, které poskytuje operační systém Pokud chcete odeslat data nebo zobrazit z jiného počítače v síti. Pokud soubor PST vzdálené (přes síťové připojení), pokusí se aplikace Outlook pomocí souboru příkazů ze souboru číst nebo zapisovat do souboru. Však operační systém musí potom tyto příkazy odeslat v síti vzhledem k tomu, že se soubor nenachází v místním počítači. To vytvoří velkou režii a zvyšuje doba potřebná ke čtení a zápisu do souboru. Kromě toho používání souboru PST prostřednictvím síťového připojení může způsobit poškozený PST soubor připojení snižuje nebo se nezdaří.

Další informace o problémech, které mohou nastat s paměťová zařízení sítě nebo servery, které jsou hostitelem sdílených položek navštivte následující web společnosti Microsoft: Další chování souborů PST prostřednictvím propojení WAN a LAN
 • Všechny operace trvají déle.
 • Zápis operace může trvat přibližně čtyřikrát déle než operace čtení.
 • Aplikace Outlook má nižší výkon než klient aplikace Exchange.
Z důvodu těchto chování jsou také nepodporované konfigurace soubory složek Offline (OST) a soubory osobního adresáře (PAB) ve sdílené síťové složce, které přistupují vzdáleně.

Pokud tam jsou cestujících uživatelů v organizaci, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Doporučení

Společnost Microsoft doporučuje následující řešení. První tři se použije místo souborů PST prostřednictvím sítě LAN nebo WAN. Čtvrtý popisuje volbu pro použití souborů PST v síti, ale pouze v případě, že aplikace Outlook 2010 nebo novější versionsare umístěné vzdáleně v systému Windows Server 2008 R2 nebo novější hostitel relací vzdálené plochy.

Poštovní schránky 2010 Exchange Server a Exchange Server 2013 osobní archiv

Osobní archivy můžete znovu získat kontrolu nad zasílání dat organizace zapojují soubory osobního úložiště (PST) a umožňuje uživatelům ukládat zprávy v poštovní schránce osobního archivu přístupná v aplikaci Microsoft Outlook 2007 nebo novější verze a aplikace Microsoft Office Outlook Web App.

Další informace o osobních archivů naleznete na následujícím webu Microsoft TechNet:

Exchange Server se souborem OST místní

Při práci v síti WAN nebo LAN, je vhodnější nakonfigurovat aplikaci Microsoft Outlook v režimu serveru Exchange s mezipamětí. Ukládání do mezipaměti data Exchange Server poštovní schránky v místním souboru složek Offline (OST). Tato konfigurace umožňuje vzdálený klient úspěšně pracovat i bez připojení k serveru. Uvědomte si, že soubory OST podporují místní replikaci, a to znamená, že všechny složky a data mohou být replikována do souborů OST, nejen e-mailové zprávy, jako je tomu při použití vzdálené pošty. Použití souborů OST je tudíž výkonnější a užitečnější. soubory OST také nemají závislosti na dostupnosti počítače Exchange Server (s výjimkou synchronizace nových dat ze serveru na klienta a naopak), protože informace uložené v mezipaměti v místního souboru OST. To zvyšuje výkon, protože zobrazované informace jsou uloženy na místním disku, zatímco zůstane hlavní kopii dat na serveru, kde je přístupný a zálohovat. Soubory OST také poskytují redundanci dat a díky lepší integritu a obnovitelnost data.

Terminálové služby

Pokud chce podnik používat aplikaci Outlook v sítích WAN nebo LAN, je vysoce efektivní konfigurace aplikace Outlook pro připojení k poštovní schránce Exchange Server v režimu Online pomocí služby Microsoft Windows Terminal Server. Služby Terminal Services je převedena pouze informace potřebné pro aktualizaci zobrazení. Potenciální výhody mají mnoho vzdálených uživatelů Terminálové služby (namísto souborů PST nebo OST) jsou rozhodující pro analýzu zachování šířky pásma sítě.

Outlook 2010 nebo novější verze, které jsou hostovány vzdáleně pomocí nástroje Konfigurace hostitele relací vzdálené plochy (RDSH) nebo virtuální plochy infrastruktury (VDI) orlater Windows Server 2008 R2

Aplikace Outlook 2010 nebo novější verze funkce je podporována v případě, že síťové PST nebo OST soubory jsou používány za těchto podmínek:
 • Slouží k připojení k síti čekací doba vysoké šířky pásma a nízkým.
 • Existuje jeden klientský přístup každý soubor (jednoho klienta Outlook PST nebo OST).
 • Windows Server 2008 R2 nebo novější vzdálené plochy relace hostitele (RDSH), nebo Windows Server 2008 R2 nebo novější infrastrukturu virtuální plochy (VDI) umožňuje vzdáleně spouštět aplikace Outlook.
Pokud konkrétní funkce aplikace Outlook přestane fungovat nebo soubor PST nebo OST poškozen, můžete reprodukovat problém v prostředí nad obraťte Microsoft Support.

Poznámka: Zákazníci jsou odpovědné za definování i udržování přiměřené sítě a disk I/O. Společnost Microsoft nebude pomoci při řešení potíží pomalu z důvodu síťovýchPST nebo OST soubory. Pokud problém výkonu je uveden v době, kdy je soubor PST nebo OST umístěn na buď pevném disku, který je fyzicky připojen k počítači, ve kterém je spuštěna aplikace Outlook, nebo na virtuální pevný disk (VHD), který je připojen k virtuálnímu počítači se systémem Outlook Microsoft pouze pomohl.

Důležité Programy společnosti Microsoft nemusí fungovat podle očekávání do aplikace jiného výrobce nebo v prostředí virtualizace software. Neprovádíme testování produktů společnosti Microsoft, které běží v prostředí virtualizace software nebo aplikace jiného výrobce. Další informace o podpoře poskytované společností Microsoft pro svého softwaru a softwaru pro virtualizaci hardwaru jiných výrobců spuštěné klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
897615 Zásady podpory pro software společnosti Microsoft v softwaru pro virtualizaci hardwaru jiných výrobců

Sítě škálovatelnost návod, který je specifický pro tuto konfiguraci lze nalézt v "režimu mezipaměť serveru Exchange v prostředí hostitele relací vzdálené plochy: plánování požadavků (Outlook 2010)" dokument white paper. Ačkoli tento dokument zmiňuje režim serveru Exchange s mezipamětí, škálovatelnost metriky vztahovat také na jiné konfigurace aplikace Outlook za předpokladu, že jsou splněna kritéria popsané v předchozím seznamu. Chcete-li stáhnout tento dokument jako dokument aplikace Word (DOCX), navštivte následující web společnosti Microsoft:

Co vzít v úvahu při uložení souborů PST

Při ukládání souborů PST sdílené položky může přestat reagovat. Toto chování může způsobit některé problémy klienta, jako je příčinou aplikace Outlook přestane reagovat nebo zmrazení plochy v klientských počítačích. Pracovní fronty serveru služby Řízení front je, co způsobuje, že tento dočasný stav. Službu Server používá ke zpracování vstupně-výstupních požadavků, které se vyskytují v síti v pracovních položek, například žádost o rozšíření souboru PST. Tyto pracovní položky jsou uloženy ve frontě v pracovní fronty serveru služby. Odtud jsou zpracovány pomocí pracovních podprocesů služby Server. Pracovní položky jsou přidělovány z jádra prostředek, který se nazývá nestránkovaného fondu (agent NPP). Služba Server odešle podsystém disku tyto požadavky v/v. Pokud z důvodů výše uvedených, diskový podsystém nereaguje včas, příchozí vstupně-výstupních požadavků jsou zařazeny do fronty pomocí pracovních položek v pracovní fronty serveru. Vzhledem k tomu, že tyto položky jsou přidělovány z agent NPP, tento prostředek nakonec vyprší. Systémy z příčin agent NPP nakonec přestane reagovat a do protokolu zaznamenána událost ID 2019.

Je-li tento problém vyřešit, můžete obvykle zjistíte, že jsou zaznamenány důkazy o problému nástroje Poolmon a Perfmon. Může například zobrazit LSwn přidělení značky fondu stoupání do trasovacího nástroje Poolmon. Tyto příděly jsou provedené programem Srv.sys. Velikost přidělení je konfigurovatelná pomocí hodnoty registru SizReqBuf. Jeden rozdělení se provádí pro každou pracovní položku, která je používána služba Server. Tento problém vyřešit pomocí příkazu Perfmon, uvidíte konstantní pokles čítač "Pracovní položky k dispozici". Pokud "K dispozici pracovní položky" dosáhne nuly, klienti se nemohou získat přístup k souborům. Chyby událostí ID 2019 může také nastat, pokud problém je rozdělení LSwn (agent NPP ozónové vrstvy). Jiná značka, která označuje potíže s souboru PST je značka MmSt. Tato značka reprezentuje Mm části objektu prototypu položky stránkovací tabulky, paměti související s řízením strukturu, která se používá pro připojené soubory. (Toto je značky fondu, který slouží k mapování paměti operačního systému, která slouží ke sledování sdílené soubory.) MmSt problémy často projevovat jako vyčerpání stránkovaného fondu (událost ID 2020).

Připojení k serveru Exchange a Poradce při potížích výkon aplikace Outlook do nichž existují sdílené soubory

Pokud prostředí obsahuje sdílené síťové soubory PST, ujistěte se, že jsou při odstraňování problémů řídit následujícími pokyny:
 • Tyto soubory nesmí být uloženy na stejném paměťovém médiu jako soubory, které jsou používány serverem Exchange server. Jedná se o základní soubory databáze a protokolu soubory.
 • Tyto soubory by měly být odpojen od profil aplikace Outlook a Outlook by měla být restartována.

Tyto problémy, a možnost, že soubory PST sdílené může být příčinou potíží s výkonem klienta týmy podpory Microsoft Exchange Server a aplikace Microsoft Office Outlook musí provádět následující akce při řešení potíží.

Odkazy
Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
208480 Popis účelu a Outlook skladovací kapacity
177446 Testování výkonu vzdáleného volání procedur společnosti Microsoft

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 297019 - Poslední kontrola: 09/23/2015 14:14:00 - Revize: 11.0

Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 98 Standard Edition, Microsoft Windows XP Professional, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Home Server, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Release Candidate, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard

 • kbstore kbemail kbinfo kbmt KB297019 KbMtcs
Váš názor