Generování OAB selže, pokud FIPS používá v prostředí Exchange Server 2013

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 2974339
Příznaky
Jde o takovouto situaci:
  • Zpracování norem FIPS (Federal Information) se používá na serveru Offline Address Book (OAB) v prostředí Microsoft Exchange Server 2013. To provedete spuštěním následujícího příkazu v Exchange Management Shell (EMS):
    Set-ItemProperty-cesta HKLM:\system\currentcontrolset\control\lsa\fipsalgorithmpolicy-enabled - název hodnota 1
  • Pokoušíte se aktualizovat OAB.
V tomto případě se aktualizace nezdaří. V protokolu aplikací je dále zaznamenána událost ID 17004, která se podobá následující:

Zdroj: MSExchangeMailboxAssistants
Datum: Datum
ID události: 17004
Kategorie úkolů: OAB generátor pomocníka
Úroveň: Chyba
Klíčová slova: klasické
Uživatel: N/A
Počítač: Počítač
Popis:
Generování OAB "\OAB01" se nezdařilo.
DN: CN = OAB01, CN = seznamy adres pro režim Offline, CN = kontejner seznamy adres,<xxxx></xxxx>
ObjectGuid: 428d2524-2bc6-49a1-a5ae-620b1204cce4
Statistika: S:OAB = '\OAB01'; I64:Status = 2147500037; Dt:StartTime =Čas spuštěníDt:EndTime =Hodnota EndTime; S:DC=;I32:Total.records=0;I32:Total.TempFiles=0; Ti:TimeWritingFiles = 00: 00:00; S:org =<Org>; S:Wasted=false;I32:Total.RecordsAddedChurn=0;I32:Total.RecordsDeletedChurn=0;I32:Total.RecordsModifiedChurn=0; Ti:PrepareFilesForOABGeneration.DownloadFilesFromMailbox.StoreRpcLatency=00:00:00.0150000;I32:PrepareFilesForOABGeneration.DownloadFilesFromMailbox.StoreRpcCount=5; Ti:PrepareFilesForOABGeneration.DownloadFilesFromMailbox.CpuTime=00:00:00; Ti:PrepareFilesForOABGeneration.DownloadFilesFromMailbox.ElapsedTime=00:00:00.0055628; Ti:PrepareFilesForOABGeneration.CpuTime=00:00:00; Ti:PrepareFilesForOABGeneration.ElapsedTime=00:00:00.0065797; Ti:Total.CpuTime=00:00:00.0312500; Ti:Total.ElapsedTime=00:00:00.0596797;I32:GenerateOrLinkTemplateFiles.GenerateTemplateFiles.FS.BytesRead=14923;I32:GenerateOrLinkTemplateFiles.GenerateTemplateFiles.FS.BytesWritten=22017; Ti:GenerateOrLinkTemplateFiles.GenerateTemplateFiles.FS.Reading.ElapsedTime=00:00:00.0000394; Ti:GenerateOrLinkTemplateFiles.GenerateTemplateFiles.FS.Writing.ElapsedTime=00:00:00.0002913; Ti:GenerateOrLinkTemplateFiles.GenerateTemplateFiles.CpuTime=00:00:00.0312500; Ti:GenerateOrLinkTemplateFiles.GenerateTemplateFiles.ElapsedTime=00:00:00.0528901; Ti:GenerateOrLinkTemplateFiles.CpuTime=00:00:00.0312500; Ti:GenerateOrLinkTemplateFiles.ElapsedTime=00:00:00.0529628; S:Exp=System.InvalidOperationException: Tato implementace není součástí kryptografické algoritmy FIPS platformy Windows ověřena.</Org>
na System.Security.Cryptography.SHA1Managed... ctor()
v Microsoft.Exchange.OAB.OABFileHash.GetHash (proud proud)
na Microsoft.Exchange.MailboxAssistants.Assistants.OABGenerator.OABFile.Compress, je-(použití při použití, stat GenerationStats, řetězce)
v Microsoft.Exchange.MailboxAssistants.Assistants.OABGenerator.TemplateFileGenerator.GenerateTemplateFile (při použití při použití)
na Microsoft.Exchange.MailboxAssistants.Assistants.OABGenerator.OABGenerator.GenerateTemplateFiles()
v Microsoft.Exchange.MailboxAssistants.Assistants.OABGenerator.OABGenerator.GenerateOrLinkTemplateFiles (AssistantTaskContext assistantTaskContext)
na Microsoft.Exchange.MailboxAssistants.Assistants.OABGenerator.OABGeneratorAssistant. <> </>c__DisplayClassc. <ProcessAssistantStep>b__8() </ProcessAssistantStep>
na Microsoft.Exchange.Common.IL.ILUtil.DoTryFilterCatch, je-(TryDelegate tryDelegate, FilterDelegate, filterDelegate, CatchDelegate, catchDelegate)
v Microsoft.Exchange.MailboxAssistants.Assistants.OABGenerator.OABGeneratorAssistant.ProcessAssistantStep (AssistantTaskContext assistantTaskContext)


Řešení
Chcete-li tento problém vyřešit, nainstalujte následující kumulativní aktualizaci:
2961810 6 kumulativní aktualizace pro Exchange Server 2013

Příčina
K tomuto problému dochází, protože spravované hash algoritmu SHA1 slouží ke generování hodnoty hash souborů OAB. Hodnota hash souboru však není kompatibilní se standardem FIPS.
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".
Další informace
Další informace o FIPS přejděte na následující web společnosti Microsoft:Další informace o rutiny Set-ItemProperty přejděte na následující web společnosti Microsoft:Další informace o Aktualizaci OfflineAddressBook rutina přejděte na následující web společnosti Microsoft:

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 2974339 - Poslední kontrola: 03/07/2016 11:55:00 - Revize: 2.0

Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard

  • kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2974339 KbMtcs
Váš názor