Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Při opravě nebo instalaci funkce sady Office se zobrazí chybová zpráva "Chyba 1706. Instalační program nemůže nalézt požadované soubory"

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Příznaky
Po vložení disku CD-ROM sady Microsoft Office kvůli opravě instalace sady Office nebo kvůli instalaci funkce nastavené na možnost Nainstalovat při prvním použití se může zobrazit následující chybová zpráva:
Chyba 1706. Instalační program nemůže najít požadované soubory. Zkontrolujte připojení k síti, případně jednotku CD-ROM. Další možná řešení tohoto problému lze nalézt v souboru C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\1033\Setup.hlp.
Příčina
K tomuto problému může dojít, jsou-li splněny všechny následující podmínky:
 • Sada Office byla původně nainstalována ze síťové instalace pro správu.
 • Síťová instalace pro správu již není k dispozici.
 • Pokoušíte se použít disk CD-ROM sady Office, když vás Instalační služba systému Windows vyzve k určení zdrojového umístění sady Office.
 • Po zobrazení výzvy k vložení disku CD jste klepli na tlačítko Storno.
Soubory v instalaci pro správu jsou nekomprimované, zatímco soubory na disku CD-ROM sady Office jsou komprimované a systém Windows nedokáže vyřešit potíže s rozdíly mezi těmito dvěma typy zdrojů.
Řešení
Vyřešení tohoto problému závisí na tom, zda můžete získat přístup k síťové instalaci pro správu. Podle situace použijte následující metody.

Použití alternativní síťové instalace pro správu

Není-li původní instalace, ze které byla sada Office nainstalována, dostupná, lze použít jinou instalaci pro správu jako umístění zdrojových souborů sady Office. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Do pole Spustit zadejte příkaz podle následujícího příkladu a potom klepněte na OK
  nová síťová cesta\Setup.exe /fvm název balíčku.msi
  , kde nová síťová cesta je plná cesta k alternativní síťové instalaci pro správu a název balíčku je název balíčku s příponou MSI Instalační služby systému Windows v kořenové složce této instalace pro správu (například Proplus.msi).

 3. Po dokončení aktualizace klepněte na tlačítko OK.
Poznámka: Zvolíte-li tento postup, použije Instalační služba systému Windows nové umístění serveru kdykoli bude potřeba přeinstalovat, opravit nebo přidat funkci do instalace sady Office.

Vytvoření instalace pro správu na disku počítače

Nemáte-li přístup k síťové instalaci pro správu, ale současně máte více než 700 MB volného místa na pevném disku, můžete vytvořit instalaci pro správu na pevném disku a tu pak použít jako umístění zdrojových souborů sady Office. Použijte následující postup.

Poznámka: K vytvoření instalace pro správu je třeba použít verzi Enterprise Edition sady Office.

Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
281934 Chyby při instalaci sady Office XP z příkazové řádky pomocí příkazu Setup.exe (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 1. Vložte disk CD-ROM sady Office.
 2. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 3. Do pole Spustit zadejte příkaz podle následujícího příkladu a potom klepněte na tlačítko OK
  jednotka CD-ROM:\Setup /a
  , kde jednotka CD-ROM je písmeno přiřazené jednotce CD-ROM.

 4. V dialogovém okně Instalace pro správu určete umístění instalace pro správu sady Office na pevném disku a potom zadejte kód Product Key (CD key). Klepněte na tlačítko Další.
 5. Po dokončení instalace klepněte na tlačítko OK.
 6. Způsobem uvedeným v části Použití alternativní síťové instalace pro správu změňte zdrojové umístění souborů sady Office na instalaci pro správu umístěnou na pevném disku.

Použití jednotky CD-ROM jako zdrojového umístění sady Office

Chcete-li použít jako zdrojové umístění souborů sady Office jednotku CD-ROM, je třeba odstranit sadu Office a pak provést novou instalaci z jednotky CD-ROM. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Ukončete všechny aplikace sady Office.
 2. Poklepejte na ovládací panel Přidat nebo odebrat programy.
 3. Poklepejte na položku nainstalovaného produktu Microsoft Office 2003 nebo Microsoft Office XP.
 4. V dialogovém okně Možnosti režimu údržby vyberte možnost Odinstalovat sadu Office a klepněte na tlačítko Další.
 5. Klepnutím na tlačítko Ano potvrďte odebrání sady Office.
 6. Když je sada odebrána, klepněte na tlačítko OK.
 7. Vložte disk CD-ROM sady Office 2003 nebo Office XP.
 8. Podle pokynů v dialogových oknech instalačního programu nainstalujte sadu Office z disku CD-ROM.

  Poznámka: Použijete-li kód CD key, který není kódem hromadné licence, bude nutné po dokončení instalace z disku CD-ROM produkt Office aktivovat.
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o potíže v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.
Další informace
Další články o řešení potíží s instalačním programem sady Office XP: Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
828451 Aktualizace Service Pack, aktualizace a opravy zabezpečení mohou vyžadovat disk CD-ROM sady Office XP
OFFXP
Vlastnosti

ID článku: 297834 - Poslední kontrola: 11/21/2006 16:03:06 - Revize: 4.2

Microsoft Office XP (Setup), Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Student and Teachers Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Word 2003

 • kbrepair kbsetup kberrmsg KB297834
Váš názor
/html>t> s://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">/html>html>=1&t=">&t=">