Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

OFFXP: Podporované metody instalace pro zavedení sady Microsoft Office

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Verzi tohoto článku pro sadu Microsoft Office 2000 můžete zobrazit pod číslem 244421.
Souhrn
Následuje seznam podporovaných metod instalace sady Microsoft Office XP do pracovní stanice:
 • Spuštění instalačního programu z disku CD-ROM sady Microsoft Office XP.
 • Spuštění instalačního programu ze serveru, na kterém je umístěna instalace pro správce sady Microsoft Office.

  Tato instalace zahrnuje nástroje, které mohou velké organizace používat ke spuštění instalačního programu sady Microsoft Office, například serveru Microsoft Systems Management Server (SMS).
 • Použití zásad skupiny k přiřazení nebo publikování sady Office XP v systému Microsoft Windows 2000.
POZNÁMKA: Sadu Microsoft Office XP lze nainstalovat do počítače s možností spuštění dvou operačních systémů. Další informace o instalaci sady Office XP do počítače se dvěma operačními systémy získáte v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
292580 OFFXP: Instalace sady Office XP do systému se dvěma operačními systémy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace
Další dvě metody instalace sady Office XP zahrnují:
 • Vytvoření a distribuce vlastního disku CD-ROM založeného na disku CD-ROM sady Office XP.
 • Vytvoření bitové kopie pevného disku a její replikace do počítačů uživatelů.
POZNÁMKA: Pokud využíváte nabídku profesionální podpory společnosti Microsoft a používáte některou z těchto dalších dvou metod instalace, můžete získat podporu, pouze je-li zavedení součástí služby ODAS (Office Deployment Advisory Service).Další informace o službách dostupných prostřednictvím služby ODAS získáte v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
297033 OFF: Popis služby Office Deployment Advisory Service (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Instalace bitové kopie zahrnuje instalaci sady Office do pracovní stanice a vytvoření bitové kopie pracovní stanice. Poté lze sadu Office nainstalovat do jiných pracovních stanic. Společnost Microsoft nemůže z následujícího důvodu plně podporovat instalace bitových kopií vytvořené nástrojem jiných výrobců:
Společnost Microsoft nemůže zaručit, že produkt jiného výrobce úspěšně nainstaluje sadu Microsoft Office a nainstaluje všechny nezbytné soubory do správných umístění a vytvoří všechny požadované položky registru.
Další nápovědu pro vytvoření vlastních disků CD-ROM nebo bitových kopií pevných disků získáte v následujícím umístění na webu sady Office XP Resource Kit:

Obecné pokyny k odstraňování potíží s instalací sady Office

Máte-li problémy se spuštěním instalačního programu sady Microsoft Office, kontaktujte technickou podporou společnosti Microsoft. Pokud máte potíže při instalaci sady Microsoft Office pomocí jiného nástroje společnosti Microsoft než instalačního programu, obraťte se na správnou skupinu odborné pomoci společnosti Microsoft. Jestliže používáte nástroj jiného výrobce, kontaktujte výrobce daného produktu.

K odstranění potíží při instalaci sady Office použijte následující metody:
 • Zjistěte, zda k problému dochází pouze v jednom počítači.

  Tuto akci provedete novou instalací sady Microsoft Office do problematického počítače pomocí metody použité k aktuální instalaci sady Microsoft Office. Jestliže nejsou potíže opraveny, spusťte instalační program.
 • Zjistěte, zda k problému dochází ve více počítačích nebo u více uživatelů.

  Tuto akci provedete spuštěním instalačního programu v jiném počítači nebo se můžete přihlásit k počítači jako uživatel a spustit instalační program. Jsou-li potíže opraveny, není předchozí metoda instalace sady Microsoft Office úspěšná. Pokud jste použili nástroj jiného výrobce, kontaktujte výrobce daného nástroje. Jestliže spuštění instalačního programu problém neopraví, kontaktujte technickou podporou společnosti Microsoft.
Odkazy
Další informace o podporovaných metodách instalace sady Office najdete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
162001 Nainstalované verze systému Windows NT na disku neduplikujte (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Informace o zavedení sady Office XP pomocí serveru Systems Management Server naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
winnt správce sady office bitová kopie výpadek informace OFFXP hranice
Vlastnosti

ID článku: 298043 - Poslední kontrola: 02/28/2014 17:05:08 - Revize: 1.0

Microsoft Office XP (Setup)

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbpolicy kbother kbsetup kbusage KB298043
Váš názor