Září 2014 kumulativní aktualizace pro systémy Windows RT 8.1, Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 2984006
Důležité Při instalaci této aktualizace (2984006) z webu Windows Update, aktualizace, 2994897, 2977174 a 2995004 jsou zahrnuty v instalaci.

Září 2014 Windows RT 8.1 8.1 pro systém Windows a Windows Server 2012 R2 aktualizace řeší kumulativní balíček a obsahuje vylepšení výkonu a spolehlivosti. Doporučujeme instalaci této kumulativní aktualizace v rámci své pravidelné rutiny údržby. Rezervujte opravených problémů v této aktualizaci. Rovněž Všimněte si, že předpoklad a požadavek na restartování pro instalaci této aktualizace.

Problémy, které tato aktualizace řeší
Tento balíček aktualizace řeší problémy popsané v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base (KB).

Seznam opravených problémů

Domácí uživatelé:
 • 2990963 Touchpad zakázán na přihlašovací obrazovce
 • 2990833 Zastavení na 99 procent Xbox video stahování
 • 2990442 Nesprávné zobrazení položek v úložišti Windows
 • 2989974 Září 2014 OneDrive spolehlivost aktualizace
 • 2989713 Přeskakování okna dvakrát klepnete na šipky posuvníku panel jednou na touchpad
 • 2989711 Nastavení přesnosti touchpad není konzistentní mezi uživateli
 • 2989677 Trvá dlouhou dobu chcete-li otevřít přílohu v aplikaci Microsoft Outlook
 • 2989343 Zlepšení pro inteligentní hledání Bing
 • 2977285 Vlastní velikost stránky je ignorován při použití tiskárny postscriptový ovladač tiskárny verze 4
 • 2989289 Není připojení Wi-Fi nebo Wi-Fi přímé blízkosti úspěšný
 • 2989709 0x3B dojde k chybě stop náhodně při přihlášení do počítače se systémem Windows 8.1 nebo Windows Server 2012 R2
 • 2995004 Na hlavním panelu nefunguje správně nebo je duplicitní v systému Windows Server 2012 R2 a Windows 8.1
Pro odborníky v oblasti IT:
 • 2989971 Po změně hesla účtu počítače v kombinovaném prostředí Windows Server 2012 R2 a Windows Server 2003 nelze přihlásit
 • 2989039 Při použití protokolu UDP není stabilní relace RDP
 • 2989037 Událost při připojení využívající protokol RDP používá licenční server vzdálené plochy se systémem non - anglické Windows Server 2012 R2 1043
 • 2987856 "Chyba protokolu HTTP (12152)" dochází při spuštění rutiny Get-PcsvDevice
 • 2984325 "WSAEACCES" chyby a selhání připojení TCP pro virtuální rozhraní v systému Windows Server 2012 R2
 • 2984324 Uzel ClusSvc.exe nebo clusteru dojde k chybě při uzlu do jiného uzlu v clusteru systému Windows Server 2012 R2 odešle zprávu
 • 2982348 Vysílání bouře nastává po virtuální switch duplicity síťový paket ve Windows 8.1
 • 2897917 Uživatele z důvěryhodné doménové struktury domény nelze přidat do místní skupiny v systému Windows
 • 2989629 Aktualizace položek databáze Windows APN pro T-Mobile a Fogg mobilními zařízeními v 8.1 pro systém Windows a Windows 8
 • 2977174 Nelze zabránit aplikací nebo služeb vypnout nebo restartovat pomocí příkazu msiexec
 • 2989708 Po spuštění úlohy LPRemove dojde k chybě aplikace
 • 2977219Aktualizace pro zlepšení kompatibility Azure aplikací RemoteApp
Známé problémy s touto aktualizací
Známý problém 3
Text události služby DNS není vykreslen v modulu snap-in konzoly mmc Správce DNS po instalaci Srpen 2014 kumulativní aktualizace pro Windows RT 8.1 8.1 pro systém Windows a Windows Server 2012 R2 (2975719)nebo novější měsíční aktualizace na serverech DNS se systémem Windows Server 2012 R2.

Skutečnosti snižující závažnost rizika
Pomocí modulů snap in Správa počítače a prohlížeče událostí zobrazit události služby DNS.
Jak získat kumulativní aktualizaci

Metoda 1: Aktualizace systému Windows

Tato aktualizace je k dispozici jako důležité aktualizace zWindows Update. Pokud zapnete automatické aktualizace, je automaticky nainstalována tato aktualizace.

Jak provést aktualizaci systému Windows

 1. Spusťte program Windows Update protažením v od pravého okraje obrazovky (nebo, pokud používáte myš, ukazatel do pravého dolního rohu obrazovky a ukazatel myši nahoru), klepněte na položku nebo klepněte na tlačítko Nastavení, klepněte na PC změnit nastavení, klepněte na tlačítko a potom klepněte na tlačítko nebo klepněte na Aktualizovat a obnovení.
 2. Klepněte na položku nebo klepněte na tlačítko Zkontrolovat nynía potom chvíli počkejte, zatímco systém Windows vyhledává nejnovější aktualizace pro váš počítač.
 3. Pokud jsou aktualizace nalezeny, klepněte nebo klikněte na tlačítko instalovat aktualizace.
 4. Vyberte aktualizaci 2984006 za volitelnéa klepněte na položku nebo klepněte na tlačítko nainstalovat.
Poznámka: Pravděpodobně k restartování počítače a dokončení instalace některých aktualizací. Uložte a zavřete soubory a aplikace před restartováním, aby nic neztratíte.


Další informace o službě Windows Update přejděte na následující web společnosti Microsoft:

Metoda 2: Microsoft Download Center

Můžete také získat balíček samostatné aktualizace prostřednictvím služby Microsoft Download Center.
Ke staženíStáhněte balíček aktualizace 8.1 pro systém Windows platformy x 86.
Ke staženíStáhněte balíček aktualizace 8.1 pro systém Windows platformy x 64.
Ke staženíStáhněte balíček aktualizace systému Windows Server 2012 R2 x 64 systému.

Poznámka: Aktualizace pro systém Windows RT 8.1 lze získat pouze z webu Windows Update.

Pro více informací o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, klepněte na následující číslo článku v databázi Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Microsoft zkontroloval tento soubor na přítomnost virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici k datu, kdy byl soubor vydán. Soubor je uložen na zabezpečených serverech, které pomáhají zabránit neoprávněným změnám v souboru.

Podrobné informace o aktualizaci

Předpoklady

Chcete-li nainstalovat tuto aktualizaci, musíte nejprve 8.1 pro systém Windows nebo Windows Server 2012 R2 instalaci aktualizace 2919355. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
2919355 8.1 RT systému Windows, Windows 8.1 a aktualizace Windows Server 2012 R2: duben 2014

Informace o restartování počítače

Po instalaci této aktualizace musíte restartovat počítač.

Informace o nahrazení aktualizace

Tato aktualizace nenahrazuje žádné dříve vydané aktualizace.

Informace o souboru

Filedetail informace
Seznam souborů, které jsou součástí této aktualizace 2984006, stáhnoutinformace o souborech aktualizace 2984006.
Informace o souboru hash
Následující tabulka obsahuje kryptografické otisky certifikátů, které se používají k podpisu aktualizace (MSU). Ověřte, zda je že kryptografický otisk certifikátu v tomto článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base proti kryptografický otisk certifikátu uvedené v aktualizaci ke stažení.
Název souboruSHA1 a SHA2
Windows8.1-KB2984006-arm.msuALGORITMU SHA1: A1A8BD3E4AD7B1A59B213BA87E4033BAB1D8F140
SHA256: E703A9DE44EC2AE72ABAA5A970E3317D617962ED38C0AF2CCCC6F8F1D8B39F8B
Windows8.1-KB2984006-x64.msuALGORITMU SHA1: 28BCC3E360008386BF66E0BF1D432097A8A67DFA
SHA256: ECFDA6CBDD45649540B89673E750A38D343BB50D81DE2846DE0D89AFD289C90D
Windows8.1-KB2984006-x86.msuALGORITMU SHA1: E1D3392D9890D9D0B7C9053B4CBE7B069C344EF0
SHA256: 163845199703724AFF4EE4956E07057D15739D094E334F95AD2672B6CF8725A3
Windows8.1-KB2994897-arm.msuALGORITMU SHA1: 785DBECFCFA5FB19D8D6467499211F2FA3F6E12C
SHA256: 4CFA85A3C9FBBBCA3869C181C34E28C1F962187146B895AAD796769EC7A118D0
Windows8.1-KB2994897-x64.msuALGORITMU SHA1: 2236B5AF818509A52B0B9524D60D8E7A4A4BF8D9
SHA256: AA3EFAA1CBFB16690C6727DFA9653B67DFD8E39CE308A15716368FC599AE67CA
Windows8.1-KB2994897-x86.msuALGORITMU SHA1: 6B553E12F7AF6AEE9A6079AE0B38D5E2FFE74871
SHA256: 779BB8678E1406015910A7170E2F815F66ADC8AAD9F7D82CFADB193D6000BB3F
Windows8.1-KB2977174-arm.msuALGORITMU SHA1: DF96F84CE51C796294048B6DC288DB50975BB5B5
SHA256: A74F228A7590BC9FE6EDFAD09642469A66B4C5EBC592EB73B7C80195DB796E84
Windows8.1-KB2977174-x64.msuALGORITMU SHA1: 1C00EC4CA11DCACB6596B928491E67E34453862A
SHA256: 9B2ADAAFB3A71529E56A20D44A8F0A15AFD6E873508A17BDB82845899F68E6FB
Windows8.1-KB2977174-x86.msuALGORITMU SHA1: 9801D8491384D6172C988C7EE0F0645646B86DCA
SHA256: 235EA1A7DCA7B6DB9DF56ACADA263673468F1118DD05C6EC4D19A06D10701A84
Windows8.1-KB2995004-arm.msuALGORITMU SHA1: 2198822532945A9AC3C0122875EB6E0F53E03407
SHA256: 8EFF97A4EBE36F1042DB1868B71AEF238235874FDCEE7DC0D579C5ED59FF030B
Windows8.1-KB2995004-x64.msuALGORITMU SHA1: 9FF7F6D8F1E69349192BEF6672EF2FD0B47F7544
SHA256: 09FAB093158D3864A19D2C6063E4CA3277E59D44A5879429F5B189D9CEA3D7C3
Windows8.1-KB2995004-x86.msuALGORITMU SHA1: 6D011BC0626DCE118403C46F7A66B1ACDB0A7FFE
SHA256: D36AF68A4138D00BFABEC94D5A4596988ED2F3D0FBCDD12D3B1B1A9D21C102B5
Odkazy
Pro další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru, klepněte na následující číslo článku k zobrazení článku v databázi Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané k popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

خصائص

رقم الموضوع: 2984006 - آخر مراجعة: 07/17/2015 03:14:00 - المراجعة: 11.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1

 • kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2984006 KbMtcs
تعليقات