Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Brány firewall pro připojení k Internetu mohou bránit procházení a sdílení souborů

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Příznaky
Po zapnutí brány firewall pro připojení k Internetu možná nebude možné vyhledávat nebo procházet ostatní počítače v domácí nebo kancelářské síti a také zřejmě nebudete moci sdílet soubory s ostatními počítači v domácí nebo kancelářské síti. Povolíte-li například funkci Brána firewall pro připojení k Internetu v systému Microsoft Windows XP, zjistíte, že nemůžete procházet síť pomocí okna Místa v síti. Pokud navíc použijete příkaz net view \\název_počítače s cílem zobrazit sdílené položky v počítači v domácí nebo kancelářské síti, můžete obdržet následující chybovou zprávu:
Došlo k systémové chybě 6118. Seznam serverů této pracovní skupiny nyní není k dispozici.
Příčina
K tomuto chování může dojít, pokud povolíte bránu firewall u síťového připojení, které používáte pro domácí nebo kancelářskou síť. Ve výchozím nastavení brána firewall uzavře porty používané ke sdílení souborů a tisku, aby zabránila počítačům v Internetu v připojení ke sdíleným položkám souborů a tisku v počítači.
Řešení
Chcete-li toto chování vyřešit, použijte bránu firewall pouze pro síťová připojení, která slouží k přímému připojení k Internetu. Bránu firewall použijte například v samostatném počítači připojeném k Internetu přímo pomocí kabelového modemu, modemu DSL nebo telefonního modemu. Připojujete-li se k síti Internet a k domácí nebo kancelářské síti pomocí stejného síťového připojení, použijte směrovač nebo bránu firewall, které brání počítačům v síti Internet připojit se ke sdíleným prostředkům v počítačích doma nebo v kanceláři.

Pokud bránu firewall není možné konfigurovat na otevření portů pouze pro domácí nebo kancelářskou síť, nepoužívejte bránu firewall u síťových připojení, pomocí kterých se připojujete k domácí nebo kancelářské síti. Jestliže se připojujete k Internetu prostřednictvím domácí nebo kancelářské sítě, může být brána firewall použita pouze v počítači nebo jiném zařízení, jako je směrovač, které umožňují připojení k Internetu. Pokud se například připojujete k Internetu prostřednictvím sítě, kterou spravujete, přičemž v této síti je k Internetu sdíleným připojením připojeno více počítačů, můžete bránu firewall instalovat nebo zapnout pouze u tohoto sdíleného připojení k Internetu. Pokud se připojujete k Internetu prostřednictvím sítě, kterou nespravujete, ověřte, zda správce sítě používá bránu firewall.
Prohlášení
Toto chování je záměrné.
Další informace
Brána firewall je software nebo hardware, který tvoří ochrannou bariéru mezi počítačem a potenciálně škodlivým obsahem v Internetu. Pomáhá chránit počítač před uživateli se zlými úmysly a mnoha počítačovými viry nebo červy.

Další informace o produktech brány firewall jiných výrobců najdete na následujícím webu společnosti Microsoft: Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
308127 Postup při ručním otevření portů Brány firewall pro připojení k Internetu v systému Windows XP
Důležité: Nastavíte-li bránu firewall s cílem zlepšit ochranu portů počítače, které jsou připojeny k Internetu, nedoporučujeme tyto porty otevírat, protože by mohly být zcela vystaveny jiným počítačům v Internetu. Navíc nelze přístup k otevřeným portům udělit konkrétním počítačům.

Následující porty jsou určeny pro sdílení souborů a komunikaci SMB (Server Message Block):
  • Porty společnosti Microsoft pro sdílení souborů SMB: UDP (User Datagram Protocol) 135 až 139 a porty TCP (Transmission Control Protocol) 135 až 139.
  • Přímo hostující provoz SMB bez základního vstupně/výstupního systému (NetBIOS): port 445 (TCP a UPD).

Služby odborné pomoci pro systém Windows x64

Technickou podporu a odbornou pomoc pro systém Microsoft Windows x64 poskytuje váš výrobce hardwaru. Výrobce hardwaru poskytuje odbornou pomoc proto, že systém Windows XP x64 byl zahrnut v dodaném hardwaru. Výrobce hardwaru mohl upravit instalaci systému Windows x64 pomocí jedinečných součástí. Mohl například zahrnout specifické ovladače zařízení a volitelná nastavení, aby maximalizoval výkon vlastního hardwaru. Společnost Microsoft bude vyvíjet přiměřené úsilí v případě, že potřebujete technickou pomoc ke své verzi systému Windows x64. Pravděpodobně byste se však měli obrátit přímo na výrobce hardwaru. Výrobce je tím nejkvalifikovanějším pro poskytnutí odborné pomoci k softwaru, který instaloval na hardware.

Informace o systému Microsoft Windows XP Professional x64 Edition naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Informace o systému Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Další informace získáte v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
283673 Jak zapnout nebo vypnout bránu firewall v systému Windows XP
324731 Webové vysílání odborné pomoci: Microsoft Windows XP: Brána firewall pro připojení k Internetu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o domácí a malé kancelářské síti se systémem Windows XP naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Další informace o použití brány firewall pro připojení k Internetu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Winx64 Windowsx64 64bit 64-bit
Vlastnosti

ID článku: 298804 - Poslední kontrola: 03/30/2006 03:05:00 - Revize: 8.1

Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition

  • kbfirewall kbenv kbnetwork kbprb KB298804
Váš názor