Problémy způsobené zálohou nebo kontrolou jednotky M serveru Exchange 2000

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Nepokoušejte se zálohovat nebo prohledávat programem pro vyhledávání virů jednotku M v počítači se serverem Exchange 2000. Pokud tak učiníte, mohou nastat potíže s informacemi z kalendáře, například se zmizením položek schůzek, přístupem k přílohám a zprávám, poškozením databáze serveru Exchange 2000, problémy s přenosem pošty a zobrazováním falešných zpráv o virové infekci. Dále může dojít k vytváření neobvykle velkého počtu souborů protokolů transakcí ve složce Program Files\Exchsrvr\Mdbdata nebo v umístění souborů protokolů transakcí. Tyto soubory mohou být vytvářeny vždy přibližně ve stejnou dobu každou noc nebo každý týden.

Další informace o serveru Exchange 2000 a antivirovém softwaru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
328841 XADM: Server Exchange a antivirový software (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace
Zálohujte server Exchange 2000 pouze pomocí agenta podporujícího server Exchange 2000. Chcete-li správně chránit počítač se serverem Exchange 2000 před viry, je nutné používat antivirový software podporující server Exchange 2000. Potřebujete-li také chránit server pomocí ochrany na úrovni souborů, je nutné se ujistit, že je vyloučena jednotka M a také všechny složky Exchsrvr. Složky Exchsrvr se mohou nacházet na více jednotkách.Další informace o vyloučení jednotek v antivirovém softwaru podporujícím server Exchange 2000 naleznete v dokumentaci k produktu.

Dále nekontrolujte soubory v následující složce:
%SystemRoot%\System32\Inetsrv
Další informace získáte v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
258243 XADM: Postup zálohování a obnovení počítače se serverem Exchange 2000 pomocí nástroje Zálohování systému Windows (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
271465 XADM: Klienti nemají přístup k přílohám po zálohování jednotky M (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
285667 XADM: Principy narušení přístupu rozhraní API 2.0 na serveru Exchange 2000 SP1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
a
Další informace o pokynech společnosti Symantec pro provoz programu Norton Antivirus Corporate Edition naleznete na webu společnosti Symantec: http://service1.symantec.com/SUPPORT/ent-security.nsf/docid/2000110108382448
xadm exifs virtual drive error excdo 8206 Calendaring agent 0x80040229 appointment 8208 0x8004011b 8217 0x80004005 web client non-MAPI
Vlastnosti

ID článku: 298924 - Poslední kontrola: 12/06/2015 02:44:00 - Revize: 4.4

Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbfix kbexchange2000presp1fix kbqfe kbproductlink KB298924
Váš názor