Aktualizace Security Rollup Package (SRP) vydaná po vydání aktualizace Windows NT 4.0 Service Pack 6a

Tento článek byl dříve publikován CZ299444
Důrazně všem uživatelům doporučujeme, aby v počítačích se systémem Microsoft Windows Server 2003 upgradovali Internetovou informační službu na verzi 6.0. Služba IIS 6.0 výrazně zvyšuje zabezpečení webové infrastruktury. Další informace o tématech souvisejících se zabezpečením Internetové informační služby naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Souhrn
Společnost Microsoft vydala aktualizaci Security Rollup Package (SRP) pro systém Windows NT 4.0. Tato aktualizace obsahuje funkce všech oprav zabezpečení systému Windows NT 4.0 vydaných od vydání aktualizace Windows NT 4.0 Service Pack 6a (SP6a). Tento malý, komplexní balíček oprav vydaných po aktualizaci SP6a poskytuje snadný nástroj pro správu vydaných oprav zabezpečení. Instalace aktualizace SRP nemění úroveň šifrování počítače.

Uživatelé řadiče Compaq Array Controller

Pokud jste nainstalovali ovladač řadiče Compaq Array Controller (Cpqarray.sys) stažený z webu, serveru FTP či služby SmartStart společnosti Compaq, prostudujte si následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base týkající se řadičů Compaq Array a aktualizace Windows NT 4.0 SRP:
305228 Po instalaci aktualizace Windows NT 4.0 Security Rollup Package dochází k chybě „STOP 0xA“ (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Problém s digitálními podpisy

Pokud používáte aplikaci Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 (SP2) nebo Internet Explorer 5.01 Service Pack 2 (SP2) a navštěvujete zabezpečené webové stránky (https://) používající zabezpečení SSL (Secure Sockets Layer), prostudujte si následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
305929 Po instalaci aktualizace Windows NT 4.0 Security Rollup Package dochází k chybě „Tento certifikát má neplatný digitální podpis“ (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Uživatelé programu Microsoft IntelliPoint

Pokud používáte program Microsoft IntelliPoint verze nižší než 2.2, prostudujte si před instalací aktualizace SRP následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
305462 Po instalaci aktualizace Windows NT 4.0 Security Rollup Package nefunguje myš a klávesnice (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Uživatelé programu HP NTLock

Pokud používáte program HP NTLock, prostudujte si následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
311860 Po instalaci aktualizace Windows NT 4.0 Security Rollup Package nelze spustit služby Hewlett-Packard NTLock (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Pokud do počítače přidáte nepovinné služby, musíte přeinstalovat aktualizaci Service Pack pro systém Windows NT 4.0 a poté aktualizaci SRP. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
196269 Kdy přeinstalovat aktualizaci Service Pack (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Pokud musíte do počítače přidat nepovinné služby, postupujte podle následujících pokynů:
  1. Nainstalujte všechny nepovinné a doplňkové služby. Budete vyzváni k vložení původních instalačních médií systému Windows NT 4.0.
  2. Po instalaci souborů z původních médií a před restartováním počítače přeinstalujte aktualizaci Windows NT 4.0 SP6a. Aktualizaci SP6a musíte přeinstalovat před instalací aktualizace SRP, protože aktualizace SPR požaduje aktualizaci SP6a.
  3. Restartujte počítač.
  4. Přeinstalujte aktualizaci SRP.
  5. Restartujte počítač.
  6. Nainstalujte další případné požadované opravy hotfix vydané po vydání aktualizace SP6a. Další informace o aktualizaci SRP naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
  7. Restartujte počítač.
Další informace o instalaci více oprav hotfix pouze s jedním restartováním počítače naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
296861 Instalace více aktualizací nebo oprav hotfix pro systém Windows s pouze jedním restartováním počítače
Další informace
Opravy jsou k dispozici na následujícím webu společnosti Microsoft (není-li uveden váš jazyk, navštivte stránku znovu později):
Poznámka: Tato oprava požaduje aktualizaci Windows NT 4.0 SP6a. Další informace naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Datum vydání: 26. července 2001

Další informace o stahování souborů podpory společnosti Microsoft naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů. Poznámka: Po instalaci aktualizace Security Rollup Package (SRP) vydané po vydání aktualizace Windows NT 4.0 Service Pack 6a, která obsahuje opravu zabezpečení popsanou v bulletinu MS01-026, může docházet k dalším potížím. Tyto nové potíže odstraníte instalací dalších oprav popsaných v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
299273 Po instalaci opravy uvedené v bulletinu MS01-026[iis] nefunguje možnost přihlášení UPN (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
269430 Po poklepání na ikonu zámku v připojení zabezpečeném protokolem SSL se objevuje nesprávná chybová zpráva (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Opravy zahrnuté do aktualizace SRP

Aktualizace SRP obsahuje všechny opravy vydané po vydání aktualizace SP6a publikované v bulletinech Microsoft Security Bulletin. Zahrnuje také několik oprav, které nebyly dosud popsány. Vzhledem ke skutečnosti, že bulletiny zabezpečení nejsou součástí běžných procedur pro údržbu, společnost Microsoft je obvykle vydává pouze tehdy, pokud potíže se zabezpečením představují bezprostřední ohrožení systémů. Potíže, které této úrovni závažnosti neodpovídají, jsou obvykle vyřešeny jinými způsoby, například aktualizacemi Service Pack nebo aktualizací SRP, jako je tomu v tomto případě.
241041 Povolení programu NetBT exkluzivně otevírat porty IP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
243649 MS99-047: Nekontrolovaná vyrovnávací paměť tiskové zařazovací služby umožňuje zneužití chyby zabezpečení systému (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
243835 MS99-046: Jak zamezit používání předvídatelných počátečních posloupností čísel protokolu TCP/IP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
244599 Opravy požadované v konfiguraci vyhodnocování zabezpečení TCSEC C2 v aktualizaci Windows NT 4.0 Service Pack 6a (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
246045 MS99-055: Neplatné parametry výčtu prostředků způsobují chybu pojmenovaných kanálů a dalších systémových služeb (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
247869 MS00-003: Služba Místní volání procedur (LPC) může umožnit neautorizované použití účtu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
248183 Nástroj Syskey opakovaně používá klíčový datový proud (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
248185 Funkce vytváření výčtu identifikátorů zabezpečení ve službě LSA chybně zpracovává parametry (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
248399 MS00-007: Sdílené nastavení pracovní stanice umožňuje přístup k souborům v Koši (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
249108 Při opravné aktualizaci programu Rdisk mohou všichni uživatelé zobrazovat data registru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
249197 Aplikace Internet Explorer neumožňuje použití jediného certifikátu SGC se 128bitovým šifrováním pro virtuální servery (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
249863 Připojení klientů v místní síti s certifikáty SGC nefunguje
249973 MS00-005: Výchozí prohlížeč souboru RTF přeruší normální zpracování programem (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
250625 MS00-024: Výchozí oprávnění ke klíči registru umožňují zvýšení oprávnění (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
252463 MS00-006: Chybová zpráva serveru Index Server zobrazuje fyzické umístění webových složek (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
257870 Chybný požadavek na tisk může zastavit službu TCP/IP Printing Service systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
259042 Po instalaci aktualizace Windows NT 4.0 Service Pack 6 nevrací proces WinLogon popisovače (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
259496 MS00-008: Chybné nastavení registru umožňuje zjistit kryptografický klíč (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
259622 MS00-027: Procesor příkazového řádku zpracovává chybně příkazy s dlouhými parametry (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
259728 MS00-029: Systém Windows přestává reagovat z důvodu fragmentace datagramů protokolu IP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
259773 MS00-003: Chybná odpověď službě Local Procedure Call způsobuje chybu „Stop“ (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
262388 Z linuxového klienta služby Vzdálené volání procedur (RPC) je možné provést útok typu Denial-of-Service (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
262694 MS00-036: Uživatel se zlými úmysly může ukončit službu prohledávání počítačů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
264684 MS00-040: Oprava chyby zabezpečení „Ověření vzdáleného přístupu k registru“ (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
265714 MS00-095: Položky registru protokolu SNMP systému Windows NT 4.0 jsou čitelné (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
266433 MS00-070: Opravy několika chyb zabezpečení v systémových voláních portů služby LPC (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
267858 Při provádění operací se soubory dochází k chybě „Paměť nemůže být přečtena“ (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
267861 MS00-095: Změna registru serveru RAS je možná bez oprávnění správce (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
267864 MS00-095: Klíč pro správu balíčků služby MTS obsahuje informace o uživatelích (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
268082 Záznam DNS SOA může odhalit název účtu správce (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
269049 MS00-052: Programy vyvolané registrem používají standardní vyhledávací cestu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
269239 MS00-047: Chyba zabezpečení rozhraní NetBIOS může způsobovat konflikty duplicitních názvů v síti (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
271216 Oprava potíží s e-mailem mezi systémy se 128bitovým a 56bitovým šifrováním používajícími francouzské místní nastavení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
274835 MS00-083: Přetečení vyrovnávací paměti v programu Sledování sítě může ohrozit zabezpečení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
275567 MS00-091: Více relací NetBT může způsobit, že místní hostitelský systém přestane reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
276575 MS00-094: Oprava chyby zabezpečení „Přetečení vyrovnávací paměti telefonního seznamu“ (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
279336 MS01-003: Oprava chyby zabezpečení objektu mutex rozhraní Winsock (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
279843 Některé pojmenované kanály systému nejsou vytvořeny s odpovídajícími oprávněními (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
280119 MS01-008: Oprava chyby zabezpečení zvýšení oprávnění procesu NTLMSSP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
283001 MS01-009: Oprava chyby zabezpečení neplatného proudu paketů protokolu PPP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
293818 MS01-017: Chybné digitální certifikáty vydané společností VeriSign umožňují zneužití (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
294472 MS99-057: Vyhledávací funkce serveru Index Server obsahuje nekontrolovanou vyrovnávací paměť (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
296185 MS01-025: Oprava nové varianty chyby zabezpečení „Neplatné zvýrazňování nalezených výsledků“ (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
298012 MS01-041: Poškozený požadavek na vzdálené volání procedury může způsobit potíže se službou
300972 Nekontrolovaná vyrovnávací paměť v rozšíření ISAPI serveru Index Server může ohrozit zabezpečení webového serveru
303628 Chyba týkající se použití relativní cesty umožňuje spuštění programu v kontextu System (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Opravy služby IIS zahrnuté v aktualizaci SRP

188348 Speciálně poškozené požadavky na server FTP mohou způsobit odmítnutí služby (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
233335 Použití určitých znaků na konci adresy URL umožňuje zobrazení obsahu stránky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
234905 Chybný formát požadavku protokolu HTTP může způsobit chybu procesu INETINFO (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
238349 Speciálně poškozená hlavička požadavku GET způsobí odmítnutí služby (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
238606 Přítomnost určitých přípon domén prvního řádu v názvu virtuálního adresáře umožňuje zobrazení obsahu stránky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
241805 Oprava zabezpečení serveru IIS 4.0 týkající se sloučeného omezení serverů FTP a domén (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
244613 Filtr rozhraní ISAPI zabezpečení SSL serveru IIS 4.0 nevrací jednu vyrovnávací paměť pro prostý text (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
246401 MS99-061: Server IIS chybně překládá některé řídicí znaky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
249599 Pokud adresa URL obsahuje na konci požadavku další znaky, virtuální adresář namapovaný na adresu UNC vrací kód skriptu na straně serveru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
252693 Shlukový požadavek na šifrování neobsahující žádná data způsobuje, že server IIS nevrací paměť (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
254142 MS00-023: Při odeslání dlouhé sekvence řídicích znaků dochází ke 100% využití procesoru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
260205 MS00-030: Požadavek HTTP obsahující velké množství teček nebo teček následovaných lomítkem způsobuje vysoké zatížení procesoru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
260347 MS00-060: IIS 4: Oprava serveru IIS 4 pro problémy se skriptováním mezi weby (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
260838 MS00-031: Server IIS neobsluhuje požadavky HTR (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
267559 MS00-044: Požadavek GET na načtení souboru HTR může způsobit odmítnutí služby nebo umožnit procházení adresáře (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
269862 MS00-057: Oprava potíží kanonizace (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
271652 MS00-063: Oprava chyby zabezpečení, kdy neplatná adresa může znemožnit odpověď serveru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
274149 Soubory cookie nejsou na serveru IIS označeny jako zabezpečené protokolem SSL (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
277873 MS00-086: Oprava chyby zabezpečení překladu požadavku na soubor na webovém serveru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
280322 FP2000: MS00-100: Oprava chyby zabezpečení neplatného odesílání webového formuláře (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
285985 MS01-004: Oprava nové varianty chyby zabezpečení čtení fragmentu souboru přes soubor HTR (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
295534 Nadbytečná operace dekódování umožňuje spuštění příkazu přes službu IIS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Opravy uvedené v oddílu 14. května 2001 následujícího článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base obsažené v aktualizaci SRP vydané po vydání aktualizace Windows NT 4.0 Service Pack 6a:
297860 MS01-044: Zabezpečení služeb IIS 5.0 a přírůstková aktualizace serveru IIS 4.0 vydaná po vydání aktualizace Windows NT 4.0 SP5 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
security_patch kbdotcom
Vlastnosti

ID článku: 299444 - Poslední kontrola: 05/25/2007 11:56:00 - Revize: 10.4

Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 6a, Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 6a, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

  • kbinfo kbfix kbqfe KB299444
Váš názor