Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Popisy událostí systému Windows 2000 Security (část 1 ze 2)

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:299475
Poznámka
Tento článek se vztahuje na systém Windows 2000. Podpora pro systém Windows 2000 končí dne 13. července 2010. Na Centrum ukončení odborné pomoci řešení v systému Windows 2000 je výchozí bod pro plánování strategie přenesení ze systému Windows 2000. Další informace naleznete Zásady poskytování technické podpory společnosti Microsoft.
Souhrn
Tento článek obsahuje popis různých událostí souvisejících se zabezpečením a týkající se auditu a informace o interpretaci těchto událostí. Tyto události se zobrazí v protokolu událostí zabezpečení a zaznamená se zdrojem "Zabezpečení". V následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base je část 2 ze 2:
301677 Popisy událostí systému Windows 2000 Security (část 2 ze 2)
Další informace
  Event ID: 512 (0x0200)    Type: Success AuditDescription: Windows NT is starting up.				
  Event ID: 513 (0x0201)    Type: Success AuditDescription: Windows NT is shutting down.       All logon sessions will be terminated by this shutdown.				
  Event ID: 514 (0x0202)    Type: Success AuditDescription: An authentication package has been loaded by the Local Security Authority.       This authentication package will be used to authenticate logon attempts.       Authentication Package Name: %1				
  Event ID: 515 (0x0203)    Type: Success AuditDescription: A trusted logon process has registered with the Local Security Authority.       This logon process will be trusted to submit logon requests.       Logon Process Name: %1				
  Event ID: 516 (0x0204)    Type: Success AuditDescription: Internal resources allocated for the queuing of audit messages have been       exhausted, leading to the loss of some audits.       Number of audit messages discarded: %1				
  Event ID: 517 (0x0205)    Type: Success AuditDescription: The audit log was cleared       Primary User Name: %1   Primary Domain:  %2       Primary Logon ID: %3   Client User Name: %4       Client Domain:   %5   Client Logon ID: %6				
  Event ID: 518 (0x0206)    Type: Success AuditDescription: An notification package has been loaded by the Security Account Manager.       This package will be notified of any account or password changes.       Notification Package Name: %1				
  Event ID: 528 (0x0210)    Type: Success AuditDescription: Successful Logon:       User Name: %1       Domain: %2       Logon ID: %3       Logon Type: %4       Logon Process: %5     Authentication Package: %6       Workstation Name: %7				
  Event ID: 529 (0x0211)    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure       Reason: Unknown user name or bad password       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6				
  Event ID: 530 (0x0212)    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure       Reason: Account logon time restriction violation       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6				
  Event ID: 531 (0x0213)    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure       Reason: Account currently disabled       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6				
  Event ID: 532 (0x0214)    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure       Reason: The specified user account has expired       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6 				
  Event ID: 533 (0x0215)    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure       Reason: User not allowed to logon at this computer       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6 				
  Event ID: 534 (0x0216)    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure       Reason:The user has not been granted the requested       logon type at this machine       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6 				
  Event ID: 535 (0x0217)    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure       Reason: The specified account's password has expired       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6 				
  Event ID: 536 (0x0218)    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure       Reason: The NetLogon component is not active       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6 				
  Event ID: 537 (0x0219)    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure       Reason: An unexpected error occurred during logon       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6 				
  Event ID: 538 (0x021A)    Type: Success AuditDescription: User Logoff       User Name: %1       Domain: %2       Logon ID: %3        Logon Type: %4.				
  Event ID: 539 (0x021B)    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure       Reason: Account locked out       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6 				
  Event ID: 540 (0x021c)    Type: Success AuditDescription: Successful Network Logon       User Name: %1       Domain: %2       Logon ID: %3        Logon Type: %4       Logon Process: %5     Authentication Package: %6       Workstation Name: %7				
  Event ID: 541 (0x021d)    Type: Success AuditDescription: IKE security association established.       Mode: %1          Peer Identity: %2       Filter: %3         Parameters: %4				
  Event ID: 542 (0x021e)    Type: Success AuditDescription: IKE security association ended.       Mode: Data Protection (Quick mode)       Filter: %1         Inbound SPI: %2       Outbound SPI: %3				
  Event ID: 543 (0x021f)    Type: Success AuditDescription: IKE security association ended.       Mode: Key Exchange (Main mode)       Filter: %1				
  Event ID: 544 (0x0220)    Type: Failure AuditDescription: IKE security association establishment failed because peer could not       authenticate. The certificate trust could not be established.       Peer Identity: %1     Filter: %2				
  Event ID: 545 (0x0221)    Type: Failure AuditDescription: IKE peer authentication failed.       Peer Identity: %1     Filter: %2				
  Event ID: 546 (0x0222)    Type: Failure AuditDescription: IKE security association establishment failed because peer       sent invalid proposal.       Mode: %1          Filter: %2       Attribute: %3       Expected value: %4       Received value: %5				
  Event ID: 547 (0x0223)    Type: Failure AuditDescription: IKE security association negotiation failed.       Mode:     %1     Filter: %2       Failure Point: %3     Failure Reason: %4				
  Event ID: 560 (0x0230)    Type: Success AuditDescription: Object Open       Object Server: %1     Object Type: %2       Object Name: %3      New Handle ID: %4       Operation ID:{%5,%6}    Process ID: %7       Primary User Name: %8   Primary Domain: %9       Primary Logon ID: %10   Client User Name: %11       Client Domain: %12     Client Logon ID: %13       Accesses %14        Privileges %15				
  Event ID: 561 (0x0231)    Type: Success AuditDescription: Handle Allocated       Handle ID: %1       Operation ID:{%2,%3}       Process ID: %4				
  Event ID: 562 (0x0232)    Type: Success AuditDescription: Handle Closed       Object Server: %1     Handle ID: %2       Process ID: %3				
  Event ID: 563 (0x0233)    Type: Success AuditDescription: Object Open for Delete       Object Server: %1     Object Type: %2       Object Name: %3      New Handle ID: %4       Operation ID:{%5,%6}    Process ID: %7       Primary User Name: %8   Primary Domain: %9       Primary Logon ID: %10   Client User Name: %11       Client Domain: %12     Client Logon ID: %13       Accesses %14        Privileges %15				
  Event ID: 564 (0x0234)    Type: Success AuditDescription: Object Deleted       Object Server: %1     Handle ID: %2       Process ID: %3				
  Event ID: 565 (0x0235)    Type: Success AuditDescription: Object Open       Object Server: %1     Object Type: %2       Object Name: %3      New Handle ID: %4       Operation ID:{%5,%6}    Process ID: %7       Primary User Name: %8   Primary Domain: %9       Primary Logon ID: %10   Client User Name: %11       Client Domain: %12     Client Logon ID: %13       Accesses %14        Privileges %15       Properties:%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25				
  Event ID: 566 (0x0236)    Type: Success AuditDescription: Object Operation       Operation Type %1     Object Type: %2       Object Name: %3      Handle ID: %4       Operation ID:{%5,%6}    Primary User Name: %7       Primary Domain: %8     Primary Logon ID: %9       Client User Name: %10   Client Domain: %11       Client Logon ID: %12    Requested Accesses %13				
  Event ID: 576 (0x0240)    Type: Success AuditDescription: Special privileges assigned to new logon:       User Name: %1       Domain: %2       Logon ID: %3        Assigned: %4				
  Event ID: 577 (0x0241)    Type: Success AuditDescription: Privileged Service Called       Server: %1         Service: %2       Primary User Name: %3   Primary Domain: %4       Primary Logon ID: %5    Client User Name: %6       Client Domain: %7     Client Logon ID: %8       Privileges: %9 				
  Event ID: 578 (0x0242)    Type: Success AuditDescription: Privileged object operation       Object Server: %1     Object Handle: %2       Process ID: %3       Primary User Name: %4       Primary Domain: %5     Primary Logon ID: %6       Client User Name: %7    Client Domain: %8       Client Logon ID: %9    Privileges: %10				
  Event ID: 592 (0x0250)    Type: Success AuditDescription: A new process has been created       New Process ID: %1     Image File Name: %2       Creator Process ID: %3   User Name: %4       Domain: %5         Logon ID: %6				
  Event ID: 593 (0x0251)    Type: Success AuditDescription: A process has exited       Process ID: %1       User Name: %2       Domain: %3         Logon ID: %4				
  Event ID: 594 (0x0252)    Type: Success AuditDescription: A handle to an object has been duplicated       Source Handle ID: %1    Source Process ID: %2       Target Handle ID: %3    Target Process ID: %4				
  Event ID: 595 (0x0253)    Type: Success AuditDescription: Indirect access to an object has been obtained       Object Type: %1      Object Name: %2       Process ID: %3       Primary User Name: %4       Primary Domain: %5     Primary Logon ID: %6       Client User Name: %7    Client Domain: %8       Client Logon ID: %9    Accesses: %10				

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 299475 - Poslední kontrola: 05/12/2011 05:48:00 - Revize: 5.0

 • kbinfo kbmt KB299475 KbMtcs
Váš názor