Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Vysvětlení funkce Automatická metrika pro trasy protokolu IP

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:299540
Souhrn
Tento článek popisuje funkci Automatická metrika, která se používá v systému Windows XP pro trasy Internet Protocol (IP).
Další informace
Metrika je hodnota přiřazená trase protokolu IP pro konkrétní síťové rozhraní, která určuje náklady spojené s použitím této trasy. Metriku lze například důležitá z hlediska rychlosti linky, počtu směrování nebo časového zpoždění. Automatická metrika je nová funkce v systému Windows XP, která automaticky nakonfiguruje metriku pro místní trasy, které jsou založeny na rychlosti připojení. Ve výchozím nastavení je povolena funkce Automatická metrika a ji můžete také nakonfigurovat ručně přiřadit určité metriky.

Funkce Automatická metrika může být užitečné, pokud směrovací tabulky obsahuje více tras pro stejný cíl. Například pokud máte počítač s síťové rozhraní 10 MB (Mb) a 100 Mb síťové rozhraní a má počítač nakonfigurován na obou síťových rozhraních a výchozí brána, funkce Automatická metrika přiřadí vyšší metrika pomalejšímu. Tuto funkci lze vynutit všechny přenosy určené pro Internet, například pomocí nejrychlejší rozhraní sítě, která je k dispozici.

POZNÁMKA:: Společnost Microsoft obvykle nedoporučuje přidávat výchozí brány v rámci nesouvislých sítí. Například servery, například okraj, překládání adres (NAT) a servery proxy jsou obvykle nakonfigurovány k připojení dvou nebo více nespojených sítí: veřejného Internetu a jeden nebo více privátních sítí intranet. V této situaci nedoporučujeme přiřadit výchozí brány v privátních rozhraních, jako by se tím tak může vést k nesprávnému směrování v síti.

Následující tabulka popisuje kritéria, která se používá k přiřazení metriky trasám, které jsou vázány na rozhraní sítě s různými rychlostmi.

Rychlost linkyMetrika
Větší než nebo rovno 2 GB5
Větší než 200 Mb10
Větší než 20 Mb a menší než 200 Mb20
Větší než 4 Mb a menší než 20 Mb30
Větší než 500 kB (Kb) a menší než 4 Mb40
Menší než 500 Kb50

Následující tabulka uvádí rychlostmi připojení a metrikou pro počítače se systémem Windows XP Service Pack 2.

Rychlost linkyMetrika
Větší než 200 Mb10
Větší než 80 Mb a menší než 200 Mb20
Větší než 20 Mb a menší než 80 Mb25
Větší než 4 Mb a menší než 20 Mb30
Větší než 500 Kb a menší než 4 Mb40
Menší než 500 Kb50

Funkce Automatická metrika je nakonfigurována nezávisle pro každé síťové rozhraní v síti. Tato funkce je užitečná v případech, kdy máte více než jedno síťové rozhraní stejné rychlosti, například při každé síťové rozhraní byl přiřazen výchozí brány. V takovém případě můžete ručně nakonfigurovat metriku na jednom síťovém rozhraní a povolit funkci Automatická metrika, která nakonfiguruje metriku síťového rozhraní. Toto nastavení umožňuje řídit síťové rozhraní, které je použita jako první směrování provozu protokolu IP v.

Kromě toho metriku přiřazenou konkrétním výchozím branám lze nakonfigurovat nezávisle pro každou bránu. Toto nastavení umožňuje další úroveň řízení metriky, která se používá pro místní trasy. Například je možné povolit funkci Automatická metrika trasy, které jsou přiřazeny k síťovému rozhraní a současně ručně nakonfigurovat metriku přiřazenou výchozím branám nakonfigurovat.

POZNÁMKA:: Pokud metrika určena na úrovni síťového rozhraní, ale brána je přidán a nakonfigurován pro funkci Automatická metrika, může tato brána zdědit metriku přiřazenou síťovému rozhraní. Například pokud přiřadíte metriku pět na úrovni síťového rozhraní, a poté přidáte bránu a ponechat funkci Automatická metrika brány, brána také přiřazena metrika pět.

Funkce Automatická metrika se liší od funkce rozpoznávání mrtvé brány, která lze vynutit přepnutí výchozích bran založených na opakovaných přenosů protokolu TCP (Transmission Control) v síti. Funkce směrování a vzdálený přístup také neaktivuje funkci rozpoznávání mrtvé brány. Tuto aktivaci provádí zásobník protokolu TCP/IP v počítači, který zahájí relaci protokolu TCP.

Další informace získáte klepnutím na tlačítko znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
205027 Rozpoznávání mrtvé brány pomocí služby RRAS a připojení vyžádaného volání
Konfigurace funkce Automatická metrika:
  1. V Ovládacích panelech poklepejte na panel Síťová připojení.
  2. Klepněte pravým tlačítkem myši na rozhraní sítě a potom klepněte na tlačítko Vlastnosti.
  3. Klepněte na tlačítko Protokol sítě Internet (TCP/IP)a klepněte na tlačítko Vlastnosti.
  4. V Obecné karta, klepněte na tlačítko Upřesnit.
  5. Chcete-li určit metriku, Nastavení protokolu IP karta, zrušte zaškrtnutí políčka Automatická metrika Zaškrtněte políčko a potom zadejte metriku v Metrika rozhraní pole.
Metrika rozhraní metrika IPConnectionMetric, ConnectionMetric, připojení

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 299540 - Poslední kontrola: 10/19/2011 20:09:00 - Revize: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Windows Web Server 2008, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Service Pack 2, Aktualizace SP1 pro Windows Vista, Aktualizace SP2 pro Windows Vista, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Service Pack 1, Windows 7 Ultimate

  • kbinfo kbnetwork kbmt KB299540 KbMtcs
Váš názor
&t=">