Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Jak chránit spuštěné v serveru IIS 4.0 nebo 5.0 webovou stránku pomocí oprávnění NTFS

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:299970
Důrazně doporučujeme, aby všichni uživatelé upgradovat na Internetová informační služba (IIS) verze 7.0 se systémem Microsoft Windows Server 2008. Internetová informační služba 7.0 výrazně zvyšuje zabezpečení webové infrastruktury. Další informace o tématech souvisejících se zabezpečením služby IIS naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Další informace o službě IIS 7.0 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Souhrn
Toto je podrobný návod, jak pomocí oprávnění NTFS v systému Windows k ochraně webových stránek, které jsou spuštěna na Internet Information Server (IIS) verze 4.0 nebo 5.0. Chcete-li chránit své stránky, stránky do samostatné složky a poté použijte oprávnění této složky.

Všimněte si, že se tento článek není osnovy doporučené postupy pro používání aplikace FrontPage a rozšíření FrontPage Server Extensions. Další informace o doporučených postupech pomocí aplikace FrontPage a rozšíření FrontPage Server Extensions naleznete následující článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
216705Postup při nastavení oprávnění na webové aplikace FrontPage na serveru IIS
back to the top

Požadavky

Chcete-li chránit stránky nebo stránek, potřebujete následující:
 • Webový server, již vytvořený a spuštěné v serveru Internet Information Server verze 4.0 nebo 5.0 v oddílu jednotky NTFS.
 • Přístup pro správu serveru.
 • Uživatelé a skupiny, kterému chcete udělit přístup přístup k obsahu serveru WWW.
back to the top

Kontrola typu systému souborů

 1. Na ploše serveru poklepejte na ikonu Tento počítač.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na jednotku obsahující web, který chcete chránit a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Na kartě Obecné, zkontrolujte, zda je systém souborů NTFS Poznámka: Pokud je systém souborů FAT, toto řešení nebude fungovat. Pokud chcete převést systém souborů na systém souborů NTFS, naleznete v následujícím článku znalostní báze Knowledge Base:
  214579Použití programu Convert.exe k převodu oddílu na systém souborů NTFS
back to the top

Ochrana stránky

Pro systém Windows 2000

 1. Přesunout stránku nebo stránky, které chcete chránit do samostatné složky dbát podle potřeby aktualizovat hypertextových odkazů. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na Start a klepněte na příkaz Prozkoumat, chcete-li spustit Průzkumníka Windows.
  2. Přejděte do složky obsahující webového obsahu.
  3. Vyberte složku nejvyšší úrovně webového obsahu. V nabídce soubor přejděte na příkaz Nový a klepněte na složku.
  4. Zadejte název složky a stiskněte klávesu ENTER.
  5. Podržte stisknutou klávesu CTRL a vyberte jednotlivé stránky, které chcete chránit.
  6. Klepněte pravým tlačítkem myši na stránku a klepněte na příkaz Kopírovat.
  7. Klepněte pravým tlačítkem myši na novou složku a klepněte na příkaz Vložit. Poznámka: Pokud máte hypertextové odkazy na tyto stránky, je třeba aktualizovat jim odráží nové umístění.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na Start a klepněte na příkaz Prozkoumat, chcete-li spustit Průzkumníka Windows.
 3. Klepněte na složku obsahu obsahující stránky nebo stránek, které chcete chránit.
 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na složku, klepněte na příkaz Vlastnosti a potom klepněte na kartu zabezpečení.
 5. Odebrat skupinu Everyone ze seznamu názvů v horním podokně.

  Důležité: Odebrat systému nebo správce.
 6. Klepněte na tlačítko Přidat.
 7. Zadejte jména uživatelů nebo skupin, kterým chcete udělit přístup ke stránce.
 8. Klepněte na tlačítko OK. Všimněte si, že tyto uživatele a skupiny, musí již být součástí domény, ve kterém je umístěn na webovém serveru. Pokud tomu tak není, je třeba je přidat dříve, než budete pokračovat.
 9. Po zobrazení výzvy můžete vybírat z více instancí název zvolte ten nebo ty, které chcete udělit přístup. Klepněte na tlačítko OK.
 10. V horním podokně vyberte uživatele nebo skupinu, které jste právě přidali a potom vyberte oprávnění, které chcete udělit v dolním podokně. Obecně postačují oprávnění číst a spouštět, ale v některých případech můžete chtít udělit oprávnění k zápisu nebo úplné řízení.
 11. Klepněte na tlačítko OK.
back to the top

Pro systém Windows NT 4.0

 1. Přesunout stránku nebo stránky, které chcete chránit do samostatné složky dbát podle potřeby aktualizovat hypertextových odkazů. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na Start a klepněte na příkaz Prozkoumat, chcete-li spustit Průzkumníka Windows.
  2. Přejděte do složky obsahující webového obsahu.
  3. Vyberte složku nejvyšší úrovně webového obsahu. V nabídce soubor přejděte na příkaz Nový a klepněte na složku.
  4. Zadejte název složky a stiskněte klávesu ENTER.
  5. Podržte stisknutou klávesu CTRL a vyberte jednotlivé stránky, které chcete chránit.
  6. Klepněte pravým tlačítkem myši na stránku a klepněte na příkaz Kopírovat.
  7. Klepněte pravým tlačítkem myši na novou složku a klepněte na příkaz Vložit. Poznámka: Pokud máte hypertextové odkazy na tyto stránky, je třeba aktualizovat jim odráží nové umístění.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na Start a klepněte na příkaz Prozkoumat, chcete-li spustit Průzkumníka Windows.
 3. Klepněte na složku obsahu obsahující stránky nebo stránek, které chcete chránit.
 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na složku, klepněte na příkaz Vlastnosti a potom klepněte na kartu zabezpečení.
 5. Klepněte na tlačítko oprávnění a vyberte Existující soubor nahradit oprávnění.
 6. Odebrat skupinu Everyone ze seznamu názvů v horním podokně.

  Důležité: Odebrat systému nebo správce.
 7. Klepněte na tlačítko Přidat a zadejte jména uživatele nebo skupiny, kterému chcete udělit přístup ke stránce.
 8. Klepněte na tlačítko OK. Všimněte si, že tyto uživatele a skupiny, musí již být součástí domény, ve kterém je umístěn na webovém serveru. Pokud tomu tak není, je třeba je přidat dříve, než budete pokračovat.
 9. Po zobrazení výzvy můžete vybírat z více instancí název zvolte ten nebo ty, které chcete udělit přístup. Klepněte na tlačítko OK.
 10. V seznamu Typ přístupu vyberte příslušná oprávnění. Obecně jsou dostatečné ke čtení a spouštění, ale v některých případech můžete chtít udělit snížení nebo úplné řízení.
 11. Klepněte na tlačítko OK.
back to the top


Odkazy
Další informace o oprávnění NTFS naleznete v následujícím článku znalostní báze Knowledge Base: Obecné informace o oprávnění v systému Windows NT a Windows 2000 naleznete v následujících článcích znalostní báze Knowledge Base:
148437Výchozí oprávnění NTFS v systému Windows NT
271071Jak nastavit požadované oprávnění NTFS a uživatelská práva pro 5.0 webového serveru služby IIS
266118Jak obnovit výchozí oprávnění NTFS pro systém Windows 2000


back to the top

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 299970 - Poslední kontrola: 07/07/2008 17:39:42 - Revize: 5.2

Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP1, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP2, Microsoft Windows 2000 Professional SP1, Microsoft Windows 2000 Professional SP2, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT version 4.0 Option Pack, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition, Microsoft eMbedded Visual C++ 4.0, Microsoft Internet Information Server 4.0, Microsoft Internet Information Services 5.0

 • kbmt kbhowtomaster KB299970 KbMtcs
Váš názor
>: none; " src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">;did=1&t=">p;did=1&t=">