Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Popis změn nastavení zabezpečení zón obsahu v aplikaci Internet Explorer 6

Souhrn
Tento článek popisuje změny nastavení zabezpečení zón obsahu v aplikaci Internet Explorer 6.
Další informace
Pokud není v následujících sekcích uvedena výjimka, po upgradu na aplikaci Internet Explorer 6 zůstanou zachována současná nastavení zabezpečení. Úroveň zabezpečení všech zón je však nastavena na možnost Vlastní.

Další informace o nastavení úrovně zabezpečení na možnost Vlastní naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
300891 Vlastní úroveň zabezpečení zón zabezpečení po upgradu na aplikaci Internet Explorer 6 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Pokud chcete použít nové výchozí nastavení pro některou zónu zabezpečení, v dialogovém okně Možnosti Internetu na kartě Zabezpečení klepněte na tlačítko Výchozí úroveň.

Změny nastavení všech zón

Když v aplikaci Internet Explorer 6 v dialogovém okně Možnosti Internetu na kartě Zabezpečení klepnete na tlačítko Vlastní úroveň, zjistíte, že v části Nastavení zabezpečení byla odebrána následující nastavení:
 • Nastavení souborů cookie byla přemístěna z karty Zabezpečení na kartu Osobní údaje. Po upgradu na aplikaci Internet Explorer 6 tato nastavení nezůstanou zachována.Další informace o nastavení souborů cookie naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  296363 Při upgradu na aplikaci Internet Explorer 6 nejsou zachována nastavení souborů cookie (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  283185 Správa souborů cookie v aplikaci Internet Explorer 6
 • Nastavení v části Microsoft VM obsahující podnadpis Oprávnění jazyka Java nejsou k dispozici, pokud není v počítači nainstalovaný modul Microsoft VM (Microsoft Virtual Machine). Pokud nainstalujete modul Microsoft VM jako samostatný balíček nebo pomocí instalace na vyžádání, tato nastavení budou přidána zpět.
V aplikaci Internet Explorer 6 byla v dialogovém okně Možnosti Internetu na kartě Zabezpečení po klepnutí na tlačítko Vlastní úroveň v části Nastavení zabezpečení přidána následující nastavení:
 • V části Různé je nastavení „Nezobrazovat výzvu k výběru klientského certifikátu, jestliže je k dispozici pouze jeden nebo žádný certifikát“ nakonfigurováno na hodnotu Zakázat pro všechny úrovně zabezpečení s výjimkou úrovně zabezpečení Nízké (ve výchozím nastavení je nízká úroveň zabezpečení nastavená pouze pro zónu Důvěryhodné servery).

  Předchozí nastavení bylo přidáno do aplikace Internet Explorer 5.5 Service Pack 1 (SP1). Pokud je toto nastavení nakonfigurováno na možnost Zakázat, aplikace Internet Explorer nezobrazí zprávu o ověření klienta při připojení k webu s žádným nebo pouze jedním certifikátem. Verze aplikace Internet Explorer předcházející verzi 5.5 SP1 zobrazí při připojení k webu s žádným nebo pouze jedním certifikátem následující zprávu o ověření klienta:
  Identifikace

  Webový server, který si chcete prohlédnout, požaduje identifikaci. Vyberte certifikát, který chcete během připojování použít.
 • V části Různé je nastavení Povolit parametr META REFRESH nakonfigurováno na možnost Povolit pro všechny zóny zabezpečení (s výjimkou úrovně zabezpečení Vysoké). Nastavení Meta Refresh funguje stejným způsobem jako v předchozích verzích aplikace Internet Explorer. V úrovni zabezpečení Vysoké (ve výchozím nastavení je vysoká úroveň zabezpečení nastavená pouze pro zónu Servery s omezeným přístupem) je nastavení Povolit parametr META REFRESH nakonfigurováno na možnost Zakázat a nastavení Meta Refresh nefunguje.

  Nastavení Meta Refresh (značka) umožňuje autorovi webové stránky po uplynutí určité doby přesměrovat váš prohlížeč na jinou stránku. Další informace o nastavení Meta Refresh naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka: Toto nastavení není funkční ve veřejné předběžné verzi Internet Explorer 6 Public Preview (verze 6.00.2462.0000). Tento problém byl již opraven ve verzi Internet Explorer 6 Public Preview Refresh (verze 6.00.2479.0006).
 • V sekci Různé je nastavení Zobrazit smíšený obsah nakonfigurováno na možnost Dotázat se pro všechny úrovně zabezpečení (stejně jako v předchozích verzích aplikace Internet Explorer) a webové stránky obsahující zabezpečený obsah (https://) i nezabezpečený obsah (http://) obsah mohou zobrazit následující zprávu s informacemi o zabezpečení:
  Tato stránka obsahuje zabezpečené i nezabezpečené položky.

  Chcete zobrazit nezabezpečené položky?
  Pokud je nastavení Zobrazit smíšený obsah nakonfigurováno na možnost Povolit, předchozí zpráva se nezobrazí a nezabezpečený obsah bude možné zobrazit. Pokud je nastavení Zobrazit smíšený obsah nakonfigurováno na možnost Zakázat, předchozí zpráva se nezobrazí a nezabezpečený obsah nebude možné zobrazit.

Změny nastavení zóny Servery s omezeným přístupem

V zóně Servery s omezeným přístupem byla změněna následující nastavení:
 • Nastavení Aktivní skriptování je nakonfigurováno na možnost Zakázat. Vaše původní nastavení nezůstane zachováno.
 • Nastavení Oprávnění pro jazyk Java v sekci Microsoft VM je nakonfigurováno na možnost Zakázat používání jazyka Java. Vaše původní nastavení nezůstane zachováno.
 • Nastavení „Skriptovat ovládací prvky ActiveX skriptu označené jako bezpečné pro skriptování“ je nakonfigurováno na možnost Zakázat. Vaše předchozí nastavení však zůstane zachováno.
 • Nastavení Povolit parametr Meta Refresh je nakonfigurováno na možnost Zakázat.
POZNÁMKA: Zónu Servery s omezeným přístupem používá ve výchozím nastavení aplikace Microsoft Outlook Express 6. Tuto zónu zabezpečení může používat i aplikace Microsoft Outlook pro zamezení přístupu k aktivnímu obsahu v e-mailových zprávách ve formátu HTML.

Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
182569 Popis položek registru zón zabezpečení aplikace Internet Explorer
Urlmon.dll, Inetcpl.cpl IE6Setup
Vlastnosti

ID článku: 300443 - Poslední kontrola: 11/27/2007 18:14:38 - Revize: 3.8

 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • kbenv kbinfo KB300443
Váš názor