Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

INF: Seznam opravených aktualizací SQL Server 2000 Service Pack 1 (2 z 2)

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:300538
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Následující je součástí 2 seznam oprav a různých vylepšení, které byly provedeny v Service Pack 1 (SP1) pro 2000 Microsoft SQL Server. Další informace získáte od svého poskytovatele technické podpory. Seznamy dalších článků získáte v následujících článcích databáze Microsoft Knowledge Base:
290212INF: Seznam opravených aktualizací SQL Server 2000 Service Pack 1 (1 2)
300634INFORMACE: Seznam chyb opravených v MDAC 2.6 Service Pack 1
Určit, které aktualizace úrovně SQL serveru je aktuálně spuštěna, spustit z okna SQL Server Query Analyzer následující příkaz:
   SELECT @@version				
výsledek tohoto dotazu je:
   8.00.194 if SQL Server 2000 with no service pack applied   8.00.384 if SQL Server 2000 Service Pack 1 				
Poznámka řešení popsané v těchto článcích jsou poskytovány pouze pro informaci. Není nutné tato zástupná řešení implementovat, pokud máte aktualizovaný software.

Další informace o každé Opravený problém Service Pack 1 pro 2000 Microsoft SQL Server (sestavení 8.00.384) klepněte na odkaz nebo číslo xxxxxx Q dotaz použít pro článku databáze Microsoft Knowledge Base.

Zobrazení souboru Service Pack 1 Readme.txt, který je popisován Service Pack 1 naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
300516INF: Soubor Readme.txt pro SQL Server 2000 Service Pack 1
Další informace o získání SQL Server 2000 Service Pack 1 získáte v článku číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
290211INF: Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro SQL Server 2000
Další informace
SQL Server 2000 Analysis Services

Chyba ID:2109
291265Chyba: Chyba occurs při jste konec Internet Explorer nebo Excel při je použít s jazyka uživatelem definované funkce ovládání kontingenční tabulky
Chyba ID:5074
294703Oprava: Nesprávná data v použití vlastní kumulativní s nadřazenou dimenzi podřízené a UNÁRNÍ operátor místní krychle
Chyba ID:10693
293516Oprava: Pokud jsou v jiné zdroje dat dimenze a tabulky fakt selže zpracování vzdálený oddíl
Chyba ID:10748
294371Chyba: Krychle a dimenze není viditelný po upgradu Z OLAP Services 7.0 Analysis Services 8.0
Chyba ID:10768
293528Oprava: Drill-through selhání Pokud tabulku dimenze má v datové krychli aliasu
Chyba ID:10884
294535Oprava: Real-Time krychle selhání zpracovat míra definovaná jako odlišný počet
Chyba ID:11012
294734Oprava: Neplatná data zobrazí po aktualizaci definic krychle obsahující virtuální dimenze
Chyba ID:11047
294746Oprava: Chyba dochází při změny jsou provedených na dimenze pro velmi rozsáhlé dimenze
Chyba ID:11049
294968Oprava: Chyba zpracování oddílů v paralelní through DTS způsobuje zpracování k selhání
Chyba ID:11122
281117Chyba: Chyba limitu dochází s velké dimenze v editoru dimenze nebo Průvodce
Chyba ID:11133
295634Oprava: Server se nezdaří s Query krychle s více oddílů a odlišný počet rozměrů
Chyba ID:11175
295737Oprava: Správce analýzy sestavy Chyba: Nelze vytvořit adresář na Temp k vyřízení problémů prostor diskem
Chyba ID:11209
296064Oprava: Krychle Analysis Services obnoven z archivu může zobrazit při #ERR Prohlédnuté
Chyba ID:11226
296380Oprava: IS_DRILLTHROUGH_ENABLED v MDSCHEMA_CUBES komponenty Resultset neplatný zkopírovaných objektů
Chyba ID:11238
295985Oprava: Vytvoření místní krychle z propojených krychle může vrátit chyba
Chyba ID:11250
296419Oprava: Nelze nastavit Parent pro vypočteného člena členem dimenze nadřazené podřízené
Chyba ID:11267
296420Oprava: Přírůstkovou aktualizaci výsledků krychle v prázdné krychle, pokud byl oddíl dříve prázdné
Chyba ID:11277
298595Oprava: Pořadí a formát členy dimenze není zachováno po zpracování
Chyba ID:11302
278239Oprava: Extreme využití paměti při přidání mnoho rolí zabezpečení
Chyba ID:11310
297179Oprava: Selhání služby OLAP spuštění po změně pořadí řazení k binární japonské Windows
Chyba ID:11322
294276Oprava: "Dolní index mimo rozsah" chybová zpráva v sestava analýzy využití
Chyba ID:11327
296905Oprava: Zprostředkovatel dolování dat reagovat při používání navigačního řádek prostřednictvím API OLE DB
Chyba ID:11357
297205Oprava: Vzdálené Vyjmout a vložit SQL Server 7.0 CUBE nebo dimenze V Analysis Manager způsobuje chybu
Chyba ID:11398
296901Oprava: Editor krychle reagovat na uložit po přidání soukromé dimenze
Chyba ID:11418
296915Oprava: Porušení při zpracování databáze, byl obnoven přes existující databáze
Chyba ID:11422
279490Chyba: Analysis Services 2000 nevytvoří není podpory zabezpečení účtu delegování
Chyba ID:11427
297248Oprava: Vypnutí serveru při zpracování krychle s Private, Virtual a sdílené dimenze
Chyba ID:11428
296929Oprava: Vytvoření modely dolování dat ad hoc selže s dolování spuštění location = 3
Chyba ID:11472
294664Oprava: Chyba limitu při procházení dat ze Správce analýzy
Chyba ID:11508
297889PRB: Nelze řádky tabulky fakt Count při vytvoření krychle
Chyba ID:11536
296774Oprava: DTS protokolování i zpracování zprávy po balíček protokolování je vypnuta
Chyba ID:11549
296652Oprava: Editor dimenze zobrazí chybová zpráva při nastavení výchozího člena
Chyba ID:11551
291364Oprava: Query výkonu pomalejší při klient Locale liší od Server Locale
Chyba ID:11580
291563Oprava: Analysis server HTTPS připojení pomalejší než HTTP a připojení TCP/IP
Chyba ID:11603
293616INF: Jak přenést úložiště z META formát dat do formátu databáze SQL Server
Chyba ID:11617
289804Chyba: Dimenze průvodce generuje nepoužitelný vlastní vzorec kumulativní s soukromé dimenze nadřazené podřízené
Chyba ID:11938
296378Oprava: Použití klauzule EMPTY NON dotaz selže pro rozměry s velké Cellset
Chyba ID:11944
298600Oprava: Oddíl přestává dědění vlastností FromClause z nadřazené krychle
Chyba ID:11954
293463Oprava: Chyba ASP 0115 dochází při připojování přes HTTP analytického serveru v systému Windows NT 4.0
Chyba ID:11960
298700Oprava: Chyba syntaxe dochází při použití EQUAL_AREAS nebo klíčové slovo prahové hodnoty pro metodu DISCRETIZED
Chyba ID:11998
293195Oprava: Použít operátor dvojtečka definici rozsah členy způsobuje nesprávné výsledky v dotazu MDX
Chyba ID:12004
295446Oprava: MSOLAP 8.0 neplatná vlastnost vrátí zprostředkovatel hodnoty pro členy mimo list
Chyba ID:12024
296381Oprava: Vytvoření místní krychle s velkým počtem rozměrů způsobuje chybu na klienta
Chyba ID:12053
290562Chyba: HTTP připojení obnoví ID relace objektu relace ASP
Chyba ID:12056
291374Oprava: Vytvoření místní krychle s větší 202 rozměry může selhání.
Chyba ID:12096
293776Oprava: Krychle zůstane v databázi úložiště po obnovení archivovaných databáze bez krychle
Chyba ID:12147
295706Oprava: Virtuální krychle vrátí prázdné buňky Pokud je použit vlastní pravidlo
Chyba ID:12157
293318Oprava: Analysis Services DTS úloh získává Timeout chyba během přírůstkovou aktualizaci
Chyba ID:12254
296267Oprava: Analysis Services krychle použití chyba ODBC databáze sestava Unisys DMS II
Chyba ID:11266 11168
295537Oprava: Nelze uložení změn Analysis Services pojmenované sady
Chyba ID:11281, 11210, 12010
293641Oprava: Při dochází k chybě při zpracovat krychle nebo dimenze uvnitř ASP
Chyba ID:11361, 12152, 12162
294285Chyba: Zpracování všech dimenzí může dojde k velmi rozsáhlé dimenze
Chyba ID:11406 12157
293318Oprava: Analysis Services DTS úloh získává Timeout chyba během přírůstkovou aktualizaci
Chyba ID:11551 11553
291364Oprava: Query výkonu pomalejší při klient Locale liší od Server Locale
Chyba ID:11580 11471
291563Oprava: Analysis server HTTPS připojení pomalejší než HTTP a připojení TCP/IP
Chyba ID:11928 11998
293195Oprava: Použít operátor dvojtečka definici rozsah členy způsobuje nesprávné výsledky v dotazu MDX
Chyba ID:12092 12178
294993Oprava: Kombinace zakázka a funkce MDX způsobuje chyby CrossJoin
Chyba ID:12136 11457
296639Oprava: Při všech sdílené dimenze se nezdaří služby Analysis jsou zpracovány.
kbsqlservsp1fixlist FixList

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 300538 - Poslední kontrola: 02/07/2014 05:55:44 - Revize: 2.1

Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 1

  • kbnosurvey kbarchive kbmt kbinfo KB300538 KbMtcs
Váš názor