Přehled funkce Vzdálená pomoc v systému Windows XP

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Funkce Vzdálená pomoc je technologie v systému Windows XP, která uživatelům systému Windows umožňuje vzájemně si pomáhat přes Internet. Pomocí tohoto nástroje jeden uživatel, označený jako Poradce, vidí pracovní plochu jiného uživatele, označeného jako Začínající uživatel. Poradce může na základě oprávnění Začínajícího uživatele také ovládat počítač Začínajícího uživatele, aby mu vzdáleně pomohl řešit potíže.

Pomocí vzdálené pomoci může oddělení odborné pomoci pomáhat uživatelům v síti. Tato funkce je označena jako Nabídnout vzdálenou pomoc.

Další informace o funkci Nabídnout vzdálenou pomoc naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
301527 Konfigurace počítače v systémech Windows Server 2003 a Windows XP pro přijetí nabídek funkce Vzdálená pomoc
Další informace

Požadavky na funkci Vzdálená pomoc

 • V počítači začínajícího uživatele i v počítači poradce musí být spuštěna verze systému Windows XP nebo systému Windows Server 2003.
 • Počítač začínajícího uživatele i počítač poradce musí být připojeny k síti. Jako společné sítě lze využít Internet.

  Další informace o možných konfiguracích sítě získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  301529 Podporované scénáře připojení pro funkci Vzdálená pomoc (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • V systému Windows XP Home Edition musí začínající uživatel použít účet vlastníka.
 • Je třeba, aby začínající uživatel mohl odesílat soubory poradci. Začínající uživatel může odeslat soubor automaticky prostřednictvím Centra pro nápovědu a odbornou pomoc pomocí aplikace Microsoft Outlook Express nebo pomocí služby Windows Messenger. Proto je třeba, aby měl uživatel nastavenu aplikaci Outlook Express nebo službu Windows Messenger. Začínající uživatel také může uložit soubor a odeslat ho poradci libovolným dalším způsobem umožňujícím přenos souborů.
Poznámka: Tento článek popisuje situace relace vzdálené pomoci, ve kterých začínající uživatel zahajuje relaci vzdálené pomoci tím, že odešle pozvání poradci. V počítačích připojených ve stejné doméně může poradce nabídnout vzdálenou pomoc začínajícímu uživateli a obejít tak požadavek, že začínající uživatel odesílá pozvání poradci.

Další informace o nabízení vzdálené pomoci získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
301527 Konfigurace počítače v systémech Windows Server 2003 a Windows XP pro přijetí nabídek funkce Vzdálená pomoc

Odeslání pozvání ke vzdálené pomoci

 1. Spusťte Centrum pro nápovědu a odbornou pomoc klepnutím na tlačítko Start a potom klepnutím na příkaz Nápověda a odborná pomoc.
 2. V sekci Žádost o pomoc klepněte na odkaz Požádat přítele, aby se připojil k vašemu počítači pomocí funkce Vzdálená pomoc.
 3. Zobrazí se stránka funkce Vzdálená pomoc. Klepněte na odkaz Požádat někoho o pomoc.
 4. Pozvání ke vzdálené pomoci lze odeslat třemi dostupnými způsoby: Pomocí služby Windows Messenger, pomocí e-mailu nebo uložením pozvání jako souboru. Zvolte jednu ze tří možností a potom pokračujte podle pokynů. U metode-mail a Uložit jako pozvání je začínajícímu uživateli nabídnuta možnost ochránit relaci pomocí hesla. Je také třeba, aby začínající uživatel zvolil lhůtu, po které automaticky vyprší platnost pozvání. Začínající uživatel může kterékoli pozvání ukončit kdykoli před lhůtou klepnutím na odkaz Zobrazit stav žádosti na stránce Vzdálená pomoc, která je popsána v kroku 3.
 5. Když poradce obdrží pozvání, je poradce vyzván k zadání hesla, které nastavil začínající uživatel. Po zadání hesla může poradce zahájit relaci vzdálené pomoci.
 6. Jakmile poradce zahájit relaci, počítač začínajícího uživatele ověří heslo, které zadal poradce.
 7. Počítač začínajícího uživatele současně zkontroluje, zda je pozvání použité poradcem platné pozvání a zda je toto pozvání dosud otevřené.
 8. Je-li pozvání otevřené a je-li heslo správné, začínající uživatel obdrží upozornění s oznámením, že poradce chce v danou chvíli zahájit relaci, a začínající uživatel je vyzván k zahájení relace vzdálené pomoci.
 9. Rozhodne-li se začínající uživatel zahájit relaci, otevře se v počítači začínajícího uživatele dialogové okno Konverzace začínajícího uživatele vzdálené pomoci a v počítači poradce se otevře dialogové okno Konzola poradce vzdálené pomoci. Od této chvíle vidí poradce vše z počítače začínajícího uživatele v reálném čase.
 10. Poradce může požádat o převzetí řízení počítače začínajícího uživatele klepnutím na tlačítko Převzít ovládání v konzole poradce. Tím odešle zprávu do počítače začínajícího uživatele, která upozorní začínajícího uživatele, že poradce žádá o převzetí řízení počítače. Ve zprávě jsou popsány tři metody, kterými začínající uživatel ukončí řízení počítače poradcem:
  stisknutím klávesy ESC,
  podržením stisknuté klávesy CTRL a stisknutím klávesy C,
  klepnutím na tlačítko Ukončit ovládání vedle okna konverzace začínajícího uživatele.
 11. Pokud se začínající uživatel rozhodne předat ovládání počítače poradci, začínající uživatel i poradce mohou současně ovládat klávesnici a myš. Je doporučeno, aby začínající uživatel nehýbal myší ani nepsal na klávesnici, pokud poradce převzal ovládání, protože relace reaguje na vstupy obou uživatelů. To způsobí, že se ukazatel myši pohybuje chaoticky. Pokud začínající uživatel ukončí ovládání, relace vzdálené pomoci pokračuje a poradce stále vidí pracovní plochu začínajícího uživatele.

Přehled metod odeslání pozvání

Služba Windows Messenger

Uživatelé služby Windows Messenger mohou pozvat kontakt, aby jim pomohl prostřednictvím vzdálené pomoci. Použití služby Windows Messenger je upřednostňovanou metodou odeslání pozvání ke vzdálené pomoci z následujících důvodů:
 • Služba Windows Messenger funguje v reálném čase, takže začínající uživatel ví, je-li poradce v režimu online.
 • Služba Windows Messenger poskytuje další způsoby vzájemného vyhledání začínajícího uživatele a poradce prostřednictvím Internetu. Internet se používá, pokud nejsou počítače připojeny ve stejné síti nebo pokud se pokoušejí o spojení prostřednictvím Internetu při použití brány firewall nebo zařízení s funkcí překládání adres (NAT).

  Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  301529 Podporované scénáře připojení pro funkci Vzdálená pomoc (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Při použití služby Windows Messenger není třeba spouštět Centrum pro nápovědu a odbornou pomoc. Pozvání lze také odeslat, pokud spustíte službu Windows Messenger a potom postupujete následujícím způsobem:
 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Odeslat pozvání.
 2. Klepněte na tlačítko Spustit vzdálenou pomoc.
 3. Klepněte na požadovaný kontakt pro vzdálenou pomoc.
Vybraný kontakt obdrží zprávu se žádostí o relaci vzdálené pomoci a poradce může klepnout na tlačítko Přijmout nebo na tlačítko Odmítnout.

Relaci vzdálené pomoci lze také vyvolat ve službě Windows Messenger, pokud klepnete pravým tlačítkem myši na kontakt, klepnete na příkaz Pozvat a potom klepnete na tlačítko Zahájit vzdálenou pomoc.

E-mail

Funkce Vzdálená pomoc pomůže začínajícímu uživateli vytvořit nový e-mail, který je odeslán poradci. E-mail obsahuje přílohu s pozváním. Když poradce otevře přílohu, je vyzván k zadání hesla, pokud začínající uživatel nastavil heslo, a postup pokračuje podle popisu v části Odeslání pozvání ke vzdálené pomoci.

Funkce Vzdálená pomoc použije e-mailového klienta, který je určen na kartě Programy v dialogovém okně Možnosti Internetu. Pokud ještě nebyl e-mailový klient nastaven, vzdálená pomoc se pokusí začínajícímu uživateli pomoci s nastavením klienta. Chcete-li změnit e-mailového klienta, kterého využívá vzdálená pomoc, v Ovládacích panelech poklepejte na panel Možnosti Internetu a na kartě Programy změňte nastavení možnosti E-mail na požadovaného e-mailového klienta.

Funkce Vzdálená pomoc používá pro sestavení e-mailu začínajícímu uživateli rozhraní Simple MAPI (Messaging Application Programming Interface). Někteří e-mailoví klienti, kteří nepodporují rozhraní Simple MAPI, nejsou nabídnuti jako možnost v panelu Možnosti Internetu v Ovládacích panelech.

Uložení pozvání jako souboru

Pokud e-mailový klient začínajícího uživatele nepodporuje rozhraní Simple MAPI nebo pokud začínající uživatel chce použít jiný způsob přenosu souboru pozvání k poradci, může začínající uživatel uložit pozvání jako soubor.

Tato možnost začínajícímu uživateli umožňuje stejný soubor, který je vytvořen a automaticky přiložen k e-mailu, uložit na místní disk nebo do síťové sdílené položky. Začínající uživatel potom připojí tento soubor k e-mailové zprávě v e-mailovém klientovi, který nepodporuje rozhraní Simple MAPI. Soubor lze také přenést pomocí síťové sdílené položky, pomocí diskety nebo jiným způsobem. Když poradce obdrží soubor, poklepáním na něj otevře pozvání a spustí relaci vzdálené pomoci.

Technický přehled

Technický přehled funkce Vzdálená pomoc naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
300692 Popis postupu připojení pomocí funkce Vzdálená pomoc (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Poznámka: Funkce Vzdálená pomoc používá model DCOM. V systému Windows XP je model DCOM umístěn v registru v cestě
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Ole
, kde je nastavena řetězcová hodnota EnableDCOM = Y. Pokud je tato hodnota nastavena na N nebo pokud chybí, vzdálená pomoc nebude funkční.
Vlastnosti

ID článku: 300546 - Poslední kontrola: 12/06/2015 03:05:44 - Revize: 2.1

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo KB300546
Váš názor